00:57
Eucharistické zázraky OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu toho co učí Evangelia Apoštolové? viz: CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII? Svatá Pravoslavná církev ani církve Protestantské nic …More
Eucharistické zázraky
OPRAVUD TOMUTO VĚŘÍTE i když to je v plném rozporu
toho co učí Evangelia Apoštolové?
viz:
CO PRAVÍ CÍRKEV O EUCHAIRSTII?
Svatá Pravoslavná církev
ani církve Protestantské nic takového neznají.
Vzniklo to v době kdy začaly stigmata ve 13 století. Je to plodem jen papežské církve. CO praví pravoslavní: Někdy od 13. století zavádí římský katolicismus tuto koncepci chápání tajiny (svátosti) eucharistie; je to pojetí, které se doposavad v Církvi nevyskytovalo. Směle to říkám a lze to dokázat. V 16. století nalézá tato tradice nejen své potvrzení ale vyhlášení na úrovni církevního sněmu, a to tak vysoce postaveného jako Tridentský koncil (je to koncil protireformační a byl povolán, aby postavil hradbu reformaci a znovu připomenul křesťanům pravdy víry, jak jsou chápány v řím. katolické církvi; konal se 1545 - 1563). Tridentský koncil mj. definoval: skrze požehnání chleba a vína mění se cele podstata chleba na podstatu těla Kristova a podstata vína na podstatu jeho krve …More
dyk
Veriť môžeš niečomu, čo si nevidel, ale Eucharistický zázrak je fakt, ktorý môžeš vidieť, ohmatať, okúsiť, ochutnať, vedecky skúmať a tak tomu už nemôžeš veriť, ale musíš to priať ako vedecký fakt. To, že je voda mokrä, určite neveríš. Že?
Zaujímavé je, že všetky Eucharistické zázraky majú jednú a tú istú DNA a pochádzajú od jedného a toho istého muža a majú rovnakú krvnú skupinu. Pri …More
Veriť môžeš niečomu, čo si nevidel, ale Eucharistický zázrak je fakt, ktorý môžeš vidieť, ohmatať, okúsiť, ochutnať, vedecky skúmať a tak tomu už nemôžeš veriť, ale musíš to priať ako vedecký fakt. To, že je voda mokrä, určite neveríš. Že?

Zaujímavé je, že všetky Eucharistické zázraky majú jednú a tú istú DNA a pochádzajú od jedného a toho istého muža a majú rovnakú krvnú skupinu. Pri jednom Eucharistickom zázraku v Argentíne zistili, že tém muž nemal otca, lebo mu chýbajú otcové chromozómy. Teraz chcú preskúmať aj Turinske plátno, či je to tak aj pri ňom. Krv na Turínskom plátne a pri Eucharistickych zazrakoch pochádza od toho istého muža.
Faktom je, že Eucharistické zázraky sú časovo od seba vzdialené niekoľko storočí.
Toto sú fakty. Vedecké fakty. Ak toto niekto spochybní, tak potom sa dá spochybniť celá doterajšia veda a potom ani neplatí, že voda je mokrá.
majs
Viktoria Rija Gloria Dej si Kit Kat (dej si pauzu)
Rút Makova
35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!"
53 Ježiš im povedal: "Veru, veru …More
35 Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!"
53 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
rosa ranní Světlanka shares this
220
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE?
ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ
TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE
List Židům
Světlana ranní rosa shares this
55
SKUTEČNĚ TOMUTO KATOLÍCI VĚŘÍTE?
ČTĚTĚ LIST ŽIDŮM , POKUD MÁTE JEŠTĚ
TROCHU SVĚTLA - POCHOPÍTE
List Židům