jadwiska
🙏 🙏 🙏
mkatana
🤗 🤗 😇
kinia 23
"Adorujcie mojego Syna, aby On napełnił was swoim pokojem i miłością, za którymi tęsknicie..." (Matka Boża w Medziugorje, 25 października 2012 r. ) 🤗