01:34:46
5/5. Z Kréty na Maltu (Řím dělá obrovské kroky) - Prof. Dr. Walter Veith ............................................................................................................ 1/5. Z Kréty na …More
5/5. Z Kréty na Maltu (Řím dělá obrovské kroky) - Prof. Dr. Walter Veith
............................................................................................................
1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter Veith
2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter Veith
3. Z Kréty na Maltu (Divadlo, vysílání, zábava) - Prof. Dr. Walter Veith
3.díl - mocně usvědčuje"satana v zákulisí" Waltr měl
probém to vůbec uveřejnit - tak jen pro porádek to
uvádím. kdo chce....
4. Z Kréty na Maltu (Jednota a ekumena) - Prof. Dr. Walter Veith
4.díl - pojednává o tom, že Lutherání plně přijali
katolické učení a jsou v plné jednotě s papežem