ľubica
Mikas, Krčméry a spol. sa u Miazgovcov motivovali...