SPRAVEDLNOST-NOEHO-DANIELA-JOBA

13 "Lidský synu, jestliže by země proti mně zhřešila a zpronevěřila se a já bych na ni napřáhl svou ruku, zlámal jí hůl chleba a seslal na ni hlad …
Světlana ranní rosa
Matouš 5:20 CSP
Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do království Nebes určitě nevstoupíte.”
Světlana ranní rosa
Jak to máte s vaší Spravedlností???