T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii

Transsubstanciace Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii. (Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova) Někdy od …More
Transsubstanciace
Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii.
(Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova)
Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve. Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (…More
rosa ranní Světlanka
Ještě jeden úryvek z výše textu od římského svatého,
abyste věděli co vlastně římský kněz při oltáři provádí:
Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (usmrcením, obětováním) Krista
rosa ranní Světlanka shares this
51.5K
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává
tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím
pevnou víru ve Slova Pána Ježíše. Toto je moje tělo...
toto je má krev......Rozhodně nevěří v to co vymysleli
římani/pohani.
odpověď na vzakaz Kuťáka z L./Maria Maria.
rosa ranní Světlanka
Na závěr dodejme, že otázky eucharistie bychom se vlastně neměli dotýkat. Je to přece naprosté tajemství. Lépe by bylo mlčet. Jak ale správně řekl jeden z Otců: "Někdy jsme nuceni hovořit o těch věcech, o nichž by se mělo mlčet, protože špatnost heretiků/t.j. řk./ nás k tomu nutí."
rosa ranní Světlanka
Je to to samé jako panenství Marie. V Písmu se
jasně hovoří o tom že "počneš a porodíš syna"
Jsou to jen výmysly chorých mozků, které nevěří
Slovům Kristovým a tak manipuluji a dotýkají se
nedotknutelného.......
apredsasatoci
Prečo by sa nemohla v Pravde KC kritizovať? 🥱
Pravda Oslobodzuje!
apredsasatoci
Napr. z takej kritiky môžem byť aj sama usvedčená.
Alebo sa môže aj apostata v KC konať.
Světlana ranní rosa
Transsubstaciace - nesmysl poplantaných filozofů a alchymistů
římské společnosti. Věřím 100% Slovům Kristovým, žádná řezničina
při mši se nekoná. Viz :

List Židům - jednou pro vždy - Jde o tajemství Památky......
lze vše přijímat jen VÍROU ve Slovo.More
Transsubstaciace - nesmysl poplantaných filozofů a alchymistů
římské společnosti. Věřím 100% Slovům Kristovým, žádná řezničina
při mši se nekoná. Viz :


List Židům - jednou pro vždy - Jde o tajemství Památky......
lze vše přijímat jen VÍROU ve Slovo.