Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks46
vi.news

Hồng Y Hummes: "Sự thụ phong những người đàn ông đã kết hôn sẽ được thảo luận lại"

Hồng Y Cláudio Hummes, 85 tuổi, lớn lên ở một thuộc địa của Đức ở Brazil, đã xác nhận rằng việc phong chức đàn ông đã kết hôn sẽ được thảo luận lại.

Hummes, một nhân vật quan trọng của Francis, là Tổng quan hệ viên của Thượng hội đồng Amazon.

Theo Estado.com (ngày 12 tháng 2), Hummes nói rằng "câu hỏi này bây giờ cần phải được thực hiện cùng Giáo hoàng trong các cơ quan của Tòa thánh."

Một cơ quan ở Vatican được Francis công bố sau Thượng hội đồng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phong chức cho những người đàn ông đã kết hôn "trong khu vực khan hiếm," ông Hummes nói thêm.

Do đó, tài liệu cuối cùng của Thượng hội đồng - yêu cầu xóa bỏ cuộc sống độc thân và giới thiệu các nữ phó tế - "sẽ không lên kệ."

Tổng giám mục Horizonte Walmor Oliveira của Belo, 65 tuổi, nhớ lại rằng Francis đã thực hiện một nghiên cứu để cập nhật các câu hỏi liên quan đến chức vụ giáo hội kể bởi vì "văn bản hiện tại đã hơn 50 năm tuổi" - như thể chức tư tế đã thay đổi theo thời gian.

Hình ảnh: Cláudio Hummes, © Agência Brasil, CC BY, #newsKvuauclqsh