csk.news
93.2K

Pokrytectví: Tři švýcarští biskupové předstírají, že "eucharistii mohou předsedat pouze kněží"

Tři švýcarští biskupové, Bonnemain (Chur), Gmür (Basilej) a Büchel (Sankt Gallen), vydali 5. ledna pokrytecký dopis, v němž tvrdí, že pouze kněží mohou předsedat novokněžské eucharistii a udělovat …More
Tři švýcarští biskupové, Bonnemain (Chur), Gmür (Basilej) a Büchel (Sankt Gallen), vydali 5. ledna pokrytecký dopis, v němž tvrdí, že pouze kněží mohou předsedat novokněžské eucharistii a udělovat novokněžské pomazání nemocných.
Prohlášení následuje po laické "spolupředsedající eucharistii a je adresováno zejména laickým pastoračním pracovníkům. Je velmi pravděpodobné, že text byl zveřejněn, aby se zalíbil některému římskému dikasteriu.
Laické udílení novokněžského pomazání nemocných i laické předsedání a spolupředsedání novokněžské eucharistii probíhá v těchto diecézích pod dohledem biskupů již desítky let. Ti s tím nic neudělali a nebudou v tom pokračovat.
#newsJvkossyzmj
Dusan Luciano
Cirkev pekelné brány nepremôžu. To je ako v kostole. Sedí tam veľa ľudí. Niektorí veria v Boha a kľanajú sa mu. Niektorí sú tam len kvôli rodičom alebo rodinám a niektorí sa len ukazujú napríklad pred voľbami.... To znamená, že nie všetci sú rovnaký. A nie všetci kňazi, biskupi,... sú rovnaký
Netrebe moc pozerať na chyby iných, lebo potom nevidíš svoje vlastné
BernadettaJaMalinka
Pekelné brány sú práve bludy, vieš? Cirkev ktorá drží pevne pravú vieru, tá každy blud, bludara aj falošného pastiera vyženie preč, preto ju tie bludy nepremozu. kto pozná jasnú katolícku náuku, vie ju rozpoznať od každého bludu a vie ju jasné aj obhájiť.
V kostoloch už kňazi ani veriaci nerozlišujú blud od pravej viery ale všetko mocú ako sa komu ľúbi. Logika hovorí = Tam už niet katolíckej …More
Pekelné brány sú práve bludy, vieš? Cirkev ktorá drží pevne pravú vieru, tá každy blud, bludara aj falošného pastiera vyženie preč, preto ju tie bludy nepremozu. kto pozná jasnú katolícku náuku, vie ju rozpoznať od každého bludu a vie ju jasné aj obhájiť.
V kostoloch už kňazi ani veriaci nerozlišujú blud od pravej viery ale všetko mocú ako sa komu ľúbi. Logika hovorí = Tam už niet katolíckej viery ☹️
A Pan Ježiš nepríde hľadať plne kostoly. On príde hľadať vieru!!
běda vám bezbožníci
Ř.katolická nauka není nauka Kristova a prvních apoštolu.
Nerossévej lži např.toto učil Kristus Pán?: Eucharistické zázraky „Jestliže někdo řekne, že v posvátné a svaté svá…
ON řekl každému komu podáva: "Vezměte a jeste....či Pijte z něho... Čili kdo má VÍRU stane se mu ...ostatní vše je nauka lidského náboženství ř.k.
T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistiiMore
Ř.katolická nauka není nauka Kristova a prvních apoštolu.
Nerossévej lži např.toto učil Kristus Pán?: Eucharistické zázraky „Jestliže někdo řekne, že v posvátné a svaté svá…

ON řekl každému komu podáva: "Vezměte a jeste....či Pijte z něho... Čili kdo má VÍRU stane se mu ...ostatní vše je nauka lidského náboženství ř.k.
T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii
apredsasatoci
Boh sa nahneval na svojich a poslal sluhu do ulíc k uboziakom!
rufff
Pro Bajza: Tak podle tebe Bůh posílá bludy? Laco Bajzo, ty už si z těch nevěstek úplně zošalel. Tebe už od samého obcovania s tými neviestkami načisto vyschol mozog.
Laco Bajzo
"Tŕpnite - a stŕpnete, zaslepujte sa a oslepnete, ste opití, ale nie od vína, tackáte sa, ale nie od liehu. 10 Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov. 11 Nuž bude vám každé videnie ako slová zapečatenej knihy."Iz 29 kap.
Odmena za vašu obludnú tuposť je už tu- vojna ,hlad bieda ,totalita antikrista.
rufff
Bajzo, evidentně ti ještě neřekli, že už žijeme v novozákonní době. To máš z toho neustálého obcování s těmi nevěstkami.
Laco Bajzo
Nebojte sa ,neviestka zvedie len tých ,ktorí neprijali lásku k pravde a preto na nich Boh posiela silu bludu ,aby verili lži a boli odsúdení všetci.
Laco Bajzo
Lebo som odpadol od vašej Pachamaskej viery :) blázniví neviestkári :)