rosa ranní Světlanka
Česká hymna / Kde domov můj? - Všechny sloky
04:43
ekans
Trepifajksl
No vidíš, že umíš vložit i něco hezkého.
5 more comments
Jedině Bůh je hoden uctívání, všechno ostatní je překážka na cestě k Němu. Všechno!More
Jedině Bůh je hoden uctívání, všechno ostatní je překážka
na cestě k Němu. Všechno!

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

MODLEME SE POZORNĚ VŠICHNI KDO TOUŽÍTE PO BOHU. 1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův./62/. 2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. 3 Jen on je má skála, má spása …More
MODLEME SE POZORNĚ VŠICHNI KDO TOUŽÍTE
PO BOHU.

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův./62/.
2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
4 Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.
5 Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.
6 Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. 7 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. 8 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 9 Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. 10 Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. 11 Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. 12 Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu …More
Deponativ.info
Bůh se nemůže rovnat člověku a naopak. Proč uctívat ĎÁBLŮV SVOD a modlit a UCTÍVAT KOHOKOLIV JINÉHO, než Boha - On vše působí a jen On.
Ron Wyatt telefonní rozhovor těsně před jeho SMRTÍ aneb odhalení BOŽÍHO DESATERA
32:10
rosa ranní Světlanka
Úžasné svědectví umírajícího archeologa. Desatero na dvou kamenných deskách bylo vytaženo z Truhly a....... Je to na vás všech zda příjmete Zákon …More
Úžasné svědectví umírajícího archeologa.
Desatero na dvou kamenných deskách
bylo vytaženo z Truhly a.......
Je to na vás všech zda příjmete Zákon Božího
Desatera jak je na deskách z kamene nebo
desatero pozměnné katolíky z katechismu.

Zda jste dětí Boží a ctíte Boží Zákon nebo
děti papežovy a ctíte papežské desatero.
viz:Desatero – Wikipedie
Probuď se už Český lve a to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.More
Probuď se už Český lve a to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
"Kdož jste boží bojovníci"
02:21
rosa ranní Světlanka
Nepovídej, co ti provedl.? Aha nechce Baštu - no popravdě jen proto,že to dopučují i moji známí ř.katolíčci - mám obavy aby to nebyl Český Tiso. …More
Nepovídej, co ti provedl.?
Aha nechce Baštu - no popravdě
jen proto,že to dopučují i moji
známí ř.katolíčci - mám obavy
aby to nebyl Český Tiso.
Trepifajksl
Trepifajksl
Teď se Stylita už úplně odkopal.
2 more comments
"Kdož jste boží bojovníci"
02:21
rosa ranní Světlanka shares this
Probuď se už Český lve a to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.More
Probuď se už Český lve a to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
rosa ranní Světlanka
Probuď se už Český lve a to ve jménu Pána Ježíše Krista.
4 more comments

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

MODLEME SE POZORNĚ VŠICHNI KDO TOUŽÍTE PO BOHU. 1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův./62/. 2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. 3 Jen on je má skála, má spása …More
MODLEME SE POZORNĚ VŠICHNI KDO TOUŽÍTE
PO BOHU.

1 Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův./62/.
2 Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.
3 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.
4 Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná.
5 Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.
6 Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá. 7 Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. 8 Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. 9 Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce! Bůh je naše útočiště. 10 Lidé jsou jen vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. 11 Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte, k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. 12 Bůh promluvil jednou, dvojí věc jsem slyšel: Bohu …More
rosa ranní Světlanka shares this
Jedině Bůh je hoden uctívání, všechno ostatní je překážka na cestě k Němu. Všechno!More
Jedině Bůh je hoden uctívání, všechno ostatní je překážka
na cestě k Němu. Všechno!
rosa ranní Světlanka
Jen v Bohu......ostatní je marnost nad marnost- co se zde píše.More
Jen v Bohu......ostatní je marnost nad marnost-
co se zde píše.
One more comment
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím pevnou víru ve Slova Pána Ježíše. Toto je moje tělo... toto je má krev.…More
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává
tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím
pevnou víru ve Slova Pána Ježíše. Toto je moje tělo...
toto je má krev......Rozhodně nevěří v to co vymysleli
římani/pohani.
odpověď na vzakaz Kuťáka z L./Maria Maria.

T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii

Transsubstanciace Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii. (Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova) Někdy od …More
Transsubstanciace
Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii.
(Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova)
Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve. Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (…More
apredsasatoci
Napr. z takej kritiky môžem byť aj sama usvedčená. Alebo sa môže aj apostata v KC konať.More
Napr. z takej kritiky môžem byť aj sama usvedčená.
Alebo sa môže aj apostata v KC konať.
3 more comments
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE? ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE List ŽidůmMore
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE?
ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ
TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE
List Židům
Eucharistické zázraky OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu toho co učí Evangelia Apoštolové? viz: CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII? Svatá Pravoslavná církev ani církve Protestantské nic …More
Eucharistické zázraky
OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu
toho co učí Evangelia Apoštolové?
viz:
CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII?
Svatá Pravoslavná církev
ani církve Protestantské nic takového neznají.
Vzniklo to v době kdy začaly stigmata ve 13 století. Je to plodem jen papežské církve. CO praví pravoslavní: Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve …More
00:57
rosa ranní Světlanka
1.1K

Křiví svědci při obvinění a kamenování sv. ŠTĚPÁNA

8 Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. 9 Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských …More
8 Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.
9 Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít.
10 Nebyli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil.
11 Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: "My jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu."
12 Tím pobouřili lid a starší se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu.
13 Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: "Tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu.
.................
Na tyto praktiky "křivého obviňování" navázal Řím po uchopení své moci ve 4 stol. - kdo nevyhovoval a nedřídil se jejími doktrínami hlava dolů. 51 Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. 52 Byl kdy nějaký …More
rosa ranní Světlanka
1.1K

ZVU VŠECHNY, KTEŘÍ SE JEŠTĚ MODLÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ

🙏 Modlitba Jéšuy Sírachovce 1 Velebit tě budu, Hospodine, Králi, chválit tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu tvé jméno. 2 Stal ses mi ochráncem a pomocníkem, mé tělo jsi vysvobodil ze …More
🙏 Modlitba Jéšuy Sírachovce
1 Velebit tě budu, Hospodine, Králi, chválit tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu tvé jméno.
2 Stal ses mi ochráncem a pomocníkem, mé tělo jsi vysvobodil ze záhuby a z osidel jazyka utrhačného, od rtů páchajících lež; proti těm, kteří povstali, stal ses mi pomocníkem. Vysvobodil jsi mne
3 podle množství slitování a pro své jméno ze zubů těch, kdo byli hotovi mě zadávit, z ruky těch, kdo mi ukládali o život, z četných úzkostí, které jsem měl,
4 od upálení na hranici, zprostřed ohně, který jsem nezapálil,
5 z hlubiny útrob podsvětí, od jazyka nečistého a slova lživého.
6 Králi, je to pomluva nespravedlivého jazyka. Má duše se přiblížila až k smrti a můj život byl blízko podsvětí tam dole.
7 Obklíčili mě ze všech stran a nebylo nikoho, kdo by mi pomohl. Ohlížel jsem se po pomoci u lidí, ale nikdo tam nebyl. 8 Rozpomněl jsem se na tvé milosrdenství, Hospodine, a na tvé dílo, které je od věků. Ty přece vytrhuješ ty, kteří tě očekávají, a zachraňuješ je z ruky …More
Duchovní bitva - Pavel Goia Video je z loňského roku a připravuje nás na příchod Kristův. Dává nám několik příkladu jak hrůzně působí satan jak do myslí nás všech se vtírá Bůh je láska-nemůže …More
Duchovní bitva - Pavel Goia
Video je z loňského roku a připravuje nás na příchod Kristův.
Dává nám několik příkladu jak hrůzně působí satan jak do
myslí nás všech se vtírá Bůh je láska-nemůže nám nic zlého
udělat.

Co to je být v Pánu.???
01:46:07
rosa ranní Světlanka
Každý kdo je srdcem křesťan, musí ocenit video Rumunského bratra Goia ,který se dotýká jen toho co sám zažil a prožil s Kristem Pánem. Někteří …More
Každý kdo je srdcem křesťan, musí ocenit video
Rumunského bratra Goia ,který se dotýká jen
toho co sám zažil a prožil s Kristem Pánem.

Někteří nedochůdci ze závisti, že nedosahují
Boží přízeně -dle svých představ- jsou naplněni
odporem k jiným křesťanům-Bohumilým.
Je to smutné !
Athos Monach
Nahlásené Adminom - propragácia sekty Adventistov! Adventisti sú sekta. Dodržiavajú sabat, nejedia bravčové mäso v rozpore s novou zmluvou. Nevedia …More
Nahlásené Adminom - propragácia sekty Adventistov! Adventisti sú sekta. Dodržiavajú sabat, nejedia bravčové mäso v rozpore s novou zmluvou. Nevedia ako budú spasení. Jehovisti, Adventisti a Mormóni - najtemnejšie dno falošného heretickeho kresťanstva.
11 more comments