SMUGI NA NIEBIE – chemtrails – to dla dobra Ludzkości…

Dopóki byłem czynnym kontrolerem ruchu lotniczego, nie pisałem o jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów, jakim jest kwestia tzw. contrails/chemtrails, czyli o tym, czym naprawdę są regularnie już pojawiające się smugi nad naszymi głowami. Nikt, co prawda, nigdy nie informował mnie formalnie o tym zjawisku, a co za tym idzie, nie wymagał ode mnie zachowywania w tej sprawie milczenia. Niemniej jednak, opisując to, co dzieje się na polskim niebie, czułbym się, jak lekarz w dobie pandemii, który rozpoczynając o niej dyskusję, musi opowiedzieć się po którejś ze stron. Dlatego starałem się dobrze korzystać z okazji, jaką była możliwość nie angażowania się w spór o to, czy smugi są zjawiskiem bardziej fizycznym, czy chemicznym. Pozbawiony tego wewnętrznego hamulca, obiecałem sobie, że w niedługim czasie pochylę się nad tym zagadnieniem, wydając książkę traktującą między innymi o zagadnieniach związanych z modyfikacją pogody na masową skalę.

Zanim jednak do tego dojdzie, przytoczę wpis, jaki pojawił się na początku czerwca br., na portalu Natural News.

„Podczas strategicznie zaplanowanego ‘stanu wyjątkowego’ Covid-19, Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) upoważniła rząd Hiszpanii do rozpylania z nieba śmiercionośnych smug chemicznych. 16 kwietnia 2020 r. rząd hiszpański po cichu przyznał, że upoważnił wojsko do rozpylenia biocydów na całą populację. (…) eksperyment medyczny został przeprowadzony pod przykrywką ‘stanu wyjątkowego w celu zarządzania sytuacją kryzysową w zakresie zdrowia spowodowaną przez Covid-19’. Ten desperacki, ale dobrze opracowany plan narusza wiele zapisów Kodeksu Norymberskiego – traktatu o prawach człowieka i etyce medycznej, który nie jest w żaden sposób egzekwowany. Bio-bójcza operacja chemtrail została przeprowadzona na mocy Dekretu Królewskiego 463/2020 z 14 marca, który umożliwił Ministrowi Zdrowia podjęcie ‘szeregu działań mających na celu ochronę dobrobytu, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli oraz powstrzymanie postępu choroby i wzmocnienie systemu zdrowia publicznego’.

Dekret Królewski 463/2020 umożliwia Ministrowi Zdrowia ‘dyktowanie zarządzeń, uchwał, postanowień i instrukcji interpretacyjnych, które, w zakresie jego działania jako organu delegowanego, są niezbędne do zagwarantowania świadczenia wszelkich usług, zwykłych lub nadzwyczajnych, w celu ochrony osób, dóbr i miejsc, poprzez przyjęcie wszelkich środków przewidzianych w artykule jedenastym Ustawy Organicznej 4/1981, z 1 czerwca, o stanach alarmowych i wyjątkowych (…)’. Globaliści, tacy jak Bill Gates, próbują również wykorzystać państwa, jako poligony doświadczalne dla projektów chemtrail, które mają na celu zaciemnianie słońca. Te geoinżynieryjne projekty zostały zaproponowane, jako rozwiązania dla ‘zmian klimatycznych’. Projekt Billa Gates’a został uznany przez międzynarodowych naukowców za nieetyczny. Programy te mają negatywny wpływ na pogodę, rolnictwo, ekosystemy, jakość powietrza, zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo żywności i wody, a także naruszają prawa człowieka. Kto jest właścicielem nieba i kto poniesie odpowiedzialność za eksperymenty na ludziach bez ich zgody?”

W rozporządzeniu nr 4492, przytoczonym przez gazetę, czytamy m.in.:

Zarządzenie SND/351/2020 z dnia 16 kwietnia zezwalające jednostkom NBC (Nuklearne, Biologiczne i Chemiczne – przyp. smk) Sił Zbrojnych oraz Wojskowej Jednostce Ratowniczej na stosowanie biocydów dopuszczonych przez Ministerstwo Zdrowia w pracach dezynfekcyjnych w związku z kryzysem zdrowotnym wywołanym przez COVID-19.

Aby skutecznie wdrożyć te środki, właściwe organy delegowane mogą zażądać działania sił zbrojnych, zgodnie z postanowieniami artykułu 15.3 Ustawy organicznej 5/2005 z 17 listopada o obronie narodowej.

Do najskuteczniejszych technik dezynfekcji należy stosowanie środków powietrznych, ponieważ wykorzystują one techniki nebulizacji, termo-nebulizacji i mikro-nebulizacji, dzięki czemu szybko docierają do wszystkich powierzchni, unikając uzależnienia od aplikacji ręcznej, która jest wolniejsza i czasami nie dociera do wszystkich powierzchni, ponieważ istnieją przeszkody uniemożliwiające dotarcie do nich. Jednostki obrony Sił Zbrojnych NBC oraz Wojskowa Jednostka Ratownicza UME mają do dyspozycji personel, materiały, procedury i niezbędny sprzęt”. (tłum. smk).

Wspomniane w tekście biocydy, to związki syntetyczne lub pochodzenia naturalnego stosowane do zwalczania, jak podaje Wikipedia „szkodliwych organizmów w rolnictwie, leśnictwie i przechowalnictwie. Do biocydów należą również chemiczne substancje czynne przenikające ze ścieków przemysłowych do organizmów. Większość biocydów niszczy także pożyteczne organizmy oraz wywołuje niekorzystne zmiany w składzie mikroorganizmów”. Samo słowo „biocydy”, pochodzi od greckiego bios, oznaczającego „życie” i łacińskiego cida, od caedere, czyli „zabijać”.

Z kolei – nebulizacja jest rodzajem zabiegu medycznego, który polega na podawaniu pacjentowi płynnych leków w postaci aerozolu.

O całej sprawie pisał już w marcu tego roku portal Coldwellian Times, w artykule zatytułowanym „Hiszpańska Agencja Meteorologiczna przyznała, że Hiszpania jest spryskiwana dwutlenkiem ołowiu, jodkiem srebra i diatomitem”.

Diatomit, to skała osadowa składająca się ze skamieniałych szczątków szkieletowych, jednokomórkowych alg wodnych, zwanych okrzemkami. Ta unikalna forma krzemionki ma skomplikowaną strukturę plastra miodu, usianą tysiącami maleńkich otworów o średnicy od kilku mikronów do submikronów. Takiej struktury nie ma żadne inne źródło krzemionki, ani wydobywane, ani wytwarzane sztucznie. Po zmieleniu, w wyniku tej różnorodności kształtów powstaje proszek o bardzo niskiej gęstości, znany jako „ziemia okrzemkowa”, który ma doskonałe właściwości absorpcyjne, cenione w zastosowaniach rolniczych, plastycznych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

Dwutlenek ołowiu jest z kolei silnym utleniaczem stosowanym w produkcji zapałek, materiałów pirotechnicznych, barwników i innych chemikaliów. Ma również kilka ważnych zastosowań elektrochemicznych.

Jodek srebra od dawna wykorzystywano do wywoływania deszczu i zmian klimatu, pomimo tego, że po rozpuszczeniu w wodzie jest toksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin, a jego działanie nie wykazuje długoterminowego wpływu na klimat w rejonie użycia. Jednak, przynosi korzyści krótkoterminowe, na pustynnych obszarach państw arabskich, czy na przykład, dla powodów propagandowych, jak miało to miejsce w Pekinie, w roku 2021 podczas uroczystości stulecia Komunistycznej Partii Chin, kiedy nad placem Tiananmen musiało pojawić się słońce. Zresztą, Chiny, podobnie jak Stany Zjednoczone, rozszerzają swe możliwości w zakresie modyfikowania pogody, a do roku 2025 planują je stosować na terenach o powierzchni przewyższającej areał Indii.

Jak widzimy, obawy wielu osób, nazywanych przez „młodych, wykształconych, z wielkich miast” szurami lub oszołomami, nie były pozbawione podstaw.

13 marca 2020 r. „pandemia” objawiła się w Europie, a już nazajutrz hiszpański minister zdrowia, Salvador Illa zdołał zebrać dane, przeanalizować je i wydać zarządzenie o stosowaniu oprysków na szeroką skalę. Oczywiście, by chronić społeczeństwo, któremu miał służyć.

Nawiasem mówiąc, to wybitny ekspert, podobnie, jak jego koledzy „po fachu” w całej Europie. Ukończył filozofię oraz zdobył magisterium z ekonomii i zarządzania w szkole dla menedżerów IESE, o której Wiki pisze, że jest jedną z najlepszych szkół biznesu na świecie. Ma zresztą swój oddział w Warszawie. Ponoć i Niemcy przyznali się ostatnio do stosowania podobnych środków „walki z pandemią”. Coraz bliżej, a przecież i u nas nie brakuje wybitnych menedżerów i biznesmenów. Póki co, za bezpardonową walkę z Covid-19, aresztowano tylko ministra zdrowia dalekiej Kirgizji, ale bądźmy dobrej myśli.

Felieton ukazał się w 26 numerze Warszawskiej Gazety

Sławomir M. Kozak oficyna-aurora.pl/aktualnosci/smugi-na-niebie,p193830844
Grzegorz70
Wystarcza podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i fizyki atmosfery aby wiedzieć, że smugi kondensacyjne nie są żadnymi opryskami. Zastanawia mnie inna rzecz. W jakim celu ktoś takim wielkim nakładem czasu i środków robi ludziom wodę z mózgu puszczając te absurdy w przestrzeń medialną? Cel jest na pewno złowrogi, bo jest to celowo rozpowszechnianie kłamstwo.
stefan syn bartłomieja
Ty jakiś ograniczony jesteś?
Grzegorz70
Do zwolenników teorii oprysków żadne racjonalne argumenty nie docierają, są zaczadzeni i wykazują reakcje emocjonalne jak członkowie jakiejś sekty a wystarczy tylko poczytać podstawowe informacje na temat fizyki powstawania chmur, czym jest temperatura punktu rosy, jaka jest zależność procentu nasycenia parą wodną a temperaturą powietrza, co się dzieje gdy nasycenie przekroczy 100%, co jest …More
Do zwolenników teorii oprysków żadne racjonalne argumenty nie docierają, są zaczadzeni i wykazują reakcje emocjonalne jak członkowie jakiejś sekty a wystarczy tylko poczytać podstawowe informacje na temat fizyki powstawania chmur, czym jest temperatura punktu rosy, jaka jest zależność procentu nasycenia parą wodną a temperaturą powietrza, co się dzieje gdy nasycenie przekroczy 100%, co jest produktem spalania paliwa lotniczego a szczególnie para wodna, co to jest jądro kondensacji i jaki to ma związek z drobinkami sadzy w spalinach. jaka jest zależność wilgotności powietrza i spadku temperatury z wysokością na to że czasem smugi nie powstają, czasem znikają szybko a czasem utrzymują się godzinami i że czasem samolot lecący 100m niżej nie generuje smug a lecący w tym samym czasie wyżej generuje. Co to są fronty atmosferyczne i jak układają się masy powietrza w strefie ich przechodzenia i dlaczego największe jest natężenie smug około 600 km przed przejściem frontu ciepłego.
Jam33
Grzegorz ma opryskany mózg łojem leśnym w połaczeniu z pfizerem i już jest kaput...
Grzegorz70
Świadek opryskowy czasów ostatecznych. Jakąś "Strażnicę oprysków " już wydajecie ?
olek19801
@Grzegorz70 Pan chyba nie zrozumiał artykułu. Po pierwsze jego autor odniósł się merytorycznie do problemu oprysków (jeśli widzi Pan w nim emocje, proszę je zacytować), po drugie kilka krajów oficjalnie przyznało się w ostatnich latach, że chemiczne opryski mają miejsce. Wielu naukowców stwierdza, że oprócz związków chemicznych, z samolotów lecą na nasze głowy patogeny chorobotwórcze (tutaj w …More
@Grzegorz70 Pan chyba nie zrozumiał artykułu. Po pierwsze jego autor odniósł się merytorycznie do problemu oprysków (jeśli widzi Pan w nim emocje, proszę je zacytować), po drugie kilka krajów oficjalnie przyznało się w ostatnich latach, że chemiczne opryski mają miejsce. Wielu naukowców stwierdza, że oprócz związków chemicznych, z samolotów lecą na nasze głowy patogeny chorobotwórcze (tutaj w grę wchodzi jeszcze biochemia).

Nie musi Pan, oczywiście, od razu ulegać tym doniesieniom, ale szczególną głupotą jest lekceważenie tematu. Zatem proszę się odnosić z szacunkiem do osób, które wciąż ten problem zgłębiają. Może Pan również ignorować owe informacje, ale wówczas proszę powstrzymać się od komentarzy.

W swoim komentarzu powołuje się Pan na znajomość meteorologii i fizyki (trzeba było uszczegółowić; znana Panu jest chemia np. kwantowa a może fizyczna?). Pominął Pan CHEMIĘ ogólną. To działka, którą się zajmuję z wykształcenia, ale gloria tv nie jest miejscem na tego rodzaju dysputy. Tematy chemiczne zazwyczaj najlepiej omawiać w gronie chemików ponieważ dla laików temat może być skomplikowany ze względu na pokrewne kierunki, które wciąż coś nowego wnoszą.

Mało kto wie, że w Polsce mamy bardzo zdolnych chemików. Potrafią wyprodukować tworzywa sztuczne o tak dużej twardości materiału, że nie ma porównania ze stalą czy innymi materiami. Właściwości przewodnictwa tych produktów są zadziwiające. AGH krakowskie trzyma w zanadrzu ogromnie ciekawe badania, które mogą decydować o jakości naszego życia i zdrowia. Niestety, patenty są też sprzedawane za granicę, a Polska na tym traci, bo nawet wynalazca nie jest ogłaszany. Oj, dużo się dzieje również i na tym polu. Ale nie czas, ani miejsce do informowania społeczeństwa o takich sprawach...

Ja natomiast chętnie kopiuję ciekawe artykuły dla zainteresowanych, bo wiele mamy zdolnych ludzi, którzy nie mając ogromnego zasobu wiedzy, są w stanie rozróżnić fikcję od rzeczy bardzo prawdopodobnych.
Grzegorz70
Mój ostatni wpis był odpowiedzią na obraźliwy wpis Jam33. Ogólnie chcę uświadomić że smugi kondensacyjne które powstają w wyniku pracy silników samolotów na wysokościach około stratosferycznych nie mają nic wspólnego z rzekomymi opryskami. Nie neguję, że ktoś coś planuje rozpylać, ale to nie ma nic wspólnego z tymi białymi smugami, które w określonych warunkach meteorologicznych obserwujemy na …More
Mój ostatni wpis był odpowiedzią na obraźliwy wpis Jam33. Ogólnie chcę uświadomić że smugi kondensacyjne które powstają w wyniku pracy silników samolotów na wysokościach około stratosferycznych nie mają nic wspólnego z rzekomymi opryskami. Nie neguję, że ktoś coś planuje rozpylać, ale to nie ma nic wspólnego z tymi białymi smugami, które w określonych warunkach meteorologicznych obserwujemy na niebie. Jako były lotnik, który dość intensywnie obserwuje niebo od ponad 30 lat i dobrze zna fizykę pracy silników lotniczych, jak również meteorologię, której wiedza w tej działalności jest nieodzowna, nie mogę pozostać obojętny jak masowo się ludzi oszukuje i wymusza lęk na widok czegoś co jest czymś zupełnie normalny od końca lat trzydziestych XX wieku, kiedy technika lotnicza umożliwiła latanie silnikowych statków powietrznych na tych wysokościach.
olek19801
@Grzegorz70 Dziękuję za wyjaśnienie. Zgadzam się z Panem w sprawie smug kondensacyjnych. Tutaj pełna zgoda. Jeszcze raz zwrócę uprzejmie uwagę, że artykuł nie analizuje właśnie tychże smug, a zjawisko zwane chemtrails. Autor przyznaje, że nie mógł wcześniej odnieść się do tematu ze względu na wykonywany rodzaj pracy. Po jej ustaniu przygląda się tej sprawie, do czego również Pana zachęcam i …More
@Grzegorz70 Dziękuję za wyjaśnienie. Zgadzam się z Panem w sprawie smug kondensacyjnych. Tutaj pełna zgoda. Jeszcze raz zwrócę uprzejmie uwagę, że artykuł nie analizuje właśnie tychże smug, a zjawisko zwane chemtrails. Autor przyznaje, że nie mógł wcześniej odnieść się do tematu ze względu na wykonywany rodzaj pracy. Po jej ustaniu przygląda się tej sprawie, do czego również Pana zachęcam i zakładam, że ma Pan otwarty umysł, właśnie, jako były lotnik. Tym bardziej potrzeba społeczeństwu ludzi, którzy są w stanie podjąć merytoryczną rozmowę. Pozdrawiam.
Grzegorz70
Również dziękuję za rzeczową wymianę zdań. Pozdrawiam serdecznie.
Jam33
Jezeli jesteś lotnikiem jak to nazwałeś, to musisz wrócić do szkoły podstawowej. Nie pisz człowieku o czyms o czym nie masz pojęcia. Możesz baranom takie bzdety opowiadać i tylko oni bedą cie sluchac.
Grzegorz70
vice versa
stefan syn bartłomieja
JA TO WIEM OD PARU LAT..