mk2017
mk2017
3492

Czym jest pokuta?

Czym jest pokuta? Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada: może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa …More
Czym jest pokuta?
Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada:
może nią być modlitwa, jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie, a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju pokuty pomagają nam upodobnić się do Chrystusa (…)
Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem (Por. Łk 9, 23 i KKK 1435, 1460).
***
Świętość można sprowadzić do jednej, jedynej rzeczy - wierności obowiązkom nałożonym przez Boga.
Nie potrzeba dodawać więcej, wystarczy zgodzić się na to, czego teraz zmienić nie potrafię i odkryć w tym zbawczy sens.
Oto cała świętość. Niczym ziarnko gorczycy, najmniejsze ze wszystkich ziaren. Duchowość wszech czasów, odpowiednia dla wszystkich stanów.
Izabela Sylwia - IS 2201
Za pokutę można też uznać szczery żal za grzechy.
Bos016
Najpewniejszą drogą pokuty, jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem.More
Najpewniejszą drogą pokuty, jest wzięcie każdego dnia swojego krzyża i pójście za Jezusem.
One more comment
mk2017
2723

NAJWIĘKSZA ZBRODNIA

NAJWIĘKSZA ZBRODNIA Mówi Jezus: Czytajmy razem Księgę Mądrości. Rozpoczyna się ona przestrogą - tyle razy już dyktowaną przeze Mnie dla wszystkich możnych ziemi - żeby byli bardziej potężni przez …More
NAJWIĘKSZA ZBRODNIA
Mówi Jezus: Czytajmy razem Księgę Mądrości. Rozpoczyna się ona przestrogą - tyle razy już dyktowaną przeze Mnie dla wszystkich możnych ziemi - żeby byli bardziej potężni przez sprawiedliwość niż przez siłę.
Siła bowiem nie jest przymiotem świętości.
Ona nie wynosi człowieka na poziom nadludzki. Jedna jest siła, która was podnosi: siła ducha. Ale ona jest przeciwieństwem siły, którą wy lubicie i podziwiacie, jakby była czymś wielkim.

Lubicie "gwałtowność", "przemoc", "okrucieństwo" i ten trójmian nazywacie "siłą" i czcicie ją z lękiem zakutego w żelazo dzikiego zwierzęcia, które się boi łańcucha pogromcy.
Ale strzeżcie się: ta siła jest wspólna dzikim zwierzętom. Siła samego tylko ciała i krwi sprawia, że popełniacie czyny ciała i krwi. Jest więc ona rzadko synonimem sprawiedliwości.
Powiedziałem to i powtarzam: "Wy, możni, jesteście nimi tak długo, jak długo Ja na to pozwalam, i nie dłużej". Czymże, więc jest ten bicz, którym potrząsacie nad nie mającymi szczególnej …More
Bos016
Do rządzących mówi Pan. ''Jeden jest tylko Bóg: Ten, który stworzył ziemię. Na niej wy władacie w waszym krótkim dniu, z waszą głupotą albo okrutną …More
Do rządzących mówi Pan.
''Jeden jest tylko Bóg: Ten, który stworzył ziemię. Na niej wy władacie w waszym krótkim dniu, z waszą głupotą albo okrutną pychą.
Jeśli chcecie naprawdę być "wielkimi", "silnymi", czerpcie tę wielkość i tę siłę od Wielkiego i Potężnego: od Boga, idąc za Jego Słowem, trwając w Nim jak dzieci.
Wobec Boga nie jesteście warci więcej, niż ostatni pośród synów zrodzonych z kobiety''.
mk2017
''Przeklęci ci, którzy nie przestają wzywać mojego Imienia i mojej Opatrzności po to, aby kadzić tłumy, udając baranki, gdy tymczasem są wilkami.''More
''Przeklęci ci, którzy nie przestają wzywać mojego Imienia i mojej Opatrzności po to, aby kadzić tłumy, udając baranki, gdy tymczasem są wilkami.''
mk2017
659

O małżeństwie i nie tylko.

O małżeństwie i nie tylko. Jeśli nie jesteśmy głęboko zakorzenieni w łasce Jezusa Chrystusa, staniemy się jak pióro na wietrze. Dzisiaj wierność , która jest równa cnocie wytrwałości, jest rzadką …More
O małżeństwie i nie tylko.
Jeśli nie jesteśmy głęboko zakorzenieni w łasce Jezusa Chrystusa, staniemy się jak pióro na wietrze.

Dzisiaj wierność , która jest równa cnocie wytrwałości, jest rzadką cnotą. Nie ma już wierności w małżeństwie, raczej panuje niewierność, która prowadzi małżeństwo do rozpadu.
Niestety, już podczas narzeczeństwa zmienia się partnera często i z lekkością serca. Dlatego więc później w małżeństwie, trudno jest dotrzymać wierności małżonkowi, któremu w dniu ślubu było składane przyrzeczenie wytrwania wiernie w miłości.
W tym pokoleniu często się mówi: "Dziś, kocham cię, jutro nie wiadomo”. Z tą mentalnością, wchodzi się już z sercem niewiernym w związek małżeństwa.
Śmiać mi się chce z tych, którzy po zdradzeniu małżonka mówią: „Tak, zdradziłem moją żonę (mojego męża ) ciałem ale nie sercem”.
Wytrwać w wiernej miłości, nie jest łatwe jeśli nie jesteście wspierani łaską Jezusa Chrystusa.
Nasze pokolenie, które przeżyło w tysiącach udogodnień, nie dotrzymuje wierności …More
mk2017
82.2K
Adwent pełen modlitwy - kalendarz.
Izabela Sylwia - IS 2201
Najbardziej trzeba się modlić za grzeszników, bo dusza jest ważniejsza od ciała.
V.R.S.
Czy wy już w tym Novusie zupełnie jakiś nowy rok liturgiczny macie? Przecież Adwent zaczyna się w Niedzielę 3 grudnia.More
Czy wy już w tym Novusie zupełnie jakiś nowy rok liturgiczny macie?
Przecież Adwent zaczyna się w Niedzielę 3 grudnia.
6 more comments
mk2017
1672

Siedem grzechów głównych - lenistwo.

Siedem grzechów głównych - lenistwo. Grzech lenistwa zbiera największe żniwo w postaci sytuacji, o których skłonni bylibyśmy powiedzieć: „przecież nic się nie stało”. No właśnie! Nic się nie stało …More
Siedem grzechów głównych - lenistwo.
Grzech lenistwa zbiera największe żniwo w postaci sytuacji, o których skłonni bylibyśmy powiedzieć: „przecież nic się nie stało”.
No właśnie! Nic się nie stało. A powinno się stać! Powinno się stać jakieś konkretne dobro.

Lenistwo: grzech braku dobra
To problem każdego grzechu – w tym każdego z sześciu tak zwanych „grzechów głównych”, które omówiliśmy do tej pory – i być może należało o tym wspomnieć już wcześniej. Ale w przypadku grzechu lenistwa widać go jak na dłoni. Kłopot z grzechem, to nie tylko kwestia zła, które dzieje się, kiedy podejmuję konkretną decyzję, wypowiadam słowo, dopuszczam się nagannego czynu. To dopiero połowa nieszczęścia. Druga to brak dobra, które mogło i powinno wydarzyć się w tym miejscu, czasie i tymi siłami, jakie zużyłem na popełnienie zła.
Aż nazbyt często sprowadzamy swoje rozumienie tego, na czym ma polegać życie chrześcijańskie, do wizji w miarę udanego slalomu pomiędzy grzechami. Tego nie zrobiłem, tamtego nie …More
mk2017
Grzech lenistwa zbiera być może największe żniwo w postaci sytuacji, o których skłonni bylibyśmy powiedzieć: „przecież nic się nie stało”. No właśnie! …More
Grzech lenistwa zbiera być może największe żniwo w postaci sytuacji, o których skłonni bylibyśmy powiedzieć: „przecież nic się nie stało”.
No właśnie! Nic się nie stało. A powinno się stać. Powinno się stać jakieś konkretne dobro. Spowiadamy się z tego zwyczajową formułą niemal co niedzielę: „bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i z a n i e d b a n i e m”, ale w konfesjonale rzadko już o tym wspominamy.
mk2017
6541

Nadzieja dla ludzkiej nędzy.

Nadzieja dla ludzkiej nędzy. Naszą własnością jest tylko nędza, a wszystko inne, od talentów i umiejętności poczynając, pochodzi od Niego. Jezus domaga się, by ta jedna własność człowieka, jego nędza …More
Nadzieja dla ludzkiej nędzy.
Naszą własnością jest tylko nędza, a wszystko inne, od talentów i umiejętności poczynając, pochodzi od Niego. Jezus domaga się, by ta jedna własność człowieka, jego nędza, została mu oddana.

Św. Faustyna zapisała pewnego dnia w swoim Dzienniczku słowa: „Przez śluby oddałam Ci się cała, już nic nie mam, co bym Ci ofiarować mogła. – Jezus mi powiedział: Nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie twoim. Zagłębiłam się w sobie i poznałam, że kocham Boga wszystkimi władzami swej duszy; a nie mogąc poznać, co jest, co nie oddałam Panu, zapytałam: Jezu, powiedz mi o tym, a oddam Ci natychmiast z hojnością serca. – Jezus rzekł mi z łaskawością: Córko, oddaj mi nędzę twoją, bo ona jest wyłączną twoją własnością”.
Życie aż nadto wyraźnie, w jasnym świetle, pokazuje naszym oczom prawdę o ludzkiej nędzy. Gdy zawiodą misternie układane plany, gdy po raz kolejny upadamy w grzech, z którym tak długo już się zmagamy, gdy usłyszymy o sobie coś, co podcina skrzydła, gdy mija …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Jezus prosi też o oddanie Mu swojej woli.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Oddawać trzeba wszelkie znamiona letniości, przed którą ostrzegał Nauczyciel: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny …More
Oddawać trzeba wszelkie znamiona letniości, przed którą ostrzegał Nauczyciel: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” (Ap 3, 15–16). Oddawać trzeba lenistwo, które ktoś usprawiedliwiał cierpliwością lub zwyczajnym „nie chce mi się”.
****************************************
„Obyś był zimny albo gorący! A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. Jednakże Chrystus dokładnie mówi: mello se emesai ek tou stomatos mou. Emesai dokładnie nie znaczy „wyrzucić”, ale „zwymiotować”, a niektórzy tłumaczą jeszcze dobitniej – „wyrzygać”.
4 more comments
mk2017
162.3K
opoka.org.pl

Od jutra możesz zastrzec swój PESEL. Sprawdź jak to zrobić

Od piątku, 17 listopada obywatele będą mogli zastrzec numer PESEL. Zgodnie z ustawą, której celem jest ograniczanie skutków kradzieży tożsamości …
agnieszka123
Uważajcie! jak system mówi, że robi coś dla twojego bezpieczeństwa, to możesz być pewien, że chce chronić siebie, a ciebie zniewolić!
5 more comments
mk2017
1381

Droga ucznia Jezusa.

Droga ucznia Jezusa. Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku prawdziwej, spełnionej przyszłości. To jednak droga niezrozumienia i prześladowań. Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest …More
Droga ucznia Jezusa.
Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie człowieka ku prawdziwej, spełnionej przyszłości.
To jednak droga niezrozumienia i prześladowań.
Uczniów czeka los Mistrza. Nie jest to droga samotna, to droga Jezusa i Kościoła.
W pełnym przylgnięciu do Jezusa, żywa wiara nie ma nic wspólnego z naiwnością.

Liczne prywatne wizje przypisują sobie znajomość końca świata. Zwodzą kłamliwymi obietnicami, rzekomymi objawieniami, fałszywymi interpretacjami słowa Bożego.
Łatwo zatracić wiarę i rozeznanie wśród mnóstwa sekt, ludobójczych ideologii, fałszywego mistycyzmu.
Zamiast wiary, osobistej więzi z Bogiem, człowiek staje się przywiązany do swoich wyobrażeń Boga. Tymczasem Jezus pozostawił siebie i swoje Słowo w Kościele. Dał nam Ducha Świętego, który gwarantuje Kościołowi wierność Prawdzie. Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa.
mk2017
Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do …More
Duchu Święty, prowadź mnie drogą Jezusową. Bądź Duchem Prawdy w chwilach zwątpień i pokus świata. Umacniaj mnie, abym całym sobą mógł przylgnąć do Jezusa.
mk2017
21.3K

Wiara, to zaślubiny Boga z duszą.

Wiara, to zaślubiny Boga z duszą. Historia pewnej dziewczynki, która oddała życie za Eucharystię. Otóż cała historia toczyła się w Chinach w czasie wybuchu prześladowań. Żołnierze wdarli się do …More
Wiara, to zaślubiny Boga z duszą.
Historia pewnej dziewczynki, która oddała życie za Eucharystię.

Otóż cała historia toczyła się w Chinach w czasie wybuchu prześladowań.
Żołnierze wdarli się do kościoła, splądrowali go, a proboszcza zamknęli na plebani, nie mógł wychodzić był uwięziony.
Żołnierze wyrwali tabernakulum i wyrzucili z kościoła przez okno, tak że upadło pod oknami plebani.
Wszystkie komunikaty upadły na zimę.
Proboszcz patrzył ze łzami w oczach na zdeptanego pohańbionego Pana Jezusa, nic nie mogąc zrobić.
Pierwszej nocy usłyszał, że pod okno zbliża się jakaś osoba, początkowo myślał, że to żołnierze, ale cień był mały. Była to mała 12 letnia dziewczynka, zobaczyła, że święte Hostie wypadły z tabernakulum i leżą na ziemi. Była dzieckiem i uczono ją, że nie dotyka się Eucharystii, więc pochyliła się twarzą do ziemi i językiem podniosła jedną hostię, wiedziała też, że tylko raz dziennie może przyjąć komunię św. więc przeżegnała się i uciekła. Komunikatów było 7 więc przychodziła …More
agnieszka123
Liczba 7, to liczba doskonała, zawiera w sobie liczbę Boga- 3 i liczbę człowieka, liczbę -4.
Jota-jotka
Liczba 7, mówi wiele jak nie wszystko.
mk2017
111.3K

Apokalipsa się wypełnia. Kościół będzie ukrzyżowany.

Apokalipsa się wypełnia. Kościół będzie ukrzyżowany. Najpierw będzie cierpienie, potem triumf. Wielu chrześcijan ulega pokusie triumfalizmu. Niczym starotestamentowi Żydzi oczekują oni natychmiastowego …More
Apokalipsa się wypełnia. Kościół będzie ukrzyżowany.
Najpierw będzie cierpienie, potem triumf.
Wielu chrześcijan ulega pokusie triumfalizmu.
Niczym starotestamentowi Żydzi oczekują oni natychmiastowego zwycięstwa Kościoła na ziemi i dominacji wyznawanej przez siebie religii.
To prawda – Kościół musi zwyciężyć, ale przedtem czeka go największe prześladowanie w historii. Kościół przyszłości to Kościół mały, nielegalny, cierpiący i ukrzyżowany.
Świadczy o tym kolejne z ujawnionych mistycznych uniesień – wizjonerki Alicji Lenczewskiej ze Szczecina. Nauczycielki, która żyła Chrystusem i zmarła w opinii świętości.
Jej objawienia są przedmiotem badań ze strony Kościoła.
Lenczewska otrzymała dar cierpienia ekspiacyjnego, niewidzialnych stygmatów, które aktywizowały się w okresie Męki Pańskiej. Była apostołką modlitwy, żarliwej i nieustannej. Eucharystia dawała jej życie i gorliwość do ewangelizacji. Wzywała do pokuty i duchowej walki o każdą ludzką duszę. Chrystus prosił ją, aby widzieć Boga w …More
mk2017
Nastąpi wielka, niespotykana dotąd eskalacja zła. Chrześcijanie będą prawie zmiażdżeni, gdy powróci Chrystus triumfujący w chwale. Ludzkość ku zagładzie …More
Nastąpi wielka, niespotykana dotąd eskalacja zła. Chrześcijanie będą prawie zmiażdżeni, gdy powróci Chrystus triumfujący w chwale.
Ludzkość ku zagładzie poprowadzi Antychryst, prorocy Lucyfera, masoni i światowy sanhedryn, kierujący kościołem satanistycznym.
Będzie mu podporządkowany cały glob – rządy oraz możni tego świata.
Jego struktury będą opierały się na kłamstwie, nienawiści, zemście, zniewoleniu i okrucieństwie. Ludzie pchani żądzą władzy będą myśleli, że sami stali się bogami i to ich zgubi.
One more comment
mk2017
2417

Nowenna do Chrystusa Króla. (17XI - 25 XI )

Nowenna do Chrystusa Króla. (17XI - 25 XI ) W niedzielę, 19 listopada, minie 7 lat od proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W związku z tą rocznicą oraz Uroczystością …More
Nowenna do Chrystusa Króla. (17XI - 25 XI )
W niedzielę, 19 listopada, minie 7 lat od proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
W związku z tą rocznicą oraz Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, bp Jamrozek zachęca do odnowienia Jubileuszowego Aktu oraz do włączenia się w 9-dniową nowennę poprzedzającą obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego Uroczystość.
„Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla jest zaproszeniem do odnowienia Jubileuszowego Aktu w naszych świątyniach. Niech będzie to poprzedzone Nowenną do Chrystusa Króla, rozpoczynającą się 17 listopada”.
Nowenna do Chrystusa Króla. ( 17 XI - 25 XI ).
Nowenna polega na odmówieniu raz dziennie przez dziewięć dni:

* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo * Chwała Ojcu * Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów
(tekst poniżej) O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać …More
mk2017
Nowenna do Chrystusa Króla. ( 17 XI - 25 XI ). * Ojcze Nasz * Zdrowaś Maryjo * Chwała Ojcu * Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów (tekst …More
Nowenna do Chrystusa Króla. ( 17 XI - 25 XI ).
* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo
* Chwała Ojcu
* Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów
(tekst poniżej)
O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość oraz wszelkie dobro.
Ochraniaj nas, Panie nasz i Królu, nasze rodziny i ziemię rodzinną. Prosimy Cię Boże najwierniejszy strzeż nas, chroń przed wrogami i oszczędź w czasie Twojego Sprawiedliwego Sądu.
Przebacz nam, Wszechmogący Królu, grzechy popełnione przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasługujemy na Twój słuszny Sąd. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam, Panie. Ufamy Twemu Wielkiemu Miłosierdziu. O Królu o olśniewającym blasku, kłaniamy się Tobie i modlimy się, by nastało Twoje panowanie i by Twoje królestwo zostało uznane tu, na ziemi. Amen.
mk2017
Nowenna do Chrystusa Króla. (17XI - 25 XI ) Dzień 1. Nowenna polega na odmówieniu raz dziennie, przez dziewięć dni: * Ojcze Nasz * Zdrowaś Maryjo * …More
Nowenna do Chrystusa Króla. (17XI - 25 XI )
Dzień 1.
Nowenna polega na odmówieniu raz dziennie, przez dziewięć dni:
* Ojcze Nasz
* Zdrowaś Maryjo
* Chwała Ojcu
* Modlitwy do Chrystusa Króla Wszystkich Narodów
(tekst poniżej)
O Panie, Boże nasz, Ty jesteś jedynym Królem, Najświętszym i Wszechwładnym, wszystkich narodów. Modlimy się do Ciebie, o Boski Królu, byś nam raczył dać miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość oraz wszelkie dobro. Ochraniaj nas, Panie nasz i Królu, nasze rodziny i ziemię rodzinną. Prosimy Cię Boże najwierniejszy strzeż nas, chroń przed wrogami i oszczędź w czasie Twojego Sprawiedliwego Sądu. Przebacz nam, Wszechmogący Królu, grzechy popełnione przeciwko Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasługujemy na Twój słuszny Sąd. Zmiłuj się nad nami i przebacz nam, Panie. Ufamy Twemu Wielkiemu Miłosierdziu. O Królu o olśniewającym blasku, kłaniamy się Tobie i modlimy się, by nastało Twoje panowanie i by Twoje królestwo zostało uznane tu, na ziemi. Amen.
mk2017
4630

PRZEBACZENIE, DAREM DLA ZMARŁYCH.

PRZEBACZENIE, DAREM DLA ZMARŁYCH. Wielu z nas nie umie myśleć o śmierci bez choćby nuty niepokoju. Doświadczamy bowiem własnej ułomności w relacjach z bliźnimi – często czujemy się przez nich tak …More
PRZEBACZENIE, DAREM DLA ZMARŁYCH.
Wielu z nas nie umie myśleć o śmierci bez choćby nuty niepokoju. Doświadczamy bowiem własnej ułomności w relacjach z bliźnimi – często czujemy się przez nich tak bardzo dotknięci…

W prefacji Mszy Świętej za zmarłych modlimy się: „Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”. Niebo to królestwo miłości, to wieczne przebywanie z Trójcą Przenajświętszą, to nieprzemijające szczęście. Nie każdy jednak człowiek, który umiera pojednany z Panem Bogiem, jest przygotowany do nieba. W czasie sądu szczegółowego, w spotkaniu z Chrystusem dostrzega w sobie różne braki, nienaprawione krzywdy, pychę, egoizm, oziębłość w Bożej służbie, niewdzięczność – słowem to wszystko, co zatrzymywało go na drodze do świętości i spowodowało, że brak mu dostatecznej czystości duchowej, czystości serca, która umożliwia oglądanie Bożego Oblicza.
WSPÓLNOTA ŚWIĘTYCH
Bóg, …More
Bos016
Czasem zmarły nie zdążył się pojednać z osobami, które skrzywdził i nie zadośćuczynił za wyrządzone zło, zabierając ten balast ze sobą do wieczności …More
Czasem zmarły nie zdążył się pojednać z osobami, które skrzywdził i nie zadośćuczynił za wyrządzone zło, zabierając ten balast ze sobą do wieczności. Będzie może nie tylko za to cierpiał, lecz także czekał na przebaczenie.
baran katolicki
Przebaczenie jest najdoskonalszym owocem miłości. Przebaczyć winniśmy wszystkim, którzy umarli dla doczesności. Nie nam sadzić kto gdzie jest w wieczności …More
Przebaczenie jest najdoskonalszym owocem miłości. Przebaczyć winniśmy wszystkim, którzy umarli dla doczesności. Nie nam sadzić kto gdzie jest w wieczności. Przebaczenie wszystkim zmarłym jest naszym, katolickim obowiązkiem.
2 more comments
mk2017
132.3K

PRZEPOWIEDNIA LICHEŃSKA.

PRZEPOWIEDNIA LICHEŃSKA. Objawienia maryjne w Licheniu to jedna z najbardziej przerażających przepowiedni dotyczących Polski, jakie kiedykolwiek słyszano. Wynika z niej bowiem, że nasz kraj może być …More
PRZEPOWIEDNIA LICHEŃSKA.
Objawienia maryjne w Licheniu to jedna z najbardziej przerażających przepowiedni dotyczących Polski, jakie kiedykolwiek słyszano.
Wynika z niej bowiem, że nasz kraj może być w tej chwili pod panowaniem Szatana.
Mikołaj Sikatka, polski pasterz z Grąblina, był związany z sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym. W 1850 roku twierdził, że doświadczył wielu spotkań z Maryją. Głosił jej przepowiednie nieprzerwanie, choć był z tego powodu więziony i torturowany. Jedna z nich została spisana. Przepowiednia licheńska wciąż budzi silne emocje pośród mieszkańców województwa wielkopolskiego.
Przepowiednia licheńska dla Polski.

Mikołaj Sikatka miał objawienie Matki Boskiej
Sikatka lubił przebywać w lesie i modlić się przed niewielkim obrazem Matki Boskiej, który był zawieszony na drzewie sosny.
Po pewnym czasie zaczęły go tam nawiedzać wizje dotyczące przyszłości. Ponieważ wszystkie się spełniały, obraz zaczęto otaczać kultem religijnym. Został przeniesiony do sanktuarium w …More
Piotr Ptasiński shares this
Bos016
2 more comments
05:22
vobiscum
BOG SAM TO WIE, CZY TO MY WŁASNIE BEDZIEMY ZYLI w czasie wielkiego ucisku, jakiego nigdy przedtem nie było i jakiego nigdy potem już nie będzie! JEDEN …More
BOG SAM TO WIE, CZY TO MY WŁASNIE BEDZIEMY ZYLI w czasie wielkiego ucisku, jakiego nigdy przedtem nie było i jakiego nigdy potem już nie będzie! JEDEN, SWIETY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOSCIOŁ, JEST BUDOWANY OSOBISCIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA BOGA-CZŁOWIEKA! JEGO LUDZKA WOLA JEST W UNII HIPOSTATYCNEJ Z JEGO BOSKA WOLA! TA ZAS JEST WOLA JEDYNA TROJCY OSOB BOSKICH JEDYNEGO BOGA. Królestwo Boże jest Królestwem WOLI BOZEJ OJCA I SYNA I DUCHA SWIETEGO. ONA Z PRAWDA I MILOSCIA JEST JEDNOSCIA! Będą mówić, oto tu jest Chrystus i Kościół Katolicki! Nie idźcie za nimi! Anty-kościół będzie sztucznym tworem, w czasie krótkim, ponieważ ze względu na wybranych - powiedział Pan Jezus - czas ucisku zostanie skrócony do minimum. Bądźmy więc ostrożni, ale i spokojni, a przede wszystkim wierni WIERZE W JEDEN, SWIETY, POWSZECHNY I APOSTOLSKI KOSCIOŁ i W PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, który wciąż SWOJ KOSCIOŁ BUDUJE I STRZEZE, a będziemy JEGO WYBRANYMI
Walczyć o prawdę
Nie ma tzw. wolności religijnej w obrębie katolicyzmu choć taką wolność religijną głosili papieże po SWII: albo przestrzegasz dogmatów i nauki Kościoła …More
Nie ma tzw. wolności religijnej w obrębie katolicyzmu choć taką wolność religijną głosili papieże po SWII: albo przestrzegasz dogmatów i nauki Kościoła i jesteś w Kościele, albo traktujesz to wybiórczo i nie jesteś pełnoprawnym katolikiem.
One more comment
mk2017
1498

Pogodzić się z upływem czasu.

Pogodzić się z upływem czasu. Trudno pogodzić się z upływem czasu. Boimy się śmierci, starości, bezczynności… Nie uspokaja nas myśl, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, że taka jest normalna kolej rzeczy …More
Pogodzić się z upływem czasu.
Trudno pogodzić się z upływem czasu. Boimy się śmierci, starości, bezczynności… Nie uspokaja nas myśl, że trzeba żyć dniem dzisiejszym, że taka jest normalna kolej rzeczy – coś się dla nas kończy, coś nowego się zaczyna.
Pewna osoba wyznała kiedyś: „Najbardziej na świecie bałam się odejścia ze szkoły. Miałam tam znajomych, znałam każdy kąt. Myśl, że już nigdy nie będę siedziała w szkolnej ławce, odrabiała lekcji – przerażała mnie. Moi rodzice cieszyli się, że dorastam, że pójdę na studia, usamodzielnię się, znajdę pracę. Nie mogę uporać się z tym, że nie jestem już tamtą czternastolatką, dlatego nadal – mimo wieku – zachowuję się jak dziecko. Wbrew pozorom nie boję się odpowiedzialności, boję się zmian i przemijania”.
Uczestnicząc w rekolekcjach, miałam możliwość usłyszeć podobnie brzmiące słowa z ust starszej już osoby: „Pamiętam dzień, w którym wszyscy gratulowali mi przejścia na emeryturę. Dostałam kwiaty i podziękowania za wiele lat pracy w zawodzie …More
mk2017
Za radą Stygmatyka z Pietrelciny pozostaje nam jedna droga. Trzeba nam powierzyć przeszłość Bożemu miłosierdziu, teraźniejszość – Bożej miłości, a …More
Za radą Stygmatyka z Pietrelciny pozostaje nam jedna droga. Trzeba nam powierzyć przeszłość Bożemu miłosierdziu, teraźniejszość – Bożej miłości, a przyszłość – Opatrzności Boga. To najlepsze lekarstwo na strach.
mk2017
21.1K

Siedem grzechów głównych - nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.

Siedem grzechów głównych - nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu. Obżarstwo: brama grzechów Swoją słynną naukę o ośmiu duchach zła (lub inaczej: o ośmiu złych myślach) Ewagriusz z Pontu (+399) – …More
Siedem grzechów głównych - nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
Obżarstwo: brama grzechów

Swoją słynną naukę o ośmiu duchach zła (lub inaczej: o ośmiu złych myślach) Ewagriusz z Pontu (+399) – jeden z największych autorytetów pierwszych pokoleń mnichów – zaczyna właśnie odr grzechu obżarstwa. Nazywa je szaleństwem i używa obrazu szczeliny w murze obronnym, przez którą do pilnie strzeżonego wnętrza prędzej czy później dostaną się śmiertelnie niebezpieczni wrogowie. Pierwszym z nich będzie, zdaniem Ewagriusza, nieczystość.(...)
Biblijne kuszenia do jedzenia
W Biblii zarówno pierwsze kuszenie człowieka w ogóle (patrz. Rdz 3,1-6), jak i pierwsze kuszenie Jezusa na pustyni (patrz. Mt 4,1-4; Łk 4,1-4) dotyczy właśnie jedzenia. Owszem, w obu tych pokusach nie chodzi bynajmniej o samo spożycie pokarmu. Wąż przekonuje Ewę, że jeśli nie zje owocu z zakazanego drzewa, to będzie o coś istotnego uboższa.
Pod wpływem rozmowy z kusicielem Ewa „spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, …More
Bos016
Grzech obżarstwa, łakomstwa, czy też nieumiarkowania w jedzeniu i/lub piciu, jest nowotworem tego skądinąd oczywistego stwierdzenia „muszę”. Grzech …More
Grzech obżarstwa, łakomstwa, czy też nieumiarkowania w jedzeniu i/lub piciu, jest nowotworem tego skądinąd oczywistego stwierdzenia „muszę”. Grzech obżarstwa „wprawia” nas do wszystkich następnych. Bo przecież każdą pokusę da się sprowadzić ostatecznie do tego stwierdzenia: Musisz! Musisz to mieć, zjeść, zrobić, zdobyć. Muszę!
mk2017
Ewagriusz z Pontu (+399) – jeden z największych autorytetów pierwszych pokoleń mnichów – zaczyna właśnie od grzechu obżarstwa. Nazywa je szaleństwem …More
Ewagriusz z Pontu (+399) – jeden z największych autorytetów pierwszych pokoleń mnichów – zaczyna właśnie od grzechu obżarstwa. Nazywa je szaleństwem i używa obrazu szczeliny w murze obronnym, przez którą do pilnie strzeżonego wnętrza prędzej czy później dostaną się śmiertelnie niebezpieczni wrogowie. Pierwszym z nich będzie, zdaniem Ewagriusza, nieczystość.(...)
mk2017
255

Wierzę w świętych obcowanie…

Wierzę w świętych obcowanie… Przeżywamy listopad miesiąc zadumy nad życiem po śmierci, myślimy o tych naszych bliskich i kochanych, którzy już z tego świata odeszli. Pamięć o nich staje się żywsza, a …More
Wierzę w świętych obcowanie…
Przeżywamy listopad miesiąc zadumy nad życiem po śmierci, myślimy o tych naszych bliskich i kochanych, którzy już z tego świata odeszli. Pamięć o nich staje się żywsza, a tęsknota bardziej dojmująca.
W tym czasie Kościół przypomina nam dogmat o świętych obcowaniu, czyli wspólnocie między świętymi. „Wierzę w świętych obcowanie” mówimy przy pacierzu. Otóż Kościół uczy, że do owej wspólnoty między świętymi, czyli „świętych obcowania”, wchodzą trzy kategorie ludzi: my, którzy jeszcze żyjemy na tym świecie, borykamy się z różnymi pokusami i dlatego tworzymy Kościół walczący. Dalej, nasi bracia i siostry, którzy już przebywają z Bogiem w niebie, ciesząc się życiem bez końca i radością wieczną i to jest Kościół triumfujący. Wreszcie, te dusze, które przebywają w czyśćcu czyli Kościół cierpiący.
O ile zazwyczaj nie mamy wątpliwości co oznacza nagroda nieba, to często nie bardzo rozumiemy, kto idzie do czyśćca i za co. Otóż wiemy, że natychmiast po śmierci dusza ludzka …More
mk2017
332

Gdzie światłość wiekuista.

Gdzie światłość wiekuista. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9) – w ten sposób św. Paweł opisuje cel,…More
Gdzie światłość wiekuista.
Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują”
(1 Kor 2, 9) – w ten sposób św. Paweł opisuje cel, jaki Bóg przygotował człowiekowi, który nie tylko obdarzony został darami przyrodzonymi, ale podniesiony został do poziomu nadprzyrodzonego, do uczestnictwa w Bożej naturze. Bóg postanowił udzielić swego szczęścia rozumnym stworzeniom: aniołom i ludziom.
Niebo jest to miejsce rzeczywiste, a nie tylko przenośnia. Istnieje taka przestrzeń, w której już obecnie znajdują się uwielbione ciała Pana Jezusa i Matki Najświętszej. I tam też po zmartwychwstaniu ciał w dzień Sądu Ostatecznego znajdą się wszyscy wybrani Boży.
Wieczne szczęście.
Niebo jest to miejsce rzeczywiste, a nie tylko przenośnia. Istnieje taka przestrzeń, w której już obecnie znajdują się uwielbione ciała Pana Jezusa i Matki Najświętszej. I tam też po zmartwychwstaniu ciał w dzień Sądu Ostatecznego znajdą się wszyscy wybrani Boży.
Wieczne …More
mk2017
915

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy”.

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy”. Ksiądz Twardowski mówił, że istnieją dwie wielkie daty w życiu człowieka: narodzin i śmierci. Początek-koniec …More
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy”.
Ksiądz Twardowski mówił, że istnieją dwie wielkie daty w życiu człowieka: narodzin i śmierci. Początek-koniec. Wyznaczony czas. Nie ma opcji wyboru. Przychodzą spoza nas, a śmierć przypomina, że jesteśmy na ziemi tylko przez chwilę.
„Czas, który znaczy tyle, co miłość. O tyle bowiem moje istnienie ma sens, o ile kocham innych ludzi”. Czytając te słowa księdza Jana, przypomina się fragment jego najsławniejszego wiersza zaczynającego się od słów: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy”. To najbardziej znany i cytowany przy różnych okazjach fragment. Znany przeważnie z pogrzebów i uroczystości związanych z przemijaniem. Ksiądz nie pisał go, mając na myśli śmierć, ale życie.
„Ludzie już często odchodzą od nas już tutaj, w ziemskim życiu. Odgrywali jakąś rolę i nagle ta rola, zdawałoby się bardzo ważna, się skończyła”.
Jest ktoś przy nas i nagle znika. …More
mk2017
2658

Wizyty Maryi w czyśćcu.

Wielu świętych opowiada o częstych wizytach składanych w czyśćcu przez Matkę Bożą, przynoszącą pocieszenie i wsparcie swoim wiernym i potrzebującym dzieciom. Jej matczyne Serce udziela łask i …More
Wielu świętych opowiada o częstych wizytach składanych w czyśćcu przez Matkę Bożą, przynoszącą pocieszenie i wsparcie swoim wiernym i potrzebującym dzieciom. Jej matczyne Serce udziela łask i błogosławieństw, a w czasie Jej wizyt zawieszone zostają cierpienia dusz czyśćcowych…
Potwierdza to prawdę, iż Maryja nie opuszcza, ani nie zaniedbuje nigdy swoich wiernych dzieci – ani na ziemi, ani w czyśćcu.
Święty Leonard z Porto Maurizio powiedział:
„Módl się zawsze do Najświętszej Panienki za dusze czyśćcowe. Ona czeka na twoją modlitwę, aby zanieść ją przed tron Boży, uwalniając natychmiast dusze, za które ty się modlisz“.
Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się:
- wykluczenia wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
- wykonanie czynności związanej z odpustem.
- przyjęcie Komunii Eucharystycznej, a co za tym idzie, bycie w stanie łaski uświęcającej. - modlitwa w intencjach papieskich (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo). - odpust może być uzyskany tylko jeden raz …More
Bos016
Święci Doktorowie Kościoła - Grzegorz i i Hieronim twierdzili, że dusze czyśćcowe nie cierpią w tym czasie, kiedy sprawowana jest za nie Najświętsza …More
Święci Doktorowie Kościoła - Grzegorz i i Hieronim twierdzili, że dusze czyśćcowe nie cierpią w tym czasie, kiedy sprawowana jest za nie Najświętsza Ofiara. Podobnie te dusze, które kapłan wspomina w memento.
mk2017
Moje modlitwy łagodzą czyśćcowe męki tych, którzy znosić je muszą. Jestem Matką pocieszenia dla dusz cierpiących, które na wezwanie mego imienia radują …More
Moje modlitwy łagodzą czyśćcowe męki tych, którzy znosić je muszą. Jestem Matką pocieszenia dla dusz cierpiących, które na wezwanie mego imienia radują się jak chorzy, usłyszawszy słowa pocieszenia od lekarza” – powiedziała Matka Najświętsza do św. Brygidy Szwedzkiej.