Clicks1.6K

Liečitelia budú zatváraní do basy-prijatý nový zákon

ivik310
61
Poza kríčky, poza bučky dostal sa cez pozmeňujúci návrh v Ústavnoprávnom výbore do Trestného zákona nový paragraf, ktorý hovorí : Neoprávnený výkon regulovanej činnosti (1) Kto za odmenu vykonáv…More
Poza kríčky, poza bučky dostal sa cez pozmeňujúci návrh v Ústavnoprávnom výbore do Trestného zákona nový paragraf, ktorý hovorí :

Neoprávnený výkon regulovanej činnosti

(1) Kto za odmenu vykonáva činnosť, ktorej obsahom sú úkony na ktorých vykonávanie osobitný predpis vyžaduje predpísané kvalifikačné predpoklady a ktorej výkon inak podlieha dohľadu podľa osobitného predpisu, napriek tomu, že nemá oprávnenie vyžadované osobitným predpisom, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním značný prospech.

(4) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získa ním prospech veľkého rozsahu.


Týka sa všetkých regulovaných činností, teda napr. advokátov a notárov, ale aj lekárov a doktorov. Odôvodnenie sa venuje len lekárom a na výbor prišiel tento pozmeňovák obhajovať predseda Slovenskej lekárskej komory, pán Marián Kollár. Ten pán Kollár, ktorý si neváhal zobrať slovenských pacientov za rukojemníkov a ohroziť starostlivosť o nich pri vydieraní vlády v roku 2011.

V odôvodnení sa píše: „Napriek tomu, že základné práva a slobody sú rovnocenné, ochrane práva na zdravie a život je potrebné venovať najväčšiu pozornosť. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobami, ktoré nie sú v súlade s platnou právnou úpravou oprávnené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, toto právo bezprostredne ohrozuje. Zásah osôb bez príslušnej odbornosti do telesnej alebo duševnej integrity osoby má v prevažnej väčšine prípadov za následok neodstrániteľné negatívne následky na zdraví, preto je nevyhnutné takýmto snahám predchádzať.“

V praxi to teda bude znamenať, že slovenskí liečitelia, bylinkári, naprávači, mastičkári už nebudú mať byť potrestaní len v prípade, že niekomu spôsobia ujmu, ale trest im bude hroziť za to, že chcú ľuďom pomáhať a na základe dohody si za to nechajú zaplatiť.

Na Slovensku máme stovky šarlatánov a podvodníkov. Ľudí, ktorí nechávajú svojich klientov piť riedené Savo alebo si ho kvapkať do očí, dokonca im odporúčajú podávať ho deťom. „Liečiteľov“ a „masérov“, ktorí zneužívajú svoje postavenie len na to, aby si siahli na mladé dievčatá. Tých by mal v prípade poškodenia, zneužitia dôvery alebo podvodu určite stihnúť trest.
Mates5485 and one more user like this.
Peter(skala)
tzv. "ľudove liečiteľstvo" a zoskupenie veštiarni je nie len mafianskou organizaciou, ale aj politickou ...

Veštica Jana Vaľova sa nakoniec dostala až do politickej scény a dnes zastupuje verejný úrad v Humennom

kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/news/kauza-jana-valova/
Mates5485 likes this.
Peter(skala)
Jedna z mnohých partii (gangov)
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/vestci-snary-ma…

Pozor na diskusiu, potom prichadzaju silne utoky zleho
Mates5485 likes this.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
..to je ako s Multilevel marketing (Podomový predaj...Avon, Oriflame,Herbalife, ...)
kauzy-exkomunikcie-svatorecenia.webnode.sk/…/kauza-mlm-multi…
tiež neodvadzaju dane, hlavne že predavaju ... a pobočku maju pri policii ako mafiani, čo jedna ruka s nimi (pod lampou najväčšia tma:)
ivik310
Samozrejme a predsa len, neodvádzajú ani dane
Peter(skala)
...dosť bolo srandy, teraz važne. V tomto biznise naozaj ide o peniaze a organizovaný zločin
Mates5485 likes this.
Peter(skala)