Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks51
vi.news

Không có đối thoại: Parolin được thông báo vào phút cuối

Ngoại trưởng Piero Parolin, đã không biết đến các vấn đề dẫn đến việc đình chỉ của năm cộng tác viên có địa vị cao ngay trong Thánh bộ của mình.

Theo Corriere.it (ngày 3 tháng 10), Parolin chỉ được thông báo bởi Francis vài giờ ngay trước khi cuộc tấn công vào Bộ Ngoại Giao diễn ra,

Điều này khẳng định "sự giao tiếp kém" giữa Francis và cộng tác viên đầu tiên của ngài ta, đồng thời làm dấy lên nhiều tin đồn về "sự phiền toái ngày càng tăng" của Parolin, Corriere.it giải thích.

Hình ảnh: Pietro Parolin, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsXvufnnnxai