Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
vi.news
31

Twitter kiểm duyệt mọi thứ, ngoại trừ việc thiêu sống các linh mục

Hashtag tiếng Tây Ban Nha #FuegoAlClero [“Burn the Clergy”] đã trở nên nổi tiếng trên Twitter.com mặc dù cổng thông tin tuyên bố nó đang chiến đấu chống lại “ngôn ngữ thù hận”.

Điều này xảy ra cùng ngày khi Francis chấp thuận việc phong chân phước cho 127 vị tử đạo Tây Ban Nha, linh mục, chủng sinh, tu sĩ, nữ tu và giáo dân, bị Cộng sản Tây Ban Nha sát hại từ năm 1936-1939.

Nhưng bây giờ, vào năm 2020, quá khứ đã trở lại. Có thể thấy những dòng tweet khuyến khích "thiêu sống các linh mục" hoặc nói rằng, "Nhà thờ duy nhất soi sáng là một nhà thờ đang bốc cháy."

#newsCnjftwimtx