CÓRKA MARYI
"Kochajcie Mnie, a będzie wam łatwiej kochać innych. Jeśli nienawidzicie innej osoby, nie znacie Mnie.

Wasz Jezus'