Kallistratos
Některé rozhovory se mi vážně líbily: Pro přímé stažení v .pdf do PC zde: is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140055324

Např. P Josef Hořák str. 67
............Možná, že papež František to ví. Mně se méně líbil papež Benedikt. Ten některé kroky dělal, zpět sloužil starou mši, ta stále platí, nic proti tomu, ale jestliže bylo schváleno něco nového, tak církev jde, či alespoň má jít, stále kupředu.…More
Některé rozhovory se mi vážně líbily: Pro přímé stažení v .pdf do PC zde: is.cuni.cz/webapps/zzp/download/140055324

Např. P Josef Hořák str. 67
............Možná, že papež František to ví. Mně se méně líbil papež Benedikt. Ten některé kroky dělal, zpět sloužil starou mši, ta stále platí, nic proti tomu, ale jestliže bylo schváleno něco nového, tak církev jde, či alespoň má jít, stále kupředu. Měla by právě probourávat to nové. Ta také vždycky bourala starý pohanský svět božstev. Aby se lidé nebáli každého dubu a zafoukáni, kdy se nosili obětiny k modlám. Církev má jít také jde stále dopředu, i když to není moc vidět, protože se to skrývá ve svatých. Otec Davídek říkal: „Až to praskne, protože komunismus a ani kapitalismus nemá budoucnost, tak jednu věc vám kladu na srdce: jenom ne žádné majetky, pole a lesy. Vy hlásejte evangelium, a z té materiální stránky – chraňte umění. To co budete potřebovat jako budovy, kostely a chrámy to přijde samo. Umění, to jsou poklady minulosti, to chránit. Protože v tom se nám přenáší něco, co třeba my dobře nechápeme a pochopí to až ti po vás. Proto je to důležité a je potřeba to uchovat.“......

Ale především je to svědectví o pevných a odvážných lidech, kteří svou víru osvědčily v nelehkých podmínkách.
/Milan Beran, František Fráňa, Jan Franc, Martin Holík, Josef Hořák, Radomil Kaláb, Jan Kofroň, Stanislav Krátký, Jiří Krpálek, Eduard Krumpole, Jirí Maria Kvapil, Vojtěch Mičan, Václav Netuka, Ivan Synek, Jozef Šik, Ivan Vitula/
Zedad
Ave Maria!
Zedad
Pannu Marii budou blahoslavit všechna pokoleni
pšenka
"Pánu Bohu nejde o náš čistý límec,
ale o dětskou závislost na NĚM."


/P.J.Kentenich/
pšenka
"Bez drsného heroismu,
nedosáhne nikdo ve všedním dni
d o k o n a l o s t i."


/J.K./
13 more comments from pšenka
pšenka
Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života Tvého Ježíš...který pro nás na kříži zemřel
🙏
pšenka
Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života Tvého Ježíš...který pro nás těžký kříž nesl
🙏
pšenka
Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života Tvého Ježíš...který pro nás trním korunován byl...
🙏
pšenka
Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života Tvého Ježíš...který pro nás bičován byl
... 🙏
pšenka
Zdrávas Maria, milosti plná Pán s Tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
je plod života Tvého Ježíš...který se pro nás krví potil...
🙏
pšenka
Zoša 31.8.2013 08:02:21
"Jen to co je dobrovolně chtěné má pevný základ v člověku. Ostatní na něm lpí jako nalepená etiketa a brzy odpadne". /P.J.Kentenich/

👌 Ano a tak je to i s ŘÍMSKOU CÍRKVÍ jen to co je ze Svatého Ducha má pevný základ a nezanikne, to co je lidské jednou určitě odpadne.
pšenka
RHPC 👏
pšenka
🙏 🙏 🙏

Pomož nám Maria Matičko moje s důvěrou voláme dítky Tvoje
Maria pomoci může Maria pomůže, Maria pomohla již.
Pomoci můžeš ,pomoci chceš, pomož nám Matičko pomož nám dnes.

O Mária pomož, o Maria pomož, o Maria pomož o Maria pomož o Maria pomož
o Maria pomož o Maria pomož o Maria pomož o Maria pomož o Maria pomož
pšenka
Co zloby ďábla strojí,
co seje k nepokoji,
to ruka Otce zhojí,
v slast mění láskou svojí.
Co pozemského bylo, se v milost proměnilo
a v Boha pohroužilo.

Jsou pouta rozvázána,
buď chvála vroucí vzdána
ku poctě nebes Pána,
že milost všem je dána.
Když pouť se těžká zdála,
moc Boží při nás stála,
svou moudrost ukázala,
nás v ochranu svou vzala.

/P.J.Kentenich 2.2.1942 v Dachau/
pšenka
www.youtube.com/watch

👏
Spoj nás v jedno Pane!
pšenka
"My světlo ponesem,
budem jak živý chrám,
kde světlo plápolá
a zdobí svatostan.
Sami světlo máme,
bližnímu je dáme.
My světlo ponesem.

...
My světlo ponesem
a kdyby haslo snad,
k Matičce půjdeme
a bude znovu plát.
Znovu Spasiteli
dáme život celý.
My světlo ponesem.


Matičce kytičku z lásky:
www.flowers4u.cz/…/kr-106-kytice-4…
pšenka
"Královno světla, z plnosti svoji
částečku malou vlož v moji hruď,
potom se naše poslání spojí,
světélkem lásky, ty ve mě buď.
Až zjasní svět se celičký
světlem ,jež září z kapličky
". 🙏
pšenka
"Kéž Tvé dítě brzy uvidí zázraky".

M.P.H.C.

/Pater Josef Kentenich/

🙏
hvezdaXY
Svätá Mária , Kráľovná , všetky svoje deti si chráň ,
sprevádzaj nás svou cestou až do nebeských brán .


🙏