Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Světlana ranní rosa
Světlana ranní rosa shares from TerezaK
1.1K
Když už jste si mysleli, že jste slyšeli všechno, deník slavného antarktického průzkumníka ze 40. let je odhalen poté, co ho objevil jeho syn, nyní v čase.More
Když už jste si mysleli, že jste slyšeli všechno, deník slavného antarktického průzkumníka ze 40. let je odhalen poté, co ho objevil jeho syn, nyní v čase.
Když už jste si mysleli, že jste slyšeli všechno, deník slavného antarktického průzkumníka ze 40. let je odhalen poté, co ho objevil jeho syn, nyní v čase. Admiral Byrd secret diary Operation High …More
Když už jste si mysleli, že jste slyšeli všechno, deník slavného antarktického průzkumníka ze 40. let je odhalen poté, co ho objevil jeho syn, nyní v čase.
Admiral Byrd secret diary Operation High Jump hollow earth - YouTube
Přepis titulek (titulky možno navolit na youtube na ozubeném kolečku nebo jako přepis):
Admirál Rychard Byrd byl velmi uznávaným průzkumníkem, a v roce 1947 vedl operace: "Vysoký skok dolů na Antarktidu", a po té, co prošel, jeho syn našel jeho deník a publikoval jej a zde je výňatek ze samotného deníku:
LETOVÝ DENÍK, ZÁKLADNÍHO TÁBORA, ARKTICKÝ ÚNOR 19. 1947,
06:00 hod.
.
Jsou všechny přípravy dokončeny k letu na sever a my jsme ve vzduchu s plnými palivovými nádržemi v 06:10 hodin., v 06:20 h. palivová směs na motoru na pravoboku se zdá být příliš bohatá, úprava zvážená a pravé koleno Whitney běží hladce. 07:30 hod. rádiová kontrola se základním táborem, vše je v pořádku a příjem rádia je normální. 07:40h. všímáme si mírného úniku oleje na pravoboku, indikátor tlaku …More
16:08
Světlana ranní rosa
40

VZHŮRU JIŽ HLAVU NÁRODE

Jan Neruda PÍSNĚ KOSMICKÉ Vzhůru již hlavu, národe, k nebi své zdvihni oči! Viz: jsou tam i malé hvězdičky, kol nichž se velké točí. Toť prostě tím: ty maličké z jadrného jsou fládru, ale ty velké …
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE? ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE List ŽidůmMore
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE?
ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ
TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE
List Židům
Eucharistické zázraky OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu toho co učí Evangelia Apoštolové? viz: CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII? Svatá Pravoslavná církev ani církve Protestantské nic …More
Eucharistické zázraky
OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu
toho co učí Evangelia Apoštolové?
viz:
CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII?
Svatá Pravoslavná církev
ani církve Protestantské nic takového neznají.
Vzniklo to v době kdy začaly stigmata ve 13 století. Je to plodem jen papežské církve. CO praví pravoslavní: Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve …More
00:57
Světlana ranní rosa
30

Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové

Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové (Když hovořím o Husovu učení, používám ta slova v poněkud rozšířeném smyslu, čili míním učení, k němuž se dopracovával nejen Hus, ale i jeho stejně …
Světlana ranní rosa
121.6K

T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii

Transsubstanciace Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii. (Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova) Někdy od …
rosa ranní Světlanka
Ještě jeden úryvek z výše textu od římského svatého, abyste věděli co vlastně římský kněz při oltáři provádí: Tato idea už nebyla v 16. století …More
Ještě jeden úryvek z výše textu od římského svatého,
abyste věděli co vlastně římský kněz při oltáři provádí:
Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (usmrcením, obětováním) Krista
rosa ranní Světlanka shares this
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím pevnou víru ve Slova …More
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává
tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím
pevnou víru ve Slova Pána Ježíše. Toto je moje tělo...
toto je má krev......Rozhodně nevěří v to co vymysleli
římani/pohani.
odpověď na vzakaz Kuťáka z L./Maria Maria.
One more comment
Světlana ranní rosa
211.2K
Eucharistické zázraky OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu toho co učí Evangelia Apoštolové? viz: CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII? Svatá Pravoslavná církev ani církve Protestantské nic …More
Eucharistické zázraky
OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu
toho co učí Evangelia Apoštolové?
viz:
CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII?
Svatá Pravoslavná církev
ani církve Protestantské nic takového neznají.
Vzniklo to v době kdy začaly stigmata ve 13 století. Je to plodem jen papežské církve. CO praví pravoslavní: Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve …More
00:57
gvendolina
Niekedy som v zjavenia a všelijaké zázraky verila,to je velmi dávno,ale už teraz nie
rosa ranní Světlanka shares this
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE? ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE List ŽidůmMore
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE?
ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ
TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE
List Židům
One more comment
5/5. Z Kréty na Maltu (Řím dělá obrovské kroky) - Prof. Dr. Walter Veith ............................................................................................................ 1/5. Z Kréty na …More
5/5. Z Kréty na Maltu (Řím dělá obrovské kroky) - Prof. Dr. Walter Veith
............................................................................................................
1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter Veith
2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter Veith
3. Z Kréty na Maltu (Divadlo, vysílání, zábava) - Prof. Dr. Walter Veith
3.díl - mocně usvědčuje"satana v zákulisí" Waltr měl
probém to vůbec uveřejnit - tak jen pro porádek to
uvádím. kdo chce.... 4. Z Kréty na Maltu (Jednota a ekumena) - Prof. Dr. Walter Veith 4.díl - pojednává o tom, že Lutherání plně přijali katolické učení a jsou v plné jednotě s papežem
01:34:46
Světlana ranní rosa
187
2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter Veith 1/5 1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter VeithMore
2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter Veith
1/5 1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter Veith
01:20:16
Světlana ranní rosa
72
1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter Veith .....velmi zajímavé z Písma i tisku doložené informace...... 2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter VeithMore
1/5. Z Kréty na Maltu (Jdeme správným směrem?) - Prof. Dr. Walter Veith
.....velmi zajímavé z Písma i tisku doložené informace......
2/5. Z Kréty na Maltu (Satan v zákulisí) - Prof. Dr. Walter Veith
01:17:06