Clicks14
vi.news

Tổng Giám mục Hoa Kỳ nói dối để "cấm" Quỳ gối khi nhận rước lễ

Tổng Giám mục Paul Etienne của Seattle đã ra lệnh cho các tín hữu của mình đứng vững khi nhận bánh thánh hoặc chén thánh.

Sau coronavirus, Rước lễ phạm thánh từ chén thánh có thể sẽ không còn nữa. Trong một lá thư mục vụ ngày 27 tháng 5, Etienne viết rằng "quỳ hoặc thêm các cử chỉ khác, là cá nhân hóa việc tiếp nhận Rước lễ" trong khi Etienne mong muốn sự "thống nhất về tư thế."

Nhưng: "Cá nhân hóa" thì có gì sai khi câu thần chú "sự thống nhất trong đa dạng" chắc chắn được sử dụng bởi cùng các giám mục để giới thiệu các dị giáo theo từng trường hợp của họ?

Etienne đang nói dối khi giả vờ làm theo Chỉ thị chung của Sách lễ Rôma 2011. Các hướng dẫn này nói rằng sự tiếp nhận Rước lễ khi đứng là "chuẩn mực" ở Hoa Kỳ "trừ khi một thành viên của các tín hữu muốn được nhận rước lễ trong khi quỳ".

Nói cách khác: Sắc lệnh của Etienne hoàn toàn vô hiệu.

Hình ảnh: Paul Etienne © Facebook, #newsObfpqpccuo