Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks121
vi.news

Querida Amazonia đã được thay đổi vào phút chót

Nguồn tin của Vatican nói với Caminante- Wanderer.Blogspot.com (ngày 12 tháng 2) rằng Querida Amazonia đã được viết lại sau khi xuất hiện cuốn sách Ratzinger/Sarah về đời sống độc thân.

Cuốn sách đã "hủy hoại" kế hoạch của Francis nhằm giới thiệu các linh mục đã kết hôn.

Blog thấy một "bài" mà những người theo chủ nghĩa cấp tiến sẽ sử dụng để tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của họ: QA sẽ im lặng đối với các linh mục đã kết hôn, nhưng Tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng - mà Francis đã không yêu cầu thay thế (QA 2) - lại thúc đẩy chúng.

#newsQfmxhmyakq