TerezaK
49

Pane Ježíši, dej mi, prosím,

ať Tě oslavím smrtí, jakoukoli chceš. Ale, ať, i když mě bude drtiti jakékoli soužení a utrpení, dej mi, prosím tolik Tvojí síly, abych
to unesla tak, abych Tě nezapřela. Amen