Světlana ranní rosa
Světlana ranní rosa
49

VZHŮRU JIŽ HLAVU NÁRODE

Jan Neruda PÍSNĚ KOSMICKÉ Vzhůru již hlavu, národe, k nebi své zdvihni oči! Viz: jsou tam i malé hvězdičky, kol nichž se velké točí. Toť prostě tím: ty maličké z jadrného jsou fládru, ale ty velké …More
Jan Neruda
PÍSNĚ KOSMICKÉ
Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči!
Viz: jsou tam i malé hvězdičky,
kol nichž se velké točí.
Toť prostě tím: ty maličké
z jadrného jsou fládru, ale ty velké a poslušné jen z plynových jsou hadrů. Troufám, že při té myšlénce srdce ti povyskočí nuž buďme tou malou hvězdičkou, kol níž se velké točí! Jde to, ach jde! Jen každý hleď k vlastnímu dobře jádru: budeli každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů
Světlana ranní rosa
37

Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové

Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové (Když hovořím o Husovu učení, používám ta slova v poněkud rozšířeném smyslu, čili míním učení, k němuž se dopracovával nejen Hus, ale i jeho stejně …More
Transsubstanciace kontra Jan Hus a jeho druhové
(Když hovořím o Husovu učení, používám ta slova v poněkud rozšířeném smyslu, čili míním učení, k němuž se dopracovával nejen Hus, ale i jeho stejně smýšlející a s ním pracující nejbližší druhové - za všechny jmenujme Jeronýma Pražského.)
Traduje se u nás, že Jan Hus byl přívržencem prakticky protestantského pojetí eucharistie. Svorně se na tom shodují protestanti i římští katolíci (obě strany k tomu mají své důvody: první, aby si přivlastnila Husa, a druhá, aby ospravedlnila své kostnické zavržení Husa).
Protestantům šla římská víra v transubstanciaci tak na nervy, že ji všemožně zesměšňovali. Přirovnávali mši k trikům cirkusových kouzelníků. Např. výraz "hokuspokus" je prý zpotvořením latinského "Hoc est corpus" (Toto je mé tělo).
Troufám si odmítnout oběma stranami ve vzácné shodě sdílený názor, že Husovo společenství vyznávalo učení o eucharistii, které by bylo lze označit za protestantské (v dnešním smyslu toho slova). Odmítnout je to …More
Světlana ranní rosa
171.6K

T R A S S U B S T A C I A C E- Pravoslavný pohled na eucharistii

Transsubstanciace Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii. (Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova) Někdy od …More
Transsubstanciace
Kritika latinského učení o transsubstanciaci eucharistických darů. Pravoslavný pohled na eucharistii.
(Hlavní část článku čerpána z přednášky prof. MDA Alexije Osipova)
Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve. Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (…More
rosa ranní Světlanka
Ještě jeden úryvek z výše textu od římského svatého, abyste věděli co vlastně římský kněz při oltáři provádí: Tato idea už nebyla v 16. století …More
Ještě jeden úryvek z výše textu od římského svatého,
abyste věděli co vlastně římský kněz při oltáři provádí:
Tato idea už nebyla v 16. století novou; např. dle Tomáše Akvinského (v řím. kat. církvi velikého svatého) je eucharistie zabitím (usmrcením, obětováním) Krista
rosa ranní Světlanka shares this
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím pevnou víru ve Slova …More
Pravoslavní věří v to co já. T.j. že posvěcený chléb se stává
tajemný Tělem Kristovým - je to tajemství a vyjadřuji tím
pevnou víru ve Slova Pána Ježíše. Toto je moje tělo...
toto je má krev......Rozhodně nevěří v to co vymysleli
římani/pohani.
odpověď na vzakaz Kuťáka z L./Maria Maria.
6 more comments