matuška Maryna ---
Pán Bůh s námi a všechno zlé pryč. Všechny cesty vedou do Říma - lidové rčení.More
Pán Bůh s námi a všechno zlé pryč.
Všechny cesty vedou do Říma - lidové rčení.
TISOVA LEGENDA II.
42:02
Deponativ.info
Že byl Churchill dobrý? Opravdu??
matuška Maryna ---
S Bohumilým.
6 more comments

SLYŠTE - KDO DYCHTÍTE PO MONARCHII

doplněk k článku: Monarchisti nech konečne dostanú rozum Kniha Soudců konči: "V těch dnech neměli v Izraeli krále". I.Sam 8,5-6 : 5 Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou …More
doplněk k článku:
Monarchisti nech konečne dostanú rozum
Kniha Soudců konči: "V těch dnech neměli v Izraeli krále".
I.Sam 8,5-6 :
5 Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů."
6 Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Hospodinu.
I. Sam 8,7 :
7 A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Iz 1,26 : 26 A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným." Iz 2,3 :... Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit."... Tak jako se naplnilo proroctví : "Hle Panna počne a porodí Syna"... Právě tak se naplní všechna proroctví z Písma svatého. Nemylte se!
P. A. Semi
A ovšem zejména viz: Dt17:15 ... Krále... nebudeš moci dát nad sebe muže cizince, který není tvůj bratr on. Rozhodně tu u nás nebudeme mít znovu …More
A ovšem zejména viz:
Dt17:15
... Krále... nebudeš moci dát nad sebe muže cizince, který není tvůj bratr on.
Rozhodně tu u nás nebudeme mít znovu Habsburky, jsou Cizí...! A ani žádné jiné Němce, nebo Rusy, nebo Poláky... Poslední Český Král byl Jiří z Poděbrad, to další byli Okupanti...
πα½
ekans
nesmrtelná Eva
2 more comments