Clicks54
vi.news

Schonborn: Francis muốn xóa bỏ cuộc sống độc thân, sử dụng các Giám mục Amazon làm tiền đề

Giáo hoàng Francis đang xem xét bãi bỏ độc thân linh mục, Hồng y của Vienna, Christoph Schönborn, nói với trang KathPress.at của các Giám mục Áo (ngày 2 tháng 10).

Những thứ mà các đại diện của Amazon nói trong Thượng hội đồng Amazon [bị thao túng] sẽ mang tính "quyết định", theo Schönborn.

Ông thừa nhận rằng các "quy định khu vực" có thể có hiệu ứng hình mẫu toàn cầu.

#newsLxpottgdpe