Stano Kobella
Stano Kobella
43

Uviaznutí v tmavom Tuneli

Uviaznutí v tmavom Tuneli - 6. mája 2021 - Ježišove slová k nám Mnohí sa cítia, akoby boli uviaznutí v tmavom tuneli a sú obklopení úplnou tmou a nemôžu ešte vidieť, že je tu aj Svetlo a že všetko …
Stano Kobella
37

Jedna a Jediná Cesta

Jedna a Jediná Cesta - 5. mája 2021 - Ježišove slová k nám Jedna a Jediná Cesta do Neba je Úzka a Náročná Cesta. Musíte byť ochotní a rozhodnutí Nasledovať Ma, Moju Cestu, ako vás Osobne Usmerňujem …

Pôvodná Viera

Pôvodná Viera - 4. mája 2021 - Ježišove slová k nám Vaša Viera musí byť Pôvodná. Musíte byť Pevní vo vašej Viere, aby ste boli schopní obstáť proti všetkým úkladom satana v týchto dňoch, lebo dni sú …

Prechod

Prechod - 3. mája 2021 - Ježišove slová aj k nám Ste v čase prechodu. Všetko má svoj Čas. Nebuďte úzkostliví kvôli ničomu Ani nezúfajte. Ja Úplne Riadim. Moja Vôľa sa Stane na Zemi tak ako je v Nebi.…

Ja Sa Nemením

Ja Sa Nemením - 2. mája 2021 - Ježišove slová k nám Ja Sa Nemením. Som Láska a Milujem a Starám sa o vás. Ste Milovaní. Zažívajte Moju Lásku Reálne. Poznajte Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Milujete, …

Vždy je tu Nádej

Vždy je tu Nádej – 1. mája 2021 - Slová Ježišove k nám Vždy je tu Nádej, Moje Milované deti. Nádej vo Mňa Nikdy Nezlyháva Ani Nesklamáva. Ja Úplne Riadim. Poznám Koniec Od Začiatku. Vypracúvam …

Vo tme a stratení

Vo tme a stratení - 30. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Žiaľ je mnoho takých, ktorí sú stále vo tme a stratení, pretože nasledujú omylných mužov a ženy a Nie Mňa, Toho, o Ktorom to všetko je. …

Moja Porada

Moja Porada - 29. apríla 2021 - Ježišove Slová k nám Vždy musíte Vyhľadávať Najprv Moju Poradu (Konzultáciu) a potom byť Ochotní Nasledovať jedine Moju Poradu, až do úplného konca. Moja Porada Stojí…

Vytrvajte!

Vytrvajte! - 28. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Musíte Vytrvávať! Ja Som váš Dokonalý Príklad Vytrvalosti. Vytrval som. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil Som Výkupné, Najvyššiu …

Ja Som Ten

Ja Som Ten – 27. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som Ten, O Ktorom to všetko je, Okrem Mňa nie je Žiaden iný a ani Nikdy nebude, len zvodcovia, vlci v ovčích šatách. Som Jediná Cesta, Pravda a …

Buďte vždy Pokorní

Buďte vždy Pokorní - 26. apríla 2021 - Slová Ježišove k nám Buďte vždy Pokorní, pretože tých, ktorí sa povyšujú, arogantných, pyšných, posmievačov, ich Pokorím v správnom čase. Pokorných Povýšim. …

Vaša Ochota a Vernosť

Vaša Ochota a Vernosť - 25. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Vaša Ochota a Vernosť v Nasledovaní Ma, Mojej Cesty, Nebude Márna. Nebudete Sklamaní. Budete Odmenení. Vytrvajte a Pokračujte Dôverovať …

Usilovne Ma Hľadajte

Usilovne Ma Hľadajte - 24. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Tí z vás, ktorí ste Ochotní a Rozhodnutí Usilovne Ma Hľadať, Ma Nájdete. Odmeňujem vás. Som vždy Verný k Mojim Prisľúbeniam. Tiež Zjavuje…

Ja Som váš Dobrý Pastier

Ja Som váš Dobrý Pastier – Žalm 23 - 23. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Som váš Dobrý Pastier a Osobne sa o vás Postarám. Dal som za vás Svoj Život. Ste Mojimi Ovečkami. Poznám vás a vy …

Postarám sa o vás

Postarám sa o vás – 22. apríla 2021 - Slová Ježišove aj k nám Postarám sa o vás, Moji Milovaní. Nezúfajte. Nikdy nie ste bez Nádeje, nezáleží na vašich okolnostiach. Ja Som váš Darca Nádeje, váš …

Múdri Milujú Pravdu

Múdri Milujú Pravdu – 21. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Múdri nadobúdavajú porozumenie, pretože Milujú Pravdu. Múdri vychádzajú von z temnoty, ale nie pochabí. Tí milujú temnotu viac ako Svetlo,…

Chcem aby každý

Chcem aby každý – 20. apríla 2021 - Ježišove slová k nám, Posledná poľnica, posolstvo evanjelia Chcem aby každý z vás Ma Poznal a Zažíval Ma Reálne. Nenechajte satana klamať vám. Nikoho Neuprednostň…

Moja Cesta, Moja Vôľa

Moja Cesta, Moja Vôľa – 19. apríla 2021 - Ježišove slová k nám, posledná poľnica Moja Cesta, Moja Vôľa buď Učinená. Ja Som Kráľ Môjho Večného Kráľovstva, ktoré Nie je zo sveta a je to Jediné Kráľovst…

Ja Nezabúdam

Ja Nezabúdam – 18. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Ja Nezabúdam, Pamätám si každý Sľub. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Splnia všetko čo Chcem, ako …

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní

Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní – 17. apríla 2021 - Ježišove slová k nám Musíte byť Neochvejní, Nepohnuteľní v týchto dňoch, Moje Milované Deti, lebo dni sú zlé. satan vie, že jeho čas sa rýchlo …