Quas Primas
56806

Tak zwana "NOWA EWANGELIZACJA" zaprzeczeniem Boskiego Zamysłu - Ks. Kevin Vaillancourt

Wraz z rozpoczęciem nowego Roku Liturgicznego, nasze myśli zwracają się ku świętowaniu uroczystości Narodzenia naszego Boskiego Zbawiciela oraz ku wielu innym towarzyszącym temu błogosławionemu …
Quas Primas
OWOCE "nowej ewangelizacji" widać jak na dłoni. Większość kapłanów i wiernych, to chodzące trupy katolickiej doktryny, za to lubujący się, w modernistycznej kreatywności i protestanckiej wesołkowatości.
--------------------------------------------
"Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegającą na głoszeniu i praktyk…More
OWOCE "nowej ewangelizacji" widać jak na dłoni. Większość kapłanów i wiernych, to chodzące trupy katolickiej doktryny, za to lubujący się, w modernistycznej kreatywności i protestanckiej wesołkowatości.
--------------------------------------------
"Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegającą na głoszeniu i praktykowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa takiej, jaka została objawiona Apostołom, a następnie wiernie przekazana nam przez Kościół.

Ewangelizować, znaczy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa tak aby nawrócić do niej wszystkich ludzi. Aby zostać zbawionym, zarówno wierzący jak i niewierzący musi dostosować swoje życie do tej Ewangelii. Skoro katolicy rozumieli to pojęcie i od czasów apostolskich pracowali, aby wprowadzić ją w życie, to czym zatem jest ta "nowa ewangelizacja", i dlaczego dzisiaj kładzie się na nią taki nacisk? Mówiąc krótko, "nowa ewangelizacja" jest modernistyczną doktryną, skonstruowaną podczas Vaticanum II i od tego czasu promowaną wśród katolików, jako nowoczesna metoda mająca posłużyć zjednoczeniu wszystkich ludzi wokół tej samej religii, religii niekoniecznie będącej tą samą, którą głosi Kościół rzymskokatolicki. "Nowa ewangelizacja" podąża za doktryną modernistycznej ewangelii: każda religia zawiera w sobie swoją własną ścieżkę do Boga. Mówią oni, że aby między ludźmi zapanował pokój i jedność, wystarczy aby każdy człowiek zrozumiał "dobro" jakie znajduje się w każdej religii, bez względu na ich doktryny albo pochodzenie. "Nowa ewangelizacja" pomniejsza znaczenie Objawienia i wszystko to co z niego wynika."
Quas Primas
Czy potrzeba coś więcej?
-----------------------------------------
"Duch Vaticanum II": By zrozumieć, czym jest "duch Vaticanum II", należy zrozumieć co następuje: Od samego jej początku, ewangelia "nowej ewangelizacji" nie miała na celu konwersji niekatolików na katolicyzm. Raczej, jej celem było doprowadzić katolików do akceptacji fałszywego kultu i doktryn niekatolików, pogan i niewierny…More
Czy potrzeba coś więcej?
-----------------------------------------
"Duch Vaticanum II": By zrozumieć, czym jest "duch Vaticanum II", należy zrozumieć co następuje: Od samego jej początku, ewangelia "nowej ewangelizacji" nie miała na celu konwersji niekatolików na katolicyzm. Raczej, jej celem było doprowadzić katolików do akceptacji fałszywego kultu i doktryn niekatolików, pogan i niewiernych. Ponieważ jednym z motywów przewodnich "nowej ewangelizacji" jest to, że wszyscy czcimy tego samego Boga, (czego, faktycznie, nie robimy) stąd bierze się wielki nacisk na katolików, aby przyjąć pogląd, że "wszyscy ludzie są zbawieni" przez śmierć Jezusa Chrystusa. Te trzy błędy – wszystkie religie są drogą do zbawienia, wszyscy czcimy tego samego Boga, wszyscy ludzie są zbawieni – zostały wtłoczone do głów katolików od zakończenia Vaticanum II. Jeżeli jest coś, co definiuje przekonania współczesnego katolika, to są nimi te trzy proste, błędne nauki, które znajdujemy w dokumentach Soboru. Modernistyczni "misjonarze" na dźwięk haseł modernistów rozeszli się poSoborze, aby z każdej katolickiej ambony na całym świecie uczyć ludzi nowego sposobu wiary, który bardziej "odpowiadałby współczesnym czasom". W ten sposób "duch Vaticanum II" rozprzestrzenił się wszędzie w krótkim okresie czasu i Prawdziwa Wiara została niemal wymazana z powierzchni ziemi."
31 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Artykuł wart przeczytania. Taki mamy właśnie owoc posoborowej, NOWEJ ewangelizacji!
Quas Primas
Nowa, posoborowa ewangelizacja doprowadziła do..... APOSTAZJI Narodów!
Quas Primas
Czego owoce widzimy doskonale w obecnym pontyfikacie.
-----------------------------------------
"Nowe papiestwo" dla "Ludu Bożego": Apostolska doktryna, że papież, Wikariusz Chrystusa jest jedyną Głową Kościoła, któremu wszyscy są obowiązani posłuszeństwo od dawna była atakowana przez wrogów Kościoła. Była ona przeszkodą dla tych pełnych dumy dusz, które nie przyjmują w Kościele prymatu takim …More
Czego owoce widzimy doskonale w obecnym pontyfikacie.
-----------------------------------------
"Nowe papiestwo" dla "Ludu Bożego": Apostolska doktryna, że papież, Wikariusz Chrystusa jest jedyną Głową Kościoła, któremu wszyscy są obowiązani posłuszeństwo od dawna była atakowana przez wrogów Kościoła. Była ona przeszkodą dla tych pełnych dumy dusz, które nie przyjmują w Kościele prymatu takim jak go Chrystus ustanowił. Moderniści odczuwając dużą niedogodność w konieczności bronienia tej doktryny, wprowadzili nowe pojęcie znane jako kolegialność, aby pozyskać katolików dla przyjęcia poglądu, że papież rządzi Kościołem nie sam, lecz w łączności z biskupami. Na dwóch spotkaniach synodalnych, jakie odbyły się w tym roku w Rzymie, doktryna papieskiego prymatu poddana była dalszym atakom przez ten prosty fakt, że w ogóle pozwolono na dyskusję na ten temat. Błąd modernistów polega na tym, że nie mają żadnych trwałych dogmatów, lecz mogą one ewoluować w czasie. Kiedy członkowie tych synodów dyskutowali i ustalili doktrynę (nawiasem mówiąc doktryna prymatu papieskiego należy do Boskiej i katolickiej wiary, dlatego nie podlega dyskusji), odsłonili tym samym swoje modernistyczne przekonania, doprowadzając do najwyższego prawdopodobieństwa założenie, że ta doktryna zostanie zmieniona by odpowiadać współczesnemu człowiekowi."
Quas Primas
"Jeżeli jest coś, co definiuje przekonania współczesnego katolika, to są nimi te trzy proste, błędne nauki, które znajdujemy w dokumentach Soboru. Modernistyczni "misjonarze" na dźwięk haseł modernistów rozeszli się poSoborze, aby z każdej katolickiej ambony na całym świecie uczyć ludzi nowego sposobu wiary, który bardziej "odpowiadałby współczesnym czasom". W ten sposób "duch Vaticanum…More
"Jeżeli jest coś, co definiuje przekonania współczesnego katolika, to są nimi te trzy proste, błędne nauki, które znajdujemy w dokumentach Soboru. Modernistyczni "misjonarze" na dźwięk haseł modernistów rozeszli się poSoborze, aby z każdej katolickiej ambony na całym świecie uczyć ludzi nowego sposobu wiary, który bardziej "odpowiadałby współczesnym czasom". W ten sposób "duch Vaticanum II" rozprzestrzenił się wszędzie w krótkim okresie czasu i Prawdziwa Wiara została niemal wymazana z powierzchni ziemi."
Quas Primas
Stasiu, pastor Chojecki w ogóle nienawidzi papieży i krytykował nie tylko Franciszka, więc byłabym ostrożna dając jego osobę za autorytet.
Poza tym pastor to pastor, to ten od bluźniercy Lutra, więc katolik NIE powinien go słuchać!
Quas Primas
I temu również SPRZECIWIAŁ się święty Kapłan w osobie Abp Marcela Lefebvr'e!
----------------------------------------------
"Nowe papiestwo" dla "Ludu Bożego": Apostolska doktryna, że papież, Wikariusz Chrystusa jest jedyną Głową Kościoła, któremu wszyscy są obowiązani posłuszeństwo od dawna była atakowana przez wrogów Kościoła. Była ona przeszkodą dla tych pełnych dumy dusz, które nie …More
I temu również SPRZECIWIAŁ się święty Kapłan w osobie Abp Marcela Lefebvr'e!
----------------------------------------------
"Nowe papiestwo" dla "Ludu Bożego": Apostolska doktryna, że papież, Wikariusz Chrystusa jest jedyną Głową Kościoła, któremu wszyscy są obowiązani posłuszeństwo od dawna była atakowana przez wrogów Kościoła. Była ona przeszkodą dla tych pełnych dumy dusz, które nie przyjmują w Kościele prymatu takim jak go Chrystus ustanowił. Moderniści odczuwając dużą niedogodność w konieczności bronienia tej doktryny, wprowadzili nowe pojęcie znane jakokolegialność, aby pozyskać katolików dla przyjęcia poglądu, że papież rządzi Kościołem nie sam, lecz w łączności z biskupami
Quas Primas
Katolik to dostrzega i odrzuca, modernista z radością przyjmuje!
------------------------------------------------------
"Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego" (z 1983): W 1917 r., po latach pracy nad kodyfikacją starożytnych nauk Kościoła, kanonistów, teologów, scholastyków, Doktorów, Soborów, itd. został ogłoszony Kodeks Prawa Kanonicznego jako środek ochrony czystości katolickiej Wiary w dziedzinie …More
Katolik to dostrzega i odrzuca, modernista z radością przyjmuje!
------------------------------------------------------
"Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego" (z 1983): W 1917 r., po latach pracy nad kodyfikacją starożytnych nauk Kościoła, kanonistów, teologów, scholastyków, Doktorów, Soborów, itd. został ogłoszony Kodeks Prawa Kanonicznego jako środek ochrony czystości katolickiej Wiary w dziedzinie praktyki. W 1983 r., zostało zmienionych wiele z kluczowych gwarancji dla "wyłącznie katolickiej" formy kultu, wprowadzając w życie prawo, które promuje błędy "nowej ewangelizacji". Na przykład: w Kodeksie z 1983, kanon 844 zezwala na udzielanie "eucharystii" niekatolikom (więcej niż "pozwala": kapłan musi jej udzielić), i katolicy uzyskują pozwolenie na przyjmowanie modernistycznych "sakramentów" od "niekatolickich szafarzy"... "kiedykolwiek zaistnieje taka potrzeba, albo kiedy prawdziwa duchowa korzyść tego wymaga". Ale jak mogło do tego dojść? Tak, duch "nowego Kodeksu" (zwłaszcza interpretacje kanonów 204 i 751) jest duchem bezwarunkowej akceptacji wszystkich "chrześcijańskich" religii jako środków zbawienia. Stosownie do modernistycznego nauczania, "Kościół Jezusa Chrystusa" jedynie "istnieje w" katolickim Kościele (Lumen Gentium, nr 8 i deklaracja Dominus Jesus), i nie można odnaleźć gowyłącznie w katolickim Kościele. I jest to tylko jedna ze sfałszowanych doktryn jakie znaleźć można w "nowym Kodeksie"...
Quas Primas
Jesteś takim głupcem i takim prostakiem, że nawet nie wiesz, że sam się wkopujesz.
-----------------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 27 minuty temu

Fałszywe zarzuty ks. Kevina Vaillancourta na temat nowej ewangelizacji

Quas Primas nawracaj się i wierz w Ewangelię. Nie należysz do Kościoła rzymskokatolickiego - trwasz w złudzeniu. Jesteś poza Kościołem i mogę to …More
Jesteś takim głupcem i takim prostakiem, że nawet nie wiesz, że sam się wkopujesz.
-----------------------------------------------
W obronie Tradycji Kościoła 27 minuty temu

Fałszywe zarzuty ks. Kevina Vaillancourta na temat nowej ewangelizacji

Quas Primas nawracaj się i wierz w Ewangelię. Nie należysz do Kościoła rzymskokatolickiego - trwasz w złudzeniu. Jesteś poza Kościołem i mogę to udowodnić na podstawie Twoich wpisów i materiałów, zamieszczonych na tym portalu. Byłaś wielokrotnie upominana i nadal trwasz w uporze, a to oznacza złą wolę. Trwasz w schiźmie i podążasz drogą, prowadzącą prosto do piekła. Cały czas przyjmujesz świętokradzką Komunię św. (na szczęście chodzisz do kościoła tylko raz na kilka tygodni). Nawet Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku nie chce mieć nic wspólnego za Tobą, oraz z innymi bluźniercami, dlatego postanowili sami wstawiać filmy z kazaniami ks. Grzegorza. Wkrótce wszyscy dowiedzą się o tym, co wyrabiasz na tym portalu i nie otrzymasz w całej Polsce Komunii św - zapewniam Ciebie, że żaden ksiądz w Polsce nie zgodzi się na pogrzeb katolicki - jeśli się nie nawrócisz. Będę nieustannie wzywał Ciebie do nawrócenia.
Quas Primas
Tyle kont polskich i zagranicznych, męskich i żeńskich co ma on, to nie ma nikt. Robi to po to, by jego media były zawsze na wierzchu. Zresztą po co dowody, wystarczy obserwować co tu się dzieje...
-----------------------------------
stanislawp 12 minuty temu

Quas Primas
Przecież parvus to najemnik, musi więc pisać co do niego należy. Nie ma co z nim prowadzić dyskusji.
===============
re
A …More
Tyle kont polskich i zagranicznych, męskich i żeńskich co ma on, to nie ma nikt. Robi to po to, by jego media były zawsze na wierzchu. Zresztą po co dowody, wystarczy obserwować co tu się dzieje...
-----------------------------------
stanislawp 12 minuty temu

Quas Primas
Przecież parvus to najemnik, musi więc pisać co do niego należy. Nie ma co z nim prowadzić dyskusji.
===============
re
A teraz jak powiedziałaś A powiedz też B
przedstaw dowody
A może jest tylko chory i za darmo nadaje te herezje z domu a nikt go nie wynajął?
Przecież siię zapierał że Nowy2017 to nie był jego kanał...
Quas Primas
Czytajcie ten artykuł, bo słowa w nim zawarte otworzą wam oczy na posoborowe kłamstwa.
Quas Primas
I to jest ŚWIĘTA prawda! Tak duch soboru zatruwa umysły wielu, stąd tyle niedotlenionych umysłów.
------------------------------------------------------------
"Duch Vaticanum II": By zrozumieć, czym jest "duch Vaticanum II", należy zrozumieć co następuje: Od samego jej początku, ewangelia "nowej ewangelizacji" nie miała na celu konwersji niekatolików na katolicyzm. Raczej, jej celem było …More
I to jest ŚWIĘTA prawda! Tak duch soboru zatruwa umysły wielu, stąd tyle niedotlenionych umysłów.
------------------------------------------------------------
"Duch Vaticanum II": By zrozumieć, czym jest "duch Vaticanum II", należy zrozumieć co następuje: Od samego jej początku, ewangelia "nowej ewangelizacji" nie miała na celu konwersji niekatolików na katolicyzm. Raczej, jej celem było doprowadzić katolików do akceptacji fałszywego kultu i doktryn niekatolików, pogan i niewiernych. Ponieważ jednym z motywów przewodnich "nowej ewangelizacji" jest to, że wszyscy czcimy tego samego Boga, (czego, faktycznie, nie robimy) stąd bierze się wielki nacisk na katolików, aby przyjąć pogląd, że "wszyscy ludzie są zbawieni" przez śmierć Jezusa Chrystusa. Te trzy błędy – wszystkie religie są drogą do zbawienia, wszyscy czcimy tego samego Boga, wszyscy ludzie są zbawieni – zostały wtłoczone do głów katolików od zakończenia Vaticanum II.
Quas Primas
Przecież parvus to najemnik, musi więc pisać co do niego należy. Nie ma co z nim prowadzić dyskusji.
Quas Primas
Judaszu..., zejdź mi z oczu!
Quas Primas
Tak więc, "nowa ewangelizacja" jest niczym innym jak praktycznym wprowadzaniem w życie fałszywej doktryny modernistów, potępionej w 1907 przez Papieża św. Piusa X."

AMEN i bez dyskusji i rozwodzenia się. Kto tego nie pojmuje niech się dokształci!

Lubię to
Więcej
Quas Primas
Posoborowie stworzyło WSZYSTKO NOWE!!!
I w tej nowości się ZATRACIŁO!
--------------------------------------------
. "Nowa ewangelizacja" pomniejsza znaczenie Objawienia i wszystko to co z niego wynika. Dla nowoczesnego misjonarza nowej ewangelii, tradycyjne rozumienie znaczenia Objawienia nie jest już konieczne – w rzeczywistości, jest "przeszkodą", przeszkadza jedności, ponieważ ludzie, …More
Posoborowie stworzyło WSZYSTKO NOWE!!!
I w tej nowości się ZATRACIŁO!
--------------------------------------------
. "Nowa ewangelizacja" pomniejsza znaczenie Objawienia i wszystko to co z niego wynika. Dla nowoczesnego misjonarza nowej ewangelii, tradycyjne rozumienie znaczenia Objawienia nie jest już konieczne – w rzeczywistości, jest "przeszkodą", przeszkadza jedności, ponieważ ludzie, przez lata, "nie zrozumieli" jego prawdziwej natury. Mówią oni, że w dzisiejszych czasach, tylko my [(tzn. novusowcy)] zrozumieliśmy "ewangelię" tak jak naprawdę była głoszona przez "historycznego Jezusa". Tak więc, "nowa ewangelizacja" jest niczym innym jak praktycznym wprowadzaniem w życie fałszywej doktryny modernistów, potępionej w 1907 przez Papieża św. Piusa X."
Quas Primas
Publicznie to JPII robił wiele rzeczy, co wcale nie oznacza, że wszystkie były dobre.
Wiele bowiem rzeczy przeczyły Ewangelii.
------------------------------------------
Gwiazda Nowej Ewangelizacji to oficjalny tytuł Matki Bożej, który został ustanowiony słowami publicznej modlitwy św. Jana Pawła II
Quas Primas
No właśnie! Aby NAWRÓCIĆ do niej wszystkich ludzi!
A co robi posoborowie???
Głaszcze innowierców po głowach i włazi im w cztery litery NIE NAWRACAJĄC i wcale nie mając takiego zamiaru!!!
-------------------------------------------
Krótkie spojrzenie na "Nową Ewangelizację"


Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegaj…More
No właśnie! Aby NAWRÓCIĆ do niej wszystkich ludzi!
A co robi posoborowie???
Głaszcze innowierców po głowach i włazi im w cztery litery NIE NAWRACAJĄC i wcale nie mając takiego zamiaru!!!
-------------------------------------------
Krótkie spojrzenie na "Nową Ewangelizację"


Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegającą na głoszeniu i praktykowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa takiej, jaka została objawiona Apostołom, a następnie wiernie przekazana nam przez Kościół.

Ewangelizować, znaczy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa tak aby nawrócić do niej wszystkich ludzi.
Quas Primas
Nowoczesne metody ewangelizacji

Nowa ewangelia wymaga nowych metod głoszenia jej masom, i rzecznicy "nowej ewangelizacji" udoskonalili swą fałszywą sztukę. Zarówno w metodzie jak i w doktrynie, "nowa ewangelizacja" promuje modernistycznego ducha.
Quas Primas
Ty to sobie parvus możesz pisać co tylko chcesz. Tobie klakierują tacy sami jak ty i oni mogą wierzyć w bzdury, które codziennie wylewasz na forum. Tylko szatan potrafi zaprzeczać prawdzie. Ty robisz to nieustannie i ten, kto używa rozumu doskonale to widzi.
Quas Primas
"Rzymski katolik będzie umiał wychwycić subtelne niebezpieczeństwa płynące z fałszowania katolickiej doktryny – od kogokolwiek by te fałsze nie pochodziły.
Rzymski katolik będzie umiał
podjąć środki zaradcze przeciw czającemu się subtelnemu niebezpieczeństwu tworzenia bezhierarchicznych środowisk tradycjonalistycznych. Tu rodzi się też generalne pytanie o jakość odniesień do kapłana ze strony …More
"Rzymski katolik będzie umiał wychwycić subtelne niebezpieczeństwa płynące z fałszowania katolickiej doktryny – od kogokolwiek by te fałsze nie pochodziły.
Rzymski katolik będzie umiał
podjąć środki zaradcze przeciw czającemu się subtelnemu niebezpieczeństwu tworzenia bezhierarchicznych środowisk tradycjonalistycznych. Tu rodzi się też generalne pytanie o jakość odniesień do kapłana ze strony osób świeckich tworzących środowiska Tradycji.
Rzymskiemu katolikowi wiernemu Tradycji będzie zależało na tym, aby sprawy układały się zgodnie z Tradycją: aby pasterz był pasterzem, aby kapłan był kapłanem i aby autorytatywnie i wiernie nauczał katolickiej doktryny ten, kto ma nauczać – papież, biskup i kapłan.
Kwestie wiary są kwestiami subtelnymi. Wymagają gruntownego zakorzenienia w Kościół – sentire cum Ecclesia – wielkich kompetencji, gruntownego studium, zdolności intelektu, szczerości, uczciwości, czystego serca i świętości życia. Trzeba o tym pamiętać, abyśmy się nie wykoleili i nie czerpali ze źródeł niepewnych i szkodliwych.
A Źródło mamy pewne, trwałe, niezmienne i niezniszczalne: Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, którego Kościół nieomylnie przez całe wieki nauczał."
( Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
"I powiedzmy szczerze, czy może dostrzec grozę dramatu rozbioru wiary katolickiej (la situazione gravissima!) osobnik do szpiku kości przeniknięty modernizmem?
Nie jest zdolny do takiej diagnozy.
Komsomolców nowego porządku Kościołowi Katolickiemu nie potrzeba."

(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
Nie dać sobie w kaszę dmuchać:
„Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku” (Tt 1, 10-11).
„Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań” (2 Tm 2, 23).
„Strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej …
More
Nie dać sobie w kaszę dmuchać:
„Jest bowiem wielu krnąbrnych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych: trzeba im zamknąć usta, gdyż całe domy skłócają, nauczając, czego nie należy, dla nędznego zysku” (Tt 1, 10-11).
„Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań” (2 Tm 2, 23).
„Strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary” (1 Tm 6, 20-21).

(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
Ale ten Kościół Rzymskokatolicki, który trwał do..... soboru wat II.
------------------------------------------------------------
"Kościół jest bramą zbawienia; bez Niego i bez Jego kierownictwa żaden człowiek nie może być zbawiony. Inną bardzo ważną korzyścią Wcielenia był Boski rozkaz dany Apostołom by głosić Ewangelię, przyprowadzając wszystkich ludzi do jednej, Prawdziwej Wiary.
Przed Wniebo…More
Ale ten Kościół Rzymskokatolicki, który trwał do..... soboru wat II.
------------------------------------------------------------
"Kościół jest bramą zbawienia; bez Niego i bez Jego kierownictwa żaden człowiek nie może być zbawiony. Inną bardzo ważną korzyścią Wcielenia był Boski rozkaz dany Apostołom by głosić Ewangelię, przyprowadzając wszystkich ludzi do jednej, Prawdziwej Wiary.
Przed Wniebowstąpieniem, Jezus rozkazał Swoim Apostołom (a nam przez nich poprzez Chrzest) by nigdy nie ustawali aż cały świat przyprowadzą do zbawienia przez wiarę w Niego i w Jego Kościół.Powtórzmy raz jeszcze: Z tego wszystkiego co powiedziano wynika, że wszystkie inne religie nie są drogą prowadzącą do zbawienia i osobistej świętości; jedną jedyną religią, która spełnia ten warunek jest Kościół rzymskokatolicki."
Quas Primas
Tzw "Nowa Ewangelizacja" zatruła umysły wielu....
Nie potrafią przyjąć prawdy ewangelicznej i prawie 2000-letniego nauczania Kościoła, a "lekkim sercem" przyjęli ostatnie 50 lat zmutowanej nauki i tym się chlubią!
Oj.... na własną zgubę to czynią.
Quas Primas
A jakże!
----------------------
"Niedorzeczności wygadywał na ŚDM.
Wywracając naukę Biblii, twierdził, że Pan Bóg ocalił Sodomę dzięki modlitwie Abrahama."
(Ks. Jacek Bałemba))
http://chiesaepostconcilio.blogspot.it/2016/09/paolo-pasqualuccila-menzogna-e-leresia.html …
Quas Primas
Na ŚDM będzie zapewne "Nowa ewangelizacja"
I to taka, której do tej pory nie znaliśmy....
Quas Primas
Hmmm, ilu z nich jest katolikami?
Ale prawdziwymi, nie takimi z nazwy...
Radio, w którym nie ma NIC o Mszy Wszechczasów i NIC o łacinie...
--------------------------------------------------------------------------------
Ten, co go prawda wyzwala...
Rodzina Radia Maryja liczy kilkanaście milionów ludzi - to prawdziwi katolicy, to bastion katolicyzmu i polskości. Rozpoczęła się prawdziwa odnowa …More
Hmmm, ilu z nich jest katolikami?
Ale prawdziwymi, nie takimi z nazwy...
Radio, w którym nie ma NIC o Mszy Wszechczasów i NIC o łacinie...
--------------------------------------------------------------------------------
Ten, co go prawda wyzwala...
Rodzina Radia Maryja liczy kilkanaście milionów ludzi - to prawdziwi katolicy, to bastion katolicyzmu i polskości. Rozpoczęła się prawdziwa odnowa Kościoła. Nie ma już powrotu do tragicznych czasów przedsoborowych.
Quas Primas
"Nowa Msza" "Nowej Ewangelii": Ponieważ doktryny w które wierzymy wyrażają się w sposobie, w jaki oddajemy Bogu cześć, modernistyczni "misjonarze" wiedzieli, że proste głoszenie "nowej ewangelizacji" nie byłoby wystarczające; ludzie powinni codziennie otrzymywać zwiększoną dawkę indoktrynacji w fałszywym duchu. Dokonało się to przez wprowadzenie Novus Ordo Missae."
Quas Primas
"Jak przypomniał nam Papież Pius XII w encyklice Humani Generis (1950): "Prawdy bowiem dotyczące Boga i stosunku, w jakim człowiek do Boga pozostaje, wznoszą się wysoko ponad porządek rzeczy podpadających pod zmysły i wymagają od człowieka, który chce je w życie wprowadzić i wedle nich życie swoje urządzić, pewnego poświęcenia oraz zaparcia samego siebie". Tak więc, korzyści, których ludzie …More
"Jak przypomniał nam Papież Pius XII w encyklice Humani Generis (1950): "Prawdy bowiem dotyczące Boga i stosunku, w jakim człowiek do Boga pozostaje, wznoszą się wysoko ponad porządek rzeczy podpadających pod zmysły i wymagają od człowieka, który chce je w życie wprowadzić i wedle nich życie swoje urządzić, pewnego poświęcenia oraz zaparcia samego siebie". Tak więc, korzyści, których ludzie doświadczają z Objawienia nie będą skutkować dla nich żadnym dobrem dopóki nie poddadzą się oni nauczaniu tego Kościoła, który On założył. Co więcej, człowiek na próżno poszukuje odpowiedzi dla swoich duchowych potrzeb jeżeli czyni to z dala od Objawienia Jezusa Chrystusa wyjaśnionego i przechowywanego przez Kościół rzymskokatolicki."
Quas Primas
Jednym słowem - posoborowie, to klęska dla Kościoła.
Dobrze, że Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, a szczególnie Abp Marcel Lefebvr'e przeciwstawił się tym modernistycznym mackom, bo za chwilę mielibyśmy w Polsce tak, jak na Zachodzie.
W większości już tak jest (oprócz kościołów zamienionych w bary...). Protestantyzm na całego.
-------------------------------------------------------------------…
More
Jednym słowem - posoborowie, to klęska dla Kościoła.
Dobrze, że Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, a szczególnie Abp Marcel Lefebvr'e przeciwstawił się tym modernistycznym mackom, bo za chwilę mielibyśmy w Polsce tak, jak na Zachodzie.
W większości już tak jest (oprócz kościołów zamienionych w bary...). Protestantyzm na całego.
------------------------------------------------------------------------------------

"Nowy duch współczucia":
Modernistyczni "misjonarze" już nie pracują w dalekich krajach, aby nawrócić niewierzących (niewiernych) na Ewangelię. Ich praca jest raczej przede wszystkim skoncentrowana na ludzkich czynach dobroci wobec ludzi, wpajaniu im społecznej ewangelii zamiast Prawdziwej Ewangelii. Duchowe potrzeby niewierzących, jeżeli okażą się być ważne, następują później. Ściśle związany z tym "nowym współczuciem" jest nowy duch pokory, z którym modernistyczna hierarchia z zapałem "przeprasza" kraje misyjne (włączając w to ostatnio komunistyczne Chiny), fałszywe religie, i każdego innego, kogo katolicy mogli "obrazić" przez próby nawrócenia ich członków, odwracając ich od ich fałszywych religii do jedynego, Prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. KościółVaticanum II jest nowym kościołem (Neokościołem), z nową ewangelią będącą jego własnym wynalazkiem. Prawdziwi katolicy wiedzą, że nie mogą mieć nic wspólnego z taką religią, ponieważ nie możemy poddawać się złu."
Quas Primas
"Krótkie spojrzenie na "Nową Ewangelizację"

Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegającą na głoszeniu i praktykowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa takiej, jaka została objawiona Apostołom, a następnie wiernie przekazana nam przez Kościół.

Ewangelizować, znaczy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa tak aby nawrócić …More
"Krótkie spojrzenie na "Nową Ewangelizację"

Przez wieki katolicy rozumieli termin ewangelizacja jako pracę wszystkich – duchowieństwa, misjonarzy i świeckich – polegającą na głoszeniu i praktykowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa takiej, jaka została objawiona Apostołom, a następnie wiernie przekazana nam przez Kościół.

Ewangelizować, znaczy głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa tak aby nawrócić do niej wszystkich ludzi. Aby zostać zbawionym, zarówno wierzący jak i niewierzący musi dostosować swoje życie do tej Ewangelii. Skoro katolicy rozumieli to pojęcie i od czasów apostolskich pracowali, aby wprowadzić ją w życie, to czym zatem jest ta "nowa ewangelizacja", i dlaczego dzisiaj kładzie się na nią taki nacisk? Mówiąc krótko, "nowa ewangelizacja" jest modernistyczną doktryną, skonstruowaną podczas Vaticanum II i od tego czasu promowaną wśród katolików, jako nowoczesna metoda mająca posłużyć zjednoczeniu wszystkich ludzi wokół tej samej religii, religii niekoniecznie będącej tą samą, którą głosi Kościół rzymskokatolicki. "Nowa ewangelizacja" podąża za doktryną modernistycznej ewangelii: każda religia zawiera w sobie swoją własną ścieżkę do Boga. Mówią oni, że aby między ludźmi zapanował pokój i jedność, wystarczy aby każdy człowiek zrozumiał "dobro" jakie znajduje się w każdej religii, bez względu na ich doktryny albo pochodzenie. "Nowa ewangelizacja" pomniejsza znaczenie Objawienia i wszystko to co z niego wynika."
BAH
Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie...
...
Jakiś czas temu uczestniczyłem w sesji u ojców jezuitów w Gdyni (jakieś 7 lat temu). I miałem wtedy męską rozmowę z o. Czesławem, który w ostrych i jednoznacznych słowach powiedział mi, abym nie ściemniał i bez względu na koszty tzw. społeczne – stawał w prawdzie do końca i na każdym istotnym polu.
To usilne dążenie ma dać mi – jak wierzę – uniknięcie …More
Nie każdy, kto mówi: Panie, Panie...
...
Jakiś czas temu uczestniczyłem w sesji u ojców jezuitów w Gdyni (jakieś 7 lat temu). I miałem wtedy męską rozmowę z o. Czesławem, który w ostrych i jednoznacznych słowach powiedział mi, abym nie ściemniał i bez względu na koszty tzw. społeczne – stawał w prawdzie do końca i na każdym istotnym polu.
To usilne dążenie ma dać mi – jak wierzę – uniknięcie pułapek duchowych śliczności, aktywizmu i wszelkich dróg na skróty.
.....
Niestety – dobre intencje nie są dobrą i wystarczającą argumentacją, bo Jezus odpowiada: "odejdźcie ode Mnie wszyscy czyniący nieprawość, nie znam was".

Czyli – są to działania podejmowane w imię Jezusa z takimi dobrymi intencjami, jednak nie zostaliśmy do nich uprawnieni.
Przede wszystkim – nie zostaliśmy do nich powołani i posłani. Możemy nawet być w złudzeniu, że zostaliśmy posłani (np. na mocy tzw. proroctw namaszczonych chrześcijan).
A jesteśmy jedynie uzurpatorami przywłaszczającymi sobie występowanie w imię Jezusa. No więc warto badać te historie, aby nie zostać zaskoczonym… w dniu ostatecznym.
BAH
„Pobożność maryjna jest podstawowym elementem ewangelizacji, ponieważ Maryja jest żywą Ewangelią. Ona najlepiej i najdoskonalej urzeczywistnia orędzie chrześcijańskie, jest wzorem, który wszyscy powinni naśladować […] bez Maryi Ewangelia traci swoją konkretność, zniekształca się i przemienia w ideologię, w spirytualistyczny racjonalizm”[10].

[z homilii ks. kard. Zenona Grocholewskiego
wygłoszon…
More
„Pobożność maryjna jest podstawowym elementem ewangelizacji, ponieważ Maryja jest żywą Ewangelią. Ona najlepiej i najdoskonalej urzeczywistnia orędzie chrześcijańskie, jest wzorem, który wszyscy powinni naśladować […] bez Maryi Ewangelia traci swoją konkretność, zniekształca się i przemienia w ideologię, w spirytualistyczny racjonalizm”[10].

[z homilii ks. kard. Zenona Grocholewskiego
wygłoszona podczas konsekracji toruńskiej świątyni
]
BAH
🤗 ...Co do nowej ewangelizacji, by nie było nieporozumień,

chciałbym podkreślić dwie fundamentalne rzeczy:

– Nie polega ona na głoszeniu jakiejś „nowej” Ewangelii,

bo „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8),

tzn. nie polega ona na głoszeniu nowych treści,

których źródłem byłaby współczesna mentalność czy kultura,

lub na naginaniu orędzia ewangelicznego

do panu…
More
🤗 ...Co do nowej ewangelizacji, by nie było nieporozumień,

chciałbym podkreślić dwie fundamentalne rzeczy:

– Nie polega ona na głoszeniu jakiejś „nowej” Ewangelii,

bo „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8),

tzn. nie polega ona na głoszeniu nowych treści,

których źródłem byłaby współczesna mentalność czy kultura,

lub na naginaniu orędzia ewangelicznego

do panujących ideologii, jak chcieliby niektórzy.


W nowej ewangelizacji chodzi głównie o to,

jak wielokrotnie podkreślił św. Jan Paweł II,

by Ewangelia była głoszona z nową gorliwością,

z nowym zapałem, nowymi metodami

i z zastosowaniem nowych środków wyrazu[8],

dostosowanych do konkretnych potrzeb i warunków. .....

[z homilii ks. kard. Zenona Grocholewskiego

wygłoszona podczas konsekracji toruńskiej świątyni
]
Quas Primas
Ha !
Powróciły również komentarze....
No proszę!
Ale..... nie pojawiły się na forum bo.....
Zaznaczone były "TYLKO DLA PRZYJACIÓŁ"
To może zrobić TYLKO haker, albo ten co tutaj jest moderatorem!!!!
Quas Primas
Oooo! Artykuł został PRZYWRÓCONY, choć jeszcze pół godziny temu był skasowany!!!
Ale komentarze wszystkie wykasowane!
Czyżby oskarżyciel tego forum i straszak wstydził się swoich komentarzy, które u siebie kasował a które ja tutaj powtarzałam. Czego się wstydziłeś, tego, że mnie straszyłeś, wymieniając moje imię i nazwisko iż zadzwonisz do mojego proboszcza i biskupa diecezji?, że to Ty …More
Oooo! Artykuł został PRZYWRÓCONY, choć jeszcze pół godziny temu był skasowany!!!
Ale komentarze wszystkie wykasowane!
Czyżby oskarżyciel tego forum i straszak wstydził się swoich komentarzy, które u siebie kasował a które ja tutaj powtarzałam. Czego się wstydziłeś, tego, że mnie straszyłeś, wymieniając moje imię i nazwisko iż zadzwonisz do mojego proboszcza i biskupa diecezji?, że to Ty decydujesz, że ja jestem ekskomunikowana i nie będę mogła przyjmować Komunii w moim mieście (wymieniłeś je) i w całej Polsce, bo wstawiłam ten artykuł i inne, które w/g Ciebie są antykatolickie?
Ile było tych komentarzy? - 5?, bo już nawet nie pamiętam...
Tak dla przypomnienia..., jestem Ci solą w oku ( nie tylko Tobie), bo wyobraź sobie, że ten artykuł, jak i kilka innych kopiuję właśnie z Glorii od innych userów i jakoś do nich się nie czepiałeś!!!
Może powiesz, co takiego jest we mnie, czego nie ma u innych?
22Cecylia
Mówiłam mu, kiedy chodził po kolędzie, ale widocznie posłuszeństwo wobec proboszcza jest ważniejsze.
Quas Primas
Mogłaś poprosić, by te zalecenia Ci pokazał.
Przecież Komunia święta na klęcząco NIGDY nie została zakazana. Na soborze wat II również NIE.
To Komunia na stojaka wymagała specjalnego pisma i to tylko w wyjątkowych wypadkach...
Nie umiałaś księdzu tego powiedzieć?
Ten ksiądz, to zachował się tak, jak ten z Kanady, co gadał, że sobór nie kazał instalować balasek....
--------------------------------…More
Mogłaś poprosić, by te zalecenia Ci pokazał.
Przecież Komunia święta na klęcząco NIGDY nie została zakazana. Na soborze wat II również NIE.
To Komunia na stojaka wymagała specjalnego pisma i to tylko w wyjątkowych wypadkach...
Nie umiałaś księdzu tego powiedzieć?
Ten ksiądz, to zachował się tak, jak ten z Kanady, co gadał, że sobór nie kazał instalować balasek....
-----------------------------------------------------------------------------------------------
22Cecylia

Fałszywe zarzuty sedewakantysty ks. Kevina Vaillancourta

W mojej parafii pełno takich nawróconych wiernych i kapłanów.
Nie tak dawno byłam w kościela i śpiewano pieśn „Upadnij na kolana ludu czcią przejęty, uwielbiaj Swego Pana, Święty, Święty, Święty", po czym wszyscy przystępujący do Komunii św. przyjęli Ją na stojaka.
Poleciałam więc do księdza po mszy i pytam, czy nie odczuwa on jakiegoś dyskomfortu, że przy takiej pieśni nikt na kolana nie upadł i czy nie powinni pouczać wiernych, jaka jest właściwa postawa w tym momencie.
I dostałam odpowiedź, której w zasadzie się spodziewałam: „ My jesteśmy zobowiązani posłuszeństwem do stosowania zaleceń SVII."
Czy to są owoce, o których piszesz?
Quas Primas
I mamy nawróconych - takich jak TY....
Protestanci też uważają się za nawróconych, tylko co z tego, że nawrócili się nie na tą religię co trzeba?
To samo jest z posoborowym modernizmem, który cytuję " Modernizm NIE JEST wiarą katolicką."
cytat z tej strony - verbumcatholicum.com/…/detal-terminolo…

-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawd…More
I mamy nawróconych - takich jak TY....
Protestanci też uważają się za nawróconych, tylko co z tego, że nawrócili się nie na tą religię co trzeba?
To samo jest z posoborowym modernizmem, który cytuję " Modernizm NIE JEST wiarą katolicką."
cytat z tej strony - verbumcatholicum.com/…/detal-terminolo…

-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

22Cecylia - przypuszczam, że nie słuchasz Radia Maryja, ponieważ ludzie piszą i dzwonią nieustannie, dając na antenie świadectwa swojego nawrócenia dzięki Radiu Maryja. Już słyszałem tak wielkie mnóstwo świadectw, że nie jestem w stanie policzyć. Niektórzy ludzie opowiadają, jak walczyli z Kościołem, i dzięki temu radiu nawrócili się. Przez dwadzieścia lat, miliony Polaków przylgnęło do Kościoła, dzięki nowej ewangelizacji, prowadzonej przez Radio Maryja - dosłownie miliony. Obecnie Rodzina Radia Maryja liczy kilkanaście milionów Polaków w kraju i zagranicą. To jest owoc nowej ewangelizacji.
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
Jednym z tych "owoców" jest w CAŁEJ okazałości gość o nicku Tylko prawda wyzwala
Czy ktoś zaprzeczy, że właśnie on jest owocem "nowej ewangelizacji" ???
--------------------------------------------------------------------------
22Cecylia

Tylko prawda wyzwala
22Cecylia - mam pytanie: czy zapoznałaś się z nauczaniem św. Jana Pawła II na temat nowej ewangelizacji?
_______________________________…More
Jednym z tych "owoców" jest w CAŁEJ okazałości gość o nicku Tylko prawda wyzwala
Czy ktoś zaprzeczy, że właśnie on jest owocem "nowej ewangelizacji" ???
--------------------------------------------------------------------------
22Cecylia

Tylko prawda wyzwala
22Cecylia - mam pytanie: czy zapoznałaś się z nauczaniem św. Jana Pawła II na temat nowej ewangelizacji?
___________________________________________________________________________________
Jakoś na codzień nie widzę jej dobrych owoców.
22Cecylia
Tylko prawda wyzwala
Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta
Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem, nienawidzącego papieży sedewakantysty, "księdza" Kevina Vaillancourt?
_____________________…More
Tylko prawda wyzwala
Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta
Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem, nienawidzącego papieży sedewakantysty, "księdza" Kevina Vaillancourt?
_______________________________________
Te fragmenty zadają kłam twoim oszczerstwom o nienawidzeniu papieży:
Jak przypomniał nam Papież Pius XII w encyklice Humani Generis (1950): "Prawdy bowiem dotyczące Boga i stosunku, w jakim człowiek do Boga pozostaje, wznoszą się wysoko ponad porządek rzeczy podpadających pod zmysły i wymagają od człowieka, który chce je w życie wprowadzić i wedle nich życie swoje urządzić, pewnego poświęcenia oraz zaparcia samego siebie".
_______________________________________
. Tak więc, "nowa ewangelizacja" jest niczym innym jak praktycznym wprowadzaniem w życie fałszywej doktryny modernistów, potępionej w 1907 przez Papieża św. Piusa X.
______________________________________
Apostolska doktryna, że papież, Wikariusz Chrystusa jest jedyną Głową Kościoła, któremu wszyscy są obowiązani posłuszeństwo od dawna była atakowana przez wrogów Kościoła. Była ona przeszkodą dla tych pełnych dumy dusz, które nie przyjmują w Kościele prymatu takim jak go Chrystus ustanowił. Moderniści odczuwając dużą niedogodność w konieczności bronienia tej doktryny, wprowadzili nowe pojęcie znane jako kolegialność, aby pozyskać katolików dla przyjęcia poglądu, że papież rządzi Kościołem nie sam, lecz w łączności z biskupami.
Quas Primas
i następny....
Cóż zrobić na zawiść chorego człowieka.

------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym …More
i następny....
Cóż zrobić na zawiść chorego człowieka.

------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem, nienawidzącego papieży sedewakantysty, "księdza" Kevina Vaillancourt? Proszę o publiczną odpowiedź. Wiesz, co Ci grozi? Publicznie potwierdzona ekskomunika - nie otrzymasz Komunii św. nie tylko w całej Wrześni, ale także w całej Polsce, ponieważ wszystkie diecezje i parafie zostaną poinformowane..

---------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Quas Primas - odpowiedz na pytanie. Czego się boisz? Chcesz prowadzić podwójne życie? Niech Twój proboszcz dowie się, co wstawiasz na tym portalu - niech ordynariusz diecezji dowie się. Chcesz, abym zadzwonił jutro?
Quas Primas
I kolejny....
---------------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem, nienawidzącego papieży sedewakantysty, "…More
I kolejny....
---------------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Quas Primas - mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym jutro zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem, nienawidzącego papieży sedewakantysty, "księdza" Kevina Vaillancourt? Proszę o publiczną odpowiedź. Wiesz, co Ci grozi? Publicznie potwierdzona ekskomunika - nie otrzymasz Komunii św. w całej Polsce, ponieważ wszystkie diecezje i parafie zostaną poinformowane.
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
I kolejny, z nieuprawnionym!!! podaniem moich danych???
-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Danuta Dubiel mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na …More
I kolejny, z nieuprawnionym!!! podaniem moich danych???
-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Danuta Dubiel mam pytanie i proszę o publiczną odpowiedź: czy chcesz, abym zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem nienawidzącego papieży sedeka, ks. Kevina Vaillancourt? Proszę o publiczną odpowiedź..
Quas Primas
I wstawił następny?
-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Quas Primas mam pytanie: czy chcesz, abym zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem nienawidzącego papieży …More
I wstawił następny?
-----------------------------------------------------------------------------------
Tylko prawda wyzwala

Fałszywe zarzuty sedewakantysty Kevina Vaillancourta

Quas Primas mam pytanie: czy chcesz, abym zadzwonił do Twojego proboszcza, oraz ordynariusza diecezji, informując o wszystkim, co wstawiasz na tym portalu - łącznie z pełnym fałszu artykułem nienawidzącego papieży sedeka, ks. Kevina Vaillancourt? Proszę o publiczną odpowiedź.