Coburg
1.2K

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

25 mája, 2023


„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste išli do prírody a modlili sa, aby Najvyšší hovoril k vášmu srdcu, aby ste pocítili silu Ducha Svätého, a tak svedčili o láske, ktorú má Boh ku každému stvoreniu. Ja som s vami a prihováram sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti