Clicks642
csk.news
1

Rakúsky biskup: nikdy nemôžete posvätiť homosexuálne pseudo-manželstvá, tak ako koncentračné tábory

Odpovedajúc na návrh Mníchovského Kardinála Marxa na "požehnanie" homosexuálnych pseudo-manželstiev, dôchodca Salzburský Pomocný Biskupa Andreas Laun zdôraznil, že hriech vrátane nevestincov, alebo koncentračných táborov, nemôže byť požehnaný.

Napísal i na kath.net (12. februára), Laun nazval trik s jednotlivými prípadmi, s ktorými chce Marx zaviesť gay požehnania "absolútne bezcennými" a pýtať sa, čo by povedal Svätý Ján Krstiteľ, ak by Herod, keď použil ženu svojho brata a ospravedlnil by svoje cudzoložstvo ako "individuálny prípad".

Obrázok: Andreas Laun, © Thaler Tamas, CC BY-SA, #newsHabbeyaxaz