Clicks65
hr.news

Omiljeni isusovac "svetac" vrhovnog generala isusovca

Sramotninadređeni general Družbe Isusove, otac Arturo Sosa, za AlfaYOmega.es je izjavio (15. srpnja) da je "moja najveća privrženost svecu isusovcu je Pedru Arrupeu".

Arrupe (+1991.) je bio nadređeni general isusovaca od 1965. do 1983. godine, i nije bio svetac. Bio je ključan u dramatičnom padu isusovaca s padom od 56% od Drugog Vatikana (1965.).

Prema Sosi, kauza Arrupeove "beatifikacije" "dobro napreduje". Očekuje da će dijecezanski dio biti gotov 2021. godine.

La Cigüeña De La Torre (15. srpnja) komentira: "Ova budala koja je rekla da ne zna za riječi Isusa Krista jer tada nije bilo magnetofona, sada nam govori da je za njega svetac Družbe Isusove, prema kojem ima najveću pobožnost, Arrupe koji nije ni svetac. Ignacije Lojolski za njega je drugorazredni svetac."

I, "Misliti da je takav lik general isusovaca objašnjava što nije u redu s Družbom Isusovom danas."

#newsWizvztcwpv