Světlana ranní rosa
Světlana ranní rosa

T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii

Transsubstaciace - nesmysl poplantaných filozofů a alchymistů
římské společnosti. Věřím 100% Slovům Kristovým, žádná řezničina
při mši se nekoná. Viz :

List Židům - jednou pro vždy - Jde o tajemství Památky......
lze vše přijímat jen VÍROU ve Slovo.More
Transsubstaciace - nesmysl poplantaných filozofů a alchymistů
římské společnosti. Věřím 100% Slovům Kristovým, žádná řezničina
při mši se nekoná. Viz :


List Židům - jednou pro vždy - Jde o tajemství Památky......
lze vše přijímat jen VÍROU ve Slovo.
Světlana ranní rosa

HODINA MILOSTI PRO SVĚT Dnes: od 12 do 13 hodin

Ano od 12.hod do 13. nemýlim - li se.
Díky za připomenutí.
Světlana ranní rosa

Jsem Neposkvrněné početí. scéna z filmu Lurdy

Zde začátek příběhu v Kristu Ježíši:
Kvůli Adamově vině přichází každý člověk na svět jako hříšník, každý je tedy zatížen dědičným hříchem, a proto i kojenci přijímají křest na …
nastal zlom odvrat od Pravdy:
V 9.stol. o tom začali blouznit,
1854 - přijato jako dogmaMore
Zde začátek příběhu v Kristu Ježíši:
Kvůli Adamově vině přichází každý člověk na svět jako hříšník, každý je tedy zatížen dědičným hříchem, a proto i kojenci přijímají křest na …
nastal zlom odvrat od Pravdy:
V 9.stol. o tom začali blouznit,

1854 - přijato jako dogma
Světlana ranní rosa

Súhrn zázrakov, za ktoré bol Paisij Svätohorec v roku 2015 kanonizovaný..

Myslím, že máme jednu Češku
paní Zdislavu
- 5 mrtvých vzkřísila
a oči otvíral, sluch a jinak
uzdravovala. Ale to byla matka
několika dětí, ne řádová sestra.
Světlana ranní rosa

Súhrn zázrakov, za ktoré bol Paisij Svätohorec v roku 2015 kanonizovaný..

To jsou Pravoslavní. Čerpají přímým spojením s Bohem,
skrze jeho nestvořenou energii Svatého Ducha
Světlana ranní rosa

Bitva o Zemi a kosmické Tajemství

Nebe a zemně.
Chyby hned na začátku Země je plocha překrytá
klenbou. Ostatní inf. z tvého nabízeného plátku
nečíst , příjdete o Víru v moc Kristovy Krve.....
zbudou z vás osvícení blouznivci
Světlana ranní rosa

Proroci - Izaiáš. ruský tv seriál, 7.díl - Izaiáš, v ruském jazyce zdroj: www.youtube.com/playlist

..Být bezbranný a být oddaný Pravdě -
jako Izaiáš...
(
nemělo být tak podobně hlásáno
evangelium? Ne mocí a mečem
prováděná rekatolizace )
Světlana ranní rosa

Projev Jeho výsosti V.Putina

Proč ???píšeš takové věci správně máš napsat:
Projev pana prezidenta Ruské federaci Vladimíra Vladimíroviče Putina.
Konečné řešení není jen Ukrajina....a co ostatní Československo?
Máme zůstat napospas katolickému západu?More
Proč ???píšeš takové věci správně máš napsat:

Projev pana prezidenta Ruské federaci Vladimíra Vladimíroviče Putina.
Konečné řešení není jen Ukrajina....a co ostatní Československo?
Máme zůstat napospas katolickému západu?
Světlana ranní rosa

Netransparentní a špatné hospodaření, tunelování a odklon církevních restitučních financí v ČR

-A já se divím když potřebují být katolíky,
že dávno nezakotvili v R. Pravoslavné církvi.
-Jo páni papeženci nedá se sloužit dvěma pánům,
Bohu i mamonu. A ovce budou dál sedě v lavici
přispívat co do počtu i do pokladniček.More
-A já se divím když potřebují být katolíky,

že dávno nezakotvili v R. Pravoslavné církvi.

-Jo páni papeženci nedá se sloužit dvěma pánům,
Bohu i mamonu. A ovce budou dál sedě v lavici
přispívat co do počtu i do pokladniček.
Světlana ranní rosa

ikona Panny Marie (detail zřejmě během psaní ikony)

1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. …
More
1V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“
2Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed
3a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
4Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.
5A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

6Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.

VIDÍTE ??? NEPOKŘTĚNÉ DĚTI, NEJVĚTŠÍ V BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ.
PROČ? NARODILI SE JAKO NEPOSKVRNĚNÉ - ŽÁDNÝ DĚDIČNÝ
HŘÍCH PÁN JEŽÍŠ NA NICH NENAŠEL.