Clicks811
csk.news
3

Burke: František Nemá Oprávnenie Zakázať Rímsku Omšu

Vyhlásenie z 22. Júla Kardinála Burkeho nazýva Františkove Motus Proprio Traditionis Custodes „prísnym“ a „revolučným“.

Burke popiera, že František má moc zrušiť Rímsku Omšu, pretože jeho moc nie je absolútna. Preto nemôže zmeniť Katolícku náuku ani vyhubiť liturgickú disciplínu fungujucu v Cirkvi od čias Gregora Veľkého (+604) a ešte skôr.

Preto Článok 1 Traditionis Custodes, ktorý tvrdí, že Novus Ordo „je jediným výrazom lex orandi Rímskeho Obradu“, nemožno chápať tak, ako je napísaný.

Burke pripomína, že „každé platné slávenie sviatosti, už tým, že sa jedná o sviatosť, je mimo akýchkoľvek cirkevných právnych predpisov aj aktom uctievania, a teda aj vyznaním viery.“ V tomto zmysle nemožno poprieť, že Rímsky Misál je platným vyjadrením lex orandi Cirkvi.

Je to tak, vysvetľuje Burke, kvôli objektívnej realite Božej milosti, ktorú nemožno zmeniť iba vôľou, ani pápežom.

Obrázok: Raymond Burke, © Joseph Shaw CC BY-NC-ND, #newsHoswzhoysb

Sedevakantistický kanál
Burke je heretik, tu sa dozviete prečo: pravda.sk/2021/05/29/kardinal-burke-je-heretik/
ekans
pardon, to jede jeho kolega Sarah