Clicks37
lv.news

Laju katoļi augšāmceļ Jāņa Pāvila II Dzīvības akadēmiju

Laju katoļi ir augšāmcēluši Jāņa Pāvila II Dzīvības akadēmiju, pēc tam, kad Pāvests Francisks teica, ka aborta apoloģēti no iepriekšējā Vatikāna sponsorējot Dzīvības akadēmiju.

Paziņojumu veica profesors Džozefs Šeiferts, Humanae Vitae konferences laikā Romā 28.oktobrī.

Profesors Šeiferts ir pirmais akadēmijas prezidents, kas ir nosaukta par Jāņa Pāvila II Akadēmiju cilvēces dzīvībai un ģimenei. Akadēmija kalpos tiem pašiem mērķiem kā sākotnējā, pamatā "cilvēka dzīvības aizstāvība visos tās posmos" un "laulības mācība". Tā būs neatkarīga nevalstiska organizācija, taču pretēji Vatikāna Dzīvības akadēmijai, tā darbosies strikti saskaņā ar katoļu ticību.

Attēls: © European Parliament, CC BY-NC-ND, #newsEcdchwfbpt