Clicks9
lv.news

Ķīna: pāvestam un Vatikānam nav ko teikt, izvēloties Ķīnas bīskapus

Ķīna ir publicējusi jaunus “Administratīvos pasākumus reliģiskajai garīdzniecībai”, kas stāsies spēkā 1. maijā.

Saskaņā ar BitterWinter.org (17. februāris), kuru publicējis prokancisko sociologs Massimo Introvigne, režīms ir izveidojis uzraudzības sistēmu un pastiprina jau tā stingro visu garīdznieku kontroli.

Tiks izveidota valsts datu bāze, kurā būs oficiālo garīdznieku vārdi, kurus apmācījušas un atzinušas piecas valsts pilnvarotas reliģijas. Viņu lojalitāte pret Pusi tiek periodiski novērtēta, piešķirot sociālo kredītu vai piemērojot sankcijas, kas var izraisīt reģistrācijas zaudēšanu valsts datu bāzē.

Tie katoļu, protestantu, budistu, musulmaņu un ebreju reliģiskie pārstāvji, kuri tika atcelti no datu bāzes, izdarīs “noziegumu”, ja turpinās sevi pārstāvēt kā garīdzniekus.

16. pants katoļiem saka, ka bīskapus Ķīnā "demokrātiski" ievēl Ķīnas Patriotisko katoļu asociācija. Interesanti, ka vēlēšanu procesā nav pieminēts Vatikāns vai pāvests.

Attēls: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsOevwgaabna