Clicks36
vi.news

Nhạc cụ khiếm nhã làm phụng vụ mất thiêng - bởi Maestro Aurelio Porfiri

Chúng ta ngày nay không sống trong một nền văn hóa thiêng liêng. Văn hóa của chúng ta không thấm nhuần sự linh thiêng.

Người Israel sống trong hoàn cảnh rất khác. Lời mời của Thi thiên 150 để chơi tất cả các nhạc cụ trong phụng vụ phải được hiểu trong bối cảnh này.

Thánh vịnh này không phải là một lời mời đến niềm vui vô nghĩa. Vào thời thánh vịnh, tất cả các nhạc cụ đều thiêng liêng. Giờ thì chúng không còn như vậy nữa. Ngày nay trong thực tế những sự tục tĩu thống trị sự thiêng liêng.

Plinio Corrêa de Oliveira, một nhà tư tưởng Công giáo Brazil, viết: "Để có sự hồn nhiên thì cần có một khái niệm kết tinh đầu tiên về sự hoàn hảo căn nguyên của mọi vật."

Chúng ta đã mất đi sự hồn nhiên này. Do đó, chúng ta không thể nhìn thấy sự thật phía sau mọi việc, bao gồm cả những nguy hiểm mà chúng che giấu.

Âm nhạc nhà thờ sử dụng các nhạc cụ khiếm nhã sẽ làm phụng vụ mất đi sự linh thiêng. Chúng ta không thể để việc này diễn ra.

Hình ảnh: © LawrenceOP, CC BY-NC, #newsAkkvjxqyqa