Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks181
mk2017

Prześladowanie katolików w Polsce - list.

Szanowny Panie,
muszę przyznać, że jeszcze niedawno sam nie byłem świadom ogromnej liczby ataków na chrześcijan w naszej Ojczyźnie. Dopiero badania zespołu prawników Ordo Iuris ujawniły prawdziwą skalę tego zjawiska.
Powstrzymajmy falę nienawiści
Przez dwa lata Centrum Monitorowania Wolności Religijnej i Wolności Sumienia Ordo Iuris badało ataki na chrześcijan. Co roku sporządzaliśmy raporty opisujące akty profanacji i przemocy, składane do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Wcześniej takie raporty składały jedynie mniejszości religijne oraz organizacje LGBT, co budowało wrażenie, że prawo powinno chronić jedynie te grupy.
Dzięki naszym doświadczeniom, wspólnie z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego oraz fundacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie wydaliśmy właśnie książkę pt. „Wolność religijna”, poświęconą zagrożeniom dla chrześcijan we współczesnym świecie.
Jednoznacznie podważyliśmy fałszywe twierdzenie stworzonej przez George’a Sorosa Fundacji Batorego, że katolicy nie stykają się w Polsce „z problemem dyskryminacji, przemocy i mowy nienawiści”.
Narasta fala wandalizmu i zniewag
Czy wiedział Pan o tym, że w ubiegłym roku chuligani wrzucili do kościoła w Gdańsku fekalia i rybie łby, inni natomiast w Starachowicach pili wódkę z kielicha mszalnego, uprzednio przesypując Najświętszy Sakrament do reklamówki? W pomorskim Kąpinie pobito księdza, do dewastacji figur, świątyń i cmentarzy dochodziło w Gdańsku, Łodzi, Pile, Warszawie, Zielonej Górze...
W ponad 1000 parafii doszło do niszczenia pomników, kaplic, krzyży, kościołów, umieszczania bluźnierczych napisów, a nawet profanacji Najświętszego Sakramentu. Ta wielka skala poraża. A milczenie mediów i częsta bezkarność sprawców są zachętą dla naśladowców.
Aktów nienawiści dopuszczają się nie tylko chuligani i wandale. Finansowany z publicznych pieniędzy Teatr Powszechny wystawił obsceniczną „Klątwę”, obrażając postać św. Jana Pawła II, znieważając krzyż i drwiąc z chrześcijaństwa. Dwa miesiące temu Adam „Nergal” Darski kpił z wierzących umieszczając figurę ukrzyżowanego Chrystusa na wulgarnym, erotycznym rekwizycie.
Dlatego musimy przeciwstawić się nienawiści i obronić naszą wolność do swobodnego wyznawania i praktykowania wiary!