Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks51
vi.news

Ouellet tân bảo thủ: "Tôi không chống lại linh mục đã kết hôn"

Cuộc sống độc thân là "không phải là một giáo điều" [như thể các giáo điều được tôn trọng trong Giáo hội ngày nay] và "không phải dị giáo" [như thể những điều dị giáo bị sợ hãi trong Giáo hội ngày nay] khi nói về sự kết thúc của nó.

Hồng Y Marc Ouellet, trưởng giáo của Thánh Bộ Giám mục, đã nói điều này tại buổi giới thiệu cuốn sách của ông (ngày 2 tháng 10) về cuộc sống độc thân.

Khi được hỏi về các linh mục đã kết hôn cho Amazon, Ouellet trả lời: "Tôi không phản đối nhưng lại hoài nghi." Theo ông, trước hết cần có thêm phó tế và giáo lý viên.

Ông tin rằng một "sự phân biệt" sẽ được thực hiện tại Thượng hội đồng Amazon [được dàn dựng sẵn].

"Chúng ta phải sống trong sự kiện, cầu nguyện cùng với Giáo hoàng. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn lỗi cho chúng ta" - Ouellet nói một cách thần bí.

Hình ảnh: Marc Ouellet, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsOjguqnoylc