Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks57
vi.news

Chưa từng thấy: Bộ trưởng tự tuyên dương mình với trái tim vô nhiễm

Bộ trưởng Nội vụ Ý, Matteo Salvini, đã trích dẫn Gilbert Chesterton, John Paul II, Benedict XVI và Hồng y Sarah trong bài phát biểu quan trọng ngày 18 tháng 5.

Ông cũng nhắc lại lại các vị thánh bảo trợ của châu Âu: Benedict của Norcia, Brigid của Thuỵ Điển và Catherine của Siena.

Cuối cùng ông tự khen mình với Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ.

#newsQdermpdpii