Světlana ranní rosa
Světlana ranní rosa
113.7K
SMLOUVA S VLASTÍ - FILM - S NÁDHERNÝM SVĚDECVÍM VÍRY, NADĚJE A LÁSKY WÁGNEROVCŮ - JEDINEČNÉ 😭 🙏 😭 🙏 😭 🙏 😭 🙏More
SMLOUVA S VLASTÍ - FILM - S NÁDHERNÝM SVĚDECVÍM
VÍRY, NADĚJE A LÁSKY WÁGNEROVCŮ - JEDINEČNÉ 😭 🙏 😭 🙏 😭 🙏 😭 🙏
29:26
pehol shares this
Dnes aktuální skupina, která včera zvedla adrenalin celému světu.O bratrské lásce.More
Dnes aktuální skupina, která včera zvedla adrenalin
celému světu.O bratrské lásce.
Světlana ranní rosa
To je Láska vnímá své soudruhy jako součást sebe. Toto je ještě jediná možná budoucnost lidstva. Ne nenávist katolíčků, nesnášející jiné …More
To je Láska vnímá své soudruhy jako součást sebe.
Toto je ještě jediná možná budoucnost lidstva.
Ne nenávist
katolíčků,
nesnášející jiné názory, hned nadávky,
varování ,udáváni - vy opravdu nemáte budoucnost.
Jací jste vy takové spratky vychováte.
Kdy už pochopíte ř.k. že i vy kteří jste nepřijali znamení šelmy na přání vašeho papeže - služebníka šelmy , Antikrista - jste také poznačení. Každou mší v jednotě víry t.j. v duchovním spojením …More
Kdy už pochopíte ř.k. že i vy kteří jste nepřijali
znamení šelmy na přání vašeho papeže -
služebníka šelmy , Antikrista - jste také
poznačení. Každou mší v jednotě víry t.j.
v duchovním spojením , což za všechny
přítomné přednáší váš farář či jiný klerik.
Nebudete mít výmluvu, už 12 let jste zde
varování - na základě faktů - duchovních zákonů
Otcova nevädnúca milosť - vakcína a jeho hnev - 8. júna 2021 Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára. Len by som sa rada podelila o slovo, ktoré mi dal Otec po modlitbe za priateľov a rodinu a po …More
Otcova nevädnúca milosť - vakcína a jeho hnev - 8. júna 2021
Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára. Len by som sa rada podelila o slovo, ktoré mi dal Otec po modlitbe za priateľov a rodinu a po prosení za milosť kvôli tým, ktorí si vzali vakcínu... a tieto citáty by ste si mali prečítať, keď budete mať čas po tomto posolstve a cez modlitbu, takže porozumiete: Božiemu hnevu, Božej milosti a tomu, čo teraz robí v týchto posledných časoch. Citáty sú: Hebrejom 4:16, Izaiáš 55:1-9, Lukáš 13:1-9, Matúš 9:13, Efezanom 2:4-5, Izaiáš 5. Toto rozpráva o pokání a hneve a milosti. Tu je slovo. Všetka sláva buď Bohu a prosím Ťa Otče náš v Ježišovom mene, aby si nám všetkým pomáhal porozumieť, čo nám skúšaš povedať.
Počujem tvoju modlitbu, ale je mi ľúto, Moje dieťa. Moje slzy tečú cez eóny bytia. Moja krv sa zráža cez dimenzie a neprúdi už viac tak voľne. Spása bola zadarmo pre všetkých, ale teraz tí, ktorí si poškvrnili svoju DNA, sú poznačení pre môj hnev. Ak zomrú pred Mojím hnevom, je …More
05:47
Miroslav Bielik
No za to ty si poznačená riadne....ale na inej časti tela. Daj už pokoj ř.k. lebo ťa náš Pán napomenie a to budeš ešte rada....
Světlana ranní rosa
1806

NUTNÉ VĚDĚT ZVLÁŠTĚ TAKÉ DĚTI JAK MAJÍ NAKLÁDAT ZE SVÝM ŽIVOTEM

V roce 1874 zjistilo vedení věznice v New Yorku, že ve stejnou dobu se ocitlo v tomto vězení šest členů jedné rodiny. Následný průzkum mnoha generací této defektní rodiny odhalil smutnou pravdu: …More
V roce 1874 zjistilo vedení věznice v New Yorku, že ve stejnou dobu se ocitlo v tomto vězení šest členů jedné rodiny. Následný průzkum mnoha generací této defektní rodiny odhalil smutnou pravdu:
V roce 1720 si vzal jistý nezaměstnaný alkoholik naneštěstí ženu „stejných kvalit.“ Zplodili 6 dcer a 2 syny. Do roku 1874, kdy začal výzkum, se mezi asi 1200 potomky objevilo:
310 bezdomovců
160 prostitutek
180 narkomanů a alkoholiků
150 kriminálníků, včetně 7 vrahů
Sociální instituce přišli tito delikventi na 1,5 milionu dolarů, což byla na tehdejší dobu obrovská částka.
Jako protiváha slouží jiný příklad. Byl proveden výzkum v rodině muže, narozeného v roce 1703. Tímto mužem byl Jonathan Edwards, hluboce zbožný muž, bývalý ministr a dobrý manžel i otec. Se stejně zbožnou ženou Sarah měli 11 dětí. Jonathan se také stal prezidentem univerzity Princeton a mezi jeho 1400 potomky se vyskytlo: 13 prezidentů univerzit 65 univerzitních profesorů 100 státních zástupců 32 soudců 85 spisovatelů 66 fyziků …More
Světlana ranní rosa
11 Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli./…More
11 Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli./Žid 12/
Světlana ranní rosa
31.2K

Nebe a zemně.

Z KNIHY DAVIDA STAROSTY / TO DŮLEŽITÉ NAJDEŠ NA ODKAZU NA KONCI Stále jen spekulativní teorie Naše vědecké publikace a učebnice (dominované sekulárními humanisty) dodnes tvrdí, nebo alespoň …More
Z KNIHY DAVIDA STAROSTY / TO DŮLEŽITÉ NAJDEŠ NA ODKAZU NA KONCI
Stále jen spekulativní teorie
Naše vědecké publikace a učebnice (dominované sekulárními humanisty) dodnes
tvrdí, nebo alespoň předstírají, že Koperník, Kepler a Galileo dokázali
heliocentrismus. Faktem je, že nic takového nedokázali. Pouze dokázali sestrojit
matematický model pro své teorie.
Geolog, přírodovědec a badatel Alexander von
Humboldt (1769-1859) napsal: “Já již dlouho vím, že nemáme žádný důkaz pro
Koperníkův systém... ale neodvažuji se být ten první, kdo ho napadne.”
Bál se “posměchu nepřemýšlejících mas.” (The Earth Stands Fast, C. Schoeppfer). Na začátku devatenáctého století napsal Dr Woodhouse, profesor astronomie a matematiky na Cambridge University: “Pokud jsou naše předpoklady zkoumány a naše fakta vyzvány, je odhaleno, že astronomie neobsahuje potvrzení své vlastní přesnosti.” Heliocentrická teorie měla relativně dlouho mnoho odpůrců. Odpor ale postupně slábl, hlavně když i anglikánská církev přijala …More
Světlana ranní rosa
úryvek z knihy pana Davida Starosty: ...Kepler se narodil roku 1571 v Německu matce, která byla později souzena za čarodějnictví, a otci žoldákovi …More
úryvek z knihy pana Davida Starosty:
...Kepler se narodil roku 1571 v Německu matce, která byla později souzena za
čarodějnictví, a otci žoldákovi, který svou rodinu brzy opustil.
Ve škole se mu ale
dařilo a v roce 1594 získal místo učitele v luteránské škole v Štýrském Hradci. Kepler
unikl pronásledování při rekatolizaci Evropy díky protekci od jezuitů,
kteří si ho vyhlédli jako slibného astronoma...... /JOVEJ JOVEJ/
Světlana ranní rosa
A tak je to se vším učením řkc, je na kuřích nohách se směsí pohanství. Bibli Svatou opustila Kniha Gn o stvoření a Klenbě nebeské je všem pro …More
A tak je to se vším učením řkc,
je na kuřích nohách se směsí pohanství.
Bibli Svatou opustila Kniha Gn o stvoření
a Klenbě nebeské je všem pro smích-
Tak jak někde píše autor oné knihy:
Potřebovali, aby lidé zapoměli na Boha.
One more comment
Světlana ranní rosa
164

Velmi zajímavé okolnosti.

10 Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: 11 "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir,…More
10 Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice:
11 "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.
"

Přemýšlejte římští katolíci, ve 4 stol. zmizly všechny církve napojeny
na matku církev v Jeruzalémě a zůstala jediná spasitelná římsko-katolická
dnes matka všecho smilstva.......něco zde nepasuje.....
Světlana ranní rosa
160

KDO ZACHÁZÍ DÁL A NEZŮSTÁVÁ V UČENÍ KRISTOVU NEMÁ BOHA, kdo zůstáváv jeho učení, má Otce i Syna

Třeba si vybrat z toho co říká Pán Ježíš Kristus: „Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“More
Třeba si vybrat z toho co říká Pán Ježíš Kristus:
„Ukládejte si poklady v nebi,
kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“

Z Písma Svatého zde nabízím ještě tento úryvek :
SPRAVEDLNOST-NOEHO-DANIELA-JOBA
neb z toho co "učí papežství"/ je to pravý opak.
Vážení věřící v papežství víte o tom, že ono vlastní zásluhy všech spravedlivých svatých a může je rozdávat z tzv. pokladnice své církve? To je běžně známá věc. Navíc existuje i pokladnice královny nebes a v jedné z vašich písní zpíváte: "Prosíme otevř svou pokladnici milosti plná Maria" /i matku Pána Ježíše zneužívá papežství/ ČEMU DÁTE PŘEDNOST SLOVŮM KRISTA JEŽÍŠE ? NEBO UČENÍ TZV. ŘKC T.J. PAPPEŽSTVÍ . DNES PROŽÍVÁTE VRCHOL PYRAMIDY - MŮŽETE/ME OČEKÁVAT, ŽE PRÁVĚ VY ŘÍMŠTÍ KATOLÍCI SE STANETE NEJVĚTŠÍ ODPŮRCI EVANGELIA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A BIBLE SVATÉ, BUDETE DRŽITELE PÍSMA PRONÁSLEDOVAT. JEŠTĚ MÁTE ČAS OPUSTIT DUCHOVNÍ SPOJENÍ S TOUTO NEVĚSTKOU ANTIKRISTA …More
Světlana ranní rosa
3123

NA PROBUZENÍ PRO VŠECHNY SLOVÁKY-Sjednocujme se, podejme si ruce…“

Viktor Garaj was live. | By Viktor | Facebook :-)) Mluví jeden z vás / z nás, stojí to zato. Mluví o roku zániku federace........ Paráda snad se z toho dostaneme s Boží pomocí. Motovič vám to prý …More
Viktor Garaj was live. | By Viktor | Facebook
:-))
Mluví jeden z vás / z nás, stojí to zato.
Mluví o roku zániku federace........
Paráda snad se z toho dostaneme
s Boží pomocí. Motovič vám to prý
oznámil, ale vy jste to nepochopili.
Světlana ranní rosa
Tací fanatičtí, samolibí, hňupi jsou příčinou všeho rozdělení. Běž si ztěžovat na lampárnu. . ARMATA . svoje sis už napsal odpověď máš tak drž …More
Tací fanatičtí, samolibí, hňupi jsou příčinou
všeho rozdělení.
Běž si ztěžovat na lampárnu.
. ARMATA . svoje sis už napsal odpověď máš tak
drž hubu. Další koment mažul
Světlana ranní rosa
Vyse.te se na likvidační římskou církev upněme se na Evangelia a na svého Spasitele. To nás nejvíce rozděluje a potom takový frflák nevychovaný ,…More
Vyse.te se na likvidační římskou církev
upněme se na Evangelia a na svého Spasitele.
To nás nejvíce rozděluje a potom takový
frflák nevychovaný ,který se píše Metud-
Metod - parchant, který je plný nenávisti
k Čechům, a není Slováka, který by ho
napomenul.
One more comment
Světlana ranní rosa
7156

Neposkvrněná Eva s Adamem, Maria a také každé novorozené dítě.

Eva s Adamem do doby než poslechli hada a odepřeli poslušnost Pánu Bohu. Maria Panna - jako každé dítě se narodila bez hříchu. A z milosti Boží byla udržována v čistotě, takže při navštívení …More
Eva s Adamem do doby než poslechli hada a odepřeli
poslušnost Pánu Bohu. Maria Panna - jako každé dítě
se narodila bez hříchu. A z milosti Boží byla udržována
v čistotě, takže při navštívení Andělem Gabrielem byla
milostí plná, požehnaná mezi ženami a požehnaný byl
plod jejího života Ježíš,
který byl počat zázrakem a naro-
zen jako každé jiné dítě. Bylo ji řečeno porodíš Syna....
Když se začnneme vzdalovat od Pravdy Písma Svatého- odpadneme od víry, Pravdy - tak jako nyní řkc. Každé novorozené dítě se narodí jako neposkvrněné - Musí to tak být neboť v Písmu Svatém nenajdeme vyjímku. Když Bernadetka Subir. viděla neposkvrněné početí , byla ji představena její vlastní panennská čistota, neměla- přes svůj věk žádnou náklonnost ke hříchu. Všechny ostatní novorozenci se rodí neposkvrněni a tak jsou - dokud jsou schopni rozeznat dobré od zlého - potom už mají odpovědnost a možnost volby. Henoch , Eliáš i Mojžíš byli vzati na nebesa - proč by nemoha být vzata i matka Ježíšova - i kdyby tomu tak …More
Světlana ranní rosa
NEZAPOMEŇTE: "Ježíš Nazaretský - Král Židovský" Proto se vy pohané nevytahujte nad národem Židovského Krále ,nebot´ Jemu buď čest a sláva na věky …More
NEZAPOMEŇTE: "Ježíš Nazaretský - Král Židovský"
Proto se vy pohané nevytahujte nad národem
Židovského Krále ,nebot´ Jemu buď čest a sláva
na věky věkův.Amen!
5 more comments
Světlana ranní rosa
276

SPRAVEDLNOST-NOEHO-DANIELA-JOBA

13 "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek, 14 a byli …More
13 "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad, takže bych z ní vymýtil lidi i dobytek,
14 a byli by v ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti vysvobodí svou spravedlností jen sami sebe, je výrok Panovníka Hospodina.
15 Kdybych přivedl na zemi dravou zvěř, aby ji vylidnila, takže by byla zpustošena a nikdo by jí kvůli zvěři neprocházel,
16 ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery; vysvobodí pouze sebe, země však bude zpustošena.
17 Nebo kdybych na tu zemi uvedl meč a rozhodl bych, aby meč prošel zemí, a vymýtil bych z ní lidi i dobytek,
18 ti tři muži v ní, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani své syny a dcery, vysvobodí pouze sebe.
19 Nebo kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni své rozhořčení krveprolitím, aby z ní byli vymýceni lidé i dobytek,
20 Noe, Daniel a Jób v ní, jakože jsem živ, je výrok …More
Světlana ranní rosa
Matouš 5:20 CSP Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě …More
Matouš 5:20 CSP
Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.”
Světlana ranní rosa
Jak to máte s vaší Spravedlností???
Globální elita nepočítá s iracionálním faktorem změny
36:58
marian kufa - jeho hereze. Nepřekonatelné pro Slováky spadající pod magistrát dogmat.More
marian kufa - jeho hereze.
Nepřekonatelné pro Slováky spadající
pod magistrát dogmat.
01:29
Světlana ranní rosa
67

JAK JE NA TOM VAŠE SVĚDOMÍ -NEUSPALI JSTE HO?

Sv. Ignatij Brjančaninov: Svědomí Svědomí je jedním ze smyslů lidského ducha; je smyslem jemným a průzračným, schopným rozlišit dobro od zla. Tento smysl rozlišuje dobro od zla lépe nežli rozum. Je …More
Sv. Ignatij Brjančaninov: Svědomí
Svědomí je jedním ze smyslů lidského ducha; je smyslem jemným a průzračným, schopným rozlišit dobro od zla.
Tento smysl rozlišuje dobro od zla lépe nežli rozum.
Je obtížnější obelstít svědomí než rozum.
I když je rozum obelstěn a podporován hříšnou vůlí, musí ještě dlouho zápasit s naším svědomím.
Svědomí je přirozený zákon.1
Svědomím se člověk řídil až do chvíle, kdy přijal Zákon napsaný. Lidstvo si však po svém pádu začalo postupně osvojovat nesprávné představy o Bohu, o dobru a zlu. A obelstěný rozum předával své nesprávné představy svědomí. Bylo proto nezbytně nutné, aby člověk přijal Zákon napsaný, který jediný jej mohl přivést k pravdivému poznání Boha i k veškerému bohulibému konání.
Kristovo učení, zpečetěné svatým křtem, uzdravuje naše svědomí od zla, kterým je nakazil hřích (Žd 10, 22). Správná funkce svědomí, jež je nám navrácena, se udržuje a povznáší jen tehdy, když se řídíme Kristovým učením. Zdravé a správně fungující svědomí můžeme mít …More
Světlana ranní rosa
185
J A N H U S - UMUČEN ŘKC MĚL VOLBU MEZI PRAVDOU A LŽÍ A ZŮSTAL PRAVDĚ VĚREN AŽ DO SMRTI...More
J A N H U S - UMUČEN ŘKC
MĚL VOLBU MEZI PRAVDOU A LŽÍ
A ZŮSTAL PRAVDĚ VĚREN AŽ DO SMRTI...
07:44
Světlana ranní rosa
3463
Stal se příbytkem démonů, papež proti fundamentalismu Na míru k dnešním dnům. V neděli 13/11se sejdou všichni s obrfotrem na Sinaji, kde bude přijato Nové Desatero. Spousta dokumentů s citacemi …More
Stal se příbytkem démonů, papež proti fundamentalismu
Na míru k dnešním dnům. V neděli 13/11se sejdou všichni
s obrfotrem na Sinaji, kde bude přijato Nové Desatero.

Spousta dokumentů s citacemi vašeho pana papeže.
Náročné na udržení pozornosti.
01:22:32
Světlana ranní rosa
Proto že říkají pravdu?, vždyť tys to vůbec neposlouchal, je to složeno s citací vašeho papeže - kde je aspoň pro mě jasné, že jde o antikrista. Z …More
Proto že říkají pravdu?, vždyť tys to vůbec neposlouchal,
je to složeno s citací vašeho papeže - kde je aspoň pro
jasné, že jde o antikrista.

Z citací to vyvěrá:::::ve vztahu k Písmu Svatému....
Uzavírám komentáře, ti kteří si to pozorně poslechnou
pochopí bez koment.
dyk
Ale veď to sú protestanti!!! Bez milosti, bez svetla Ducha Svätého. Odmietli svetlo a vďaka protestantizmu tu prichádza všetko to zlo predpovedané v …More
Ale veď to sú protestanti!!! Bez milosti, bez svetla Ducha Svätého. Odmietli svetlo a vďaka protestantizmu tu prichádza všetko to zlo predpovedané v Apokalypse.
One more comment
Světlana ranní rosa
201
Jan Hus kázání v Betlémské kapli
04:02
Světlana ranní rosa
1375

POZOR! JE NACISMUS NAPOJENÝ NA KLEROFAŠISMUS NA SK MINULOSTÍ?????

Vyhodili ho z webu kde patřil, je to závažné pro pokračování nacismu U NAŠICH SOUSEDŮ SK- ZDE: Blahovec01 "Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život" - svedectvo p. Jána Budzáka Ja vás naozaj …More
Vyhodili ho z webu kde patřil, je to závažné pro pokračování
nacismu U NAŠICH SOUSEDŮ SK
-
ZDE:
Blahovec01
"Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život" - svedectvo p. Jána Budzáka
Ja vás naozaj prosím!!!
Prestaňte s touto fašistickou zločineckou propagandou ospravedlňovania zločincov klérofašistickáho zločineckého režimu.
Už v mene toho, že boli za vlády zločinca Tisu vyvraždené celé dediny nevinných občanov, ženy, deti, starci, ktorí, ktorí sa voči kňazovi a zločincovi Tisovi nijako neprevinili. Za dobrú prácu hitlerovské SS jednotky spolu s gardistami ich Tiso potom v Banskej Bystrici odmeňoval vyznameniami. V mene povraždených vo vápenkach v Kremničke, Polomke a inde, kde boli zavraždené aj malé nemluvňatá. V mene 70 000vyvezených občanov Slovenska to plynových komôr koncentrákov... Preboha vás prosím vy falošní klérofašistickí kresťania prestaňte s týmto šialenstvom, lebo to zle skončí. Nevyvolávajte tu príchod fašistického zločineckého režimu Satana, ako sa to stalo na Ukrajine aj …More
Světlana ranní rosa
Komentáře neumožňuji. Je to výstraha která vás všechny z SK má vést k pokání.More
Komentáře neumožňuji. Je to výstraha
která vás všechny z SK má vést k pokání.

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI VOLÍ RADĚJI SMRT NEŽ VZÍT DO RUKOU ZBRAŇ - KRISTOVI NÁSLEDOVNÍCI???

😍 OPRAVDU ŽASNU JAK SE V TOMTO PODOBAJÍ PRVNÍM KŘESŤANŮM: Vypracoval a ve známost uvedl: Znovuzrodený kresťan OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ? ....... Bojovanie kresťana v armáde je blud, ktorý do 4 …More
😍 OPRAVDU ŽASNU JAK SE V TOMTO PODOBAJÍ
PRVNÍM KŘESŤANŮM:
Vypracoval a ve známost uvedl:
Znovuzrodený kresťan
OČISTEC - KATOLÍCKY VYNÁLEZ?
.......
Bojovanie kresťana v armáde je blud, ktorý do 4 storočia neexistoval !
TERTULLIAN (160 - 220)
§ "Kristus, keď odzbrojil Petra, odzbrojil každého vojaka.....§ "Je absolútne zakázané odplácať zlo zlom..........§ "Iba bez meča môže kresťan viesť vojnu: Pán meč zrušil........§ "Ako sa kresťan zapojí do vojny (v skutočnosti, ako sa kresťan vôbec zapojí do vojenskej služby v čase mieru) bez meča, ktorý mu Pán vzal "Má byť dovolené použiť meč, keď Pán vyhlási, že ten, kto používa meč, mečom zahynie? A či sa syn pokoja zúčastní bitky, keď mu neprináleží ani žalovať?" JUSTIN MARTYR (100 - 165) § "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, …More
Světlana ranní rosa
JUSTIN MARTYR (100 - 165) § "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s …More
JUSTIN MARTYR (100 - 165)
§ "My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.
(JESTLI PAK UHÁDNETE KTERÝ RARACH TO ZASE ZVRÁTIL?)
Metod
Svedkovia sú bludári.....
7 more comments
Světlana ranní rosa
928

KDYŽ TAK DALEKO BŮH JE A NEBE - A TAK BLÍZKO LIDI A SVĚT.

- to je římsko katolícký pohled na Boha a nebe, z neznalosti Písma Svatého. Viz jak zní Slovo: 21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj …More
- to je římsko katolícký pohled na Boha a nebe, z neznalosti
Písma Svatého. Viz jak zní Slovo:
21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu
?

23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
To má být naše jediná snaha křesťanská