vi.news
22

Tu sĩ Dòng Tên: Giơ tay trước khi rước lễ

Một tu sĩ Dòng Tên của Tỉnh miền Đông Hoa Kỳ giao thiệp với “các thừa tác viên của nước rửa tay” trước khi rước lễ (MediaHub.unc.edu, ngày 6 tháng 11).

Sáng chế được thực hiện tại nhà thờ St. Raphael's ở Raleigh dưới thời cha Phil Hurley.

Trước khi Rước lễ, các tín hữu nhấc tay để nhận và bôi chất tẩy rửa tay từ một "thừa tác viên". Sau đó, Hurley, đeo khẩu trang và tấm che mặt, đến gần từng giáo dân và đặt trên tay họ Rước lễ.

Khi Hurley đã di chuyển được 6 feet, giáo dân tiêu thụ bánh lễ.

#newsPjrqnyiaiz