Dori-2000
271.2K

Nikoho nenazývajte svojim otcom ?

Niektorí sa pýtajú, prečo nazývame svojich kňazov otcom, keď Biblia hovorí, aby sme nikoho nevolali otcom. Ako však títo ľudia nazývajú svojho rodiča? Ocko? Alebo čo uvádzajú v kolónke, ktorý zadáva meno svojho otca - Boh? Očividne má tento biblický úryvok iný význam ako doslovný; tento význam sa nazýva kontextový význam.
Nikoho nenazývajte svojim otcom ?
Trepifajksl
Je s podivem, že někteří samovykladači dospěli k názoru, že Pán Ježíš zakazuje lidem, aby třeba vlastnímu tatínkovi říkali otče. Proč by to asi tak dělal???? Odpadlíci od učení Pána Ježíše Krista docházejí stále k absurdnějším tvrzením. Nechápou podstatu řečeného a lpí na vnější formě.
hajaj búvaj ovečky
Ide o uznávanie autority. Ak má niekto otca ktorý je neznaboh či rúhač musí si vybrať ďalej v živote toho nebeského. Biblia je bohatá na otcovské poučenia od Neho.
Trepifajksl
Cti otce svého a matku svou
-----
Takže máme ctít svého otce, ale nesmíme mu tak říkat.
Fakt vtipné :-))))
hajaj búvaj ovečky
Ježíš mal zmysel pre humor aj cez slzy.
Trepifajksl
Samovykladači ve víře jsou totéž, co levicové smažky v politice.
hajaj búvaj ovečky
Citovanie Písma nie je samovykladačstvom.
Trepifajksl
Ale je. Pokud ho cituji se svým výkladem a ve smyslu, který nemá.
hajaj búvaj ovečky
Ako napísal Blahovec01, doslovný výklad je najvernejším:
33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. 34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca …More
Ako napísal Blahovec01, doslovný výklad je najvernejším:

33 Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. 34 Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. 35 Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. 36 A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

mojabiblia.sk/search/?searchtext=matúš+10:35
Trepifajksl
Tak aspoň víš, proč se říká naivnímu člověku -ty ji ale bláhovec. Protože nechápe podstatu a není v obraze. Howgh.
hajaj búvaj ovečky
Si múdry iba pred sebou. Prekrúcať Písmo je osudovou chybou ktorú katolíci robia bežne.
hajaj búvaj ovečky
Fyzickí otcovia majú toho istého nebeského Otca ako synovia, len ho treba nájsť.
Dori-2000
Svätý Štefan vo svojom príhovore k Sanhedrinu - Skutky 7: 1–53 nazýva ľudí „otcom“ - 17 - krát. Ale keď už ani Biblia na vás neplatí...
Blahovec01
Ako had v rajskej záhrade. Toľko ohlupoval Evu rôznymi trikmi a úskokmi, že nakoniec Eva uverila hadovi a nie Bohu. Naletela na lži a klamstvo. Dodnes následky toho pádu a prekliatia znášame.
To isté robíš ty. Šikovnými trikmi a úskokmi prekrútiš slová Krista. Pár šikovných kľučiek a trikov a ľudia sú ako osprostený. A had je spokojný, dosiahol prekrútené Slovo Božie, tak ako aj v Rajskej …More
Ako had v rajskej záhrade. Toľko ohlupoval Evu rôznymi trikmi a úskokmi, že nakoniec Eva uverila hadovi a nie Bohu. Naletela na lži a klamstvo. Dodnes následky toho pádu a prekliatia znášame.

To isté robíš ty. Šikovnými trikmi a úskokmi prekrútiš slová Krista. Pár šikovných kľučiek a trikov a ľudia sú ako osprostený. A had je spokojný, dosiahol prekrútené Slovo Božie, tak ako aj v Rajskej záhrade. Nič nové pod slnkom.

Slová Krista v Evanjeliu platia a nikto nemá žiadne právo ich pozmeňovať a ani prekrúcať! Amen!
Len had pozmeňuje a prekrúca a jeho sluhovia.


Aby si to pochopil, ako sa narába šikovnými trikmi a kľučkami tak ti uvediem príklad. A dobre, s porozumením sleduj:

Všetci sme Božie deti. Hovorí cirkev. Deti sú ženského pohlavia a mužského pohlavia. Dcéry a synovia. Ja som chlapec a som teda božím synom. Aleluja!!!! Som boží syn!!!!

A takýmito trikmi ste poprekrúcali mnohé a mnohé state Evanjelia.
Nenadarmo Kristus v Evanjeliách upozorňuje, že budú takí sluhovia Antikrista, ktorí budú prekrúcať Slovo božie. A tak to aj s cirkvou a Rimanmi vyzerá.

A to sa deje naplno aj teraz.
Napríklad s buzerantami a s buzerantskou falošnou láskou, zvanou tiež Sodomia. Tiež sa to robí hadími trikmi a úskokmi. V Nemecku už zvrhlá rímska cirkev sobáši buzerantov. Rimania dosahujú dna, dokonca ho už prerazili. Tvrdia, že buzerantská láska nie je hriešna. To môže tvrdiť len človek, u ktorého si nespravil príbytok Duch boží, ale sám satan.
Dori-2000
Presne tak súhlasím. Niektorí sa tu oháňajú Božím slovom a nerozumejú tomu. To je tak ked si každy može vykladat Bibliu, ako sa mu páči.
Blahovec01
Dori-2000
No hlavne že ty Božiemu slovu rozumieš.
Vidíme ako. Expert. Však? Na teplé pivo a studené párky.
Takých expertov za histórie boli matematicky ix na entú. Všetci skončili rovnako. zanechali však po sebe nánosy bahna a kalu, takže pomohli svojim balastom naniesť bahno a kalu na Evanjelium, takže dnes už nikto nevie ako to bolo, čo platí a čo nie, jednoducho chaos a zmätok, dielo HADA. …More
Dori-2000

No hlavne že ty Božiemu slovu rozumieš.
Vidíme ako. Expert. Však? Na teplé pivo a studené párky.
Takých expertov za histórie boli matematicky ix na entú. Všetci skončili rovnako. zanechali však po sebe nánosy bahna a kalu, takže pomohli svojim balastom naniesť bahno a kalu na Evanjelium, takže dnes už nikto nevie ako to bolo, čo platí a čo nie, jednoducho chaos a zmätok, dielo HADA.
Máš svoj podiel. Niektorí tí experti idú ďalej a už tvrdia, že Boží zákon a aj Evanjelium je prekonané. A tak hlásajú to svoje. O tom sv. Pavol apoštol jasne píše v Galaťanom:

A keby aj sám anjel z neba hlásal iné Evanjelium nech je prekliaty.

Uč sa a čítaj Evanjelium a nemúť hlavu iným. A čítaj s porozumením.

Ak je napísaná veta
Nikoho nevolajte otcom.... , tak je to príkaz, ktorý kresťan ak je kresťan musí bez výhrad poslúchnuť. Je to prikazovacia veta. Chapišo?!
A príkazy sa musia plniť a nie ich meniť. Chcete rožkom opíjať iných.

Samozrejme potom taká cirkev a takí ľudia žiadne požehnanie nemajú. Boh ich za tieto hriechy proti nemu vystavuje ich zvrhlostiam a márnostiam. Keby tie vaše bludy a modlitby mali nejakú váhu tak by Slovensko bolo posunuté niekde úplne inde. Modlitby a aj svoje bludy si môžete nechať, Boh ich odmieta, lebo sa povyšujete nad neho. Z Vatikánu ste vytvorili sektu idúcu priamo proti Kristovi. Podarilo sa vám to!!!

Ján 8,47: Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“

Platí pre vás odkaz proroka Daniela:
Daniel 3, 30-32
30 nepočúvali a nezachovávali sme tvoje príkazy, ani sme nerobili, ako si nám prikázal, aby sa nám dobre vodilo.
31 Všetko, čo si na nás priviedol, všetko, čo si nám urobil, urobil si spravodlivým rozsudkom:
32 vydal si nás do rúk zlostných nepriateľov a najpodlejších hriešnikov, nespravodlivému a na celej zemi najhoršiemu kráľovi.


Podarilo sa vám to!!!

Celý vatikán, Západ, USA a aj Slovensko je v bahne hnusu, zla, buzerantizmu a likvidácie Kresťanstva.
To ste dosiahli, lebo ste sa postavili proti Bohu, prekrútili ste jeho ZÁKON. A tu je za to trest. A to sa vydávate za mudrlantov. Keby ste mali pravú vieru Boh by vás vyslyšal a bolo by to celé inak. Takto ste skrze herézy a bludy, nerešpektujúc nič priviedli najhoršiu skazu. Napokon už som to citoval.
Tu pomôže len obrátenie a pokánie.

„Tiež mestá Sodomu a Gomoru odsúdil k záhube a obrátil na popol. Tým dal výstrahu budúcim bezbožníkom.“ (2Pt 2,6)

Rimanom 1:19-23

Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

Izaiáš 5, 20
20 Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!
21 Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!


Mt 15,9 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.”"
„Márne ma ctia, lebo povýšili tradíciu nad Božie slovo...“ ...
Ježiš k farizejom, učenie ľudské nad Božie zákony!!!

Skutky5, 29

Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí.

Mk1, 15 Čiňte pokánie a verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete.

/Ak nebudete činiť pokánie, všetci zahyniete.
Lk 13,3/

Boh však chce zachrátiť svojich verných a preto im prikazuje:

...a tento príkaz platí aj pre nás každého, kto je verný kristovi a chce svoju záchranu v ňom samom. A to bez prekrúcania a zvíjania sa jedovatého hada, toho istého ako v Rajskej záhrade::

Zjavenie Jána 18:
Výzva výjsť z Babylonu:
A počul som iný hlas volať z neba:
„Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
Dori-2000
Chyba je, že sa nedržíte jednej témy. Preskakujete z jednej témy na druhú, lebo neviete argumentovať. Takto diskusia neprebieha. Ja nie som expert, ale riadim sa expertmi. Čítaj verše V KONTEXTE s celým úryvkom. Potom ti to dá zmysel. A prečítaj si Skutky 7: 1–53 - kolkokrát sa tam nachádza "otec".
Blahovec01
Dori-2000 a spol:
Vaše názory a argumenty jednoducho a stručne ukazujú a snažíte sa ukázať, že Kristus klame a jeho prikázania neplatia. Jeho prikázanie o "otcovi" sú lžou a klamstvom a neplatia. To sa snažíte silou mocou dokázať aj so svojim spolkom.
Nemá zmysel ďalej diskutovať, lebo nie ste kresťania. Kresťan je Kristovi oddaný a počúva jeho hlas, jeho slová. Jeho ovce pznajú jeho hlas a …More
Dori-2000 a spol:

Vaše názory a argumenty jednoducho a stručne ukazujú a snažíte sa ukázať, že Kristus klame a jeho prikázania neplatia. Jeho prikázanie o "otcovi" sú lžou a klamstvom a neplatia. To sa snažíte silou mocou dokázať aj so svojim spolkom.

Nemá zmysel ďalej diskutovať, lebo nie ste kresťania. Kresťan je Kristovi oddaný a počúva jeho hlas, jeho slová. Jeho ovce pznajú jeho hlas a idú za ním. Počúvajú jeho prikázania a pastier ich pozná a chráni ich.

Vás pastier nepozná, nie ste z jeho stáda, ste vlci, ktorí trhajú jeho stádo. A tak to aj s cirkvou neviestkou vyzerá.

Keby vaša a vášho purpurového spolku viera bola pravá a boli by ste zo stáda Kristovho, nikdy by ste nešli za falošným pastierom, ktorý prijíma pohanské božstvá, nikdy by neničil ovce Kristove.
Keby vaša viera bola úprimná a pravá, tak by vaše modlitby vyslyšal. Takto poslal na vás najhoršie plemená a rasy, najhorších pastierov, ktorí nútia uctievať cudzie božstvá, prijímajú buzerantov, prijímajú satanské vakcíny, atď...

Poslal najhorších satanistov na Slovensko aby potrestal tento národ. Vy ich počúvate a dokonca falošní "otcovia" z KBS ich nútia prijať satanské vakcíny. Zvrhlosť nad zvrhlosť. Niet horších, ako je Matovič, Čaputová, Heger, Naď, liberáli a falošní katolíci v OĽANO...
Tí ničia slovenský národ, lebo národ sa odlúčil od Boha aj tvojim pričinením. Poslal ich za trest na tento národ, ktorí vďaka aj vám odpadol od Krista a tvorí odpad predpovedaný Jánom. Slovensku sa nedarí, je v zovretí amerického jastraba, ktorý pazúrmi drví krajinu, ničí ju, a ženie do vojny. Falošná cirkev verí a je v jednote so Satanistom Bergóliom a Krista odkopol.


Ja viem o čo tebe a tebe podobným ide. Ale aspoň maj zodpovednosť voči takým, ktorí nie sú znalí a neveď ich na cestu Satana. Máš na tom podiel, lebo prekrúcaš slovo Božie a odmietaš prikázania Spasiteľa Ježiša Krista. Áno má byť áno a nie má byť nie, a nie naopak.
Spamätaj sa človeče a nenič Krista. Vráti sa ti to. To si píš. Trestu neunikneš. Čím vyššie vyhodíš kamen proti kristovi, tým väčšou váhaou padne na teba aj na toho "presvätého patróna Malachiáša", ktorý tu vysedáva a nemá čo na práci, ktorý ako pavúk v rohu plesnivej kobky čaká na obeť, ktorú by zožral.
Dori-2000
Nuž, to nie je argument. Tolko písmen a žiadna rozumná odpoveď na danú tému...
Světlana Růžena Smrková
Komu nestačí Kristova slova z Písma svatého,
ten pokoj v srdci s Pravdou nenajde. milá Dori.
Světlana Růžena Smrková
Ano to jsou slova na míru pro téměř všechny Slováky zde.
Blahovec01
......Ja viem o čo tebe a tebe podobným ide. Ale aspoň maj zodpovednosť voči takým, ktorí nie sú znalí a neveď ich na cestu Satana. Máš na tom podiel, lebo prekrúcaš slovo Božie a odmietaš prikázania Spasiteľa Ježiša Krista. Áno má byť áno a nie má byť nie, a nie naopak.....
Dori-2000
Ale čo nechápete na Biblii ? Ved je to jasne napísané :
• Sv. Štefan - náš otec Abrahám - Skutky 7:2
• Sv. Pavol - náš otec Izák - Rímskym 9:10
• Sv. Pavol - sa nazval otec v Kristovi Ježišovi
Už som tu dala spústu biblických veršov, nebuďte slepí...
Dori-2000
Ale ved to každý môže povedať. Rovnako my vám, že nezavádzajte kresťanov, lebo ich stiahnete do pekla. Ale skúšame sa vžiť do vašej kože, že si myslíte, že máte pravdu. Takto reagovat može naozaj každý, ale najprv sa zamyslí a diskutuje.
Blahovec01
Ešte raz pre všetkých odporcov otázka:
Platia slová nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré povedal nám, ktorí ho nasledujeme ako jemu poslušné "ovce", alebo neplatia!
Matúš 23, 9
Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Kto číta s porozumením a s vierou, pochopí. Kto nie tak bohužiaľ....
Moje presvedčenie je, že …More
Ešte raz pre všetkých odporcov otázka:

Platia slová nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktoré povedal nám, ktorí ho nasledujeme ako jemu poslušné "ovce", alebo neplatia!

Matúš 23, 9
Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach

Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Kto číta s porozumením a s vierou, pochopí. Kto nie tak bohužiaľ....

Moje presvedčenie je, že počúvam Krista a podriaďujem sa Kristovi, preto tvrdím, že jeho slová sú pravdou a jeho budem počúvať. On je môj pastier a nikto iný!

Riadim sa jeho príkazmi a nie príkazmi ľudí, príkazmi človeka!
On ma vykúpil a spasil a nie iný človek.

Presne, ako to povedal v iných slovách:

Ján 14, 6
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“.

Ján 10, 9

„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený;“.

A preto verím Kristovi.
Mne odpovedať nikto nemusí. Ja sa riadim slovami Krista. Ja zodpovedám za seba a nenechám sa už manipulovať ľuďmi, ktorí hlásajú iné Evanjelium. Iné Evanjelium hlása napríklad Bergólio. Už vytvoril v Astane Novú celosvetovú cirkev. Cirkev Satana.
Oddmietam to celé, oddeľujem sa od nich a pripútavam sa viac a viac k slovám Krista. On ma spasil, on ma vykúpil, on mi môže odpustiť aj moje hriechy a nikto iný.
Amen.
Dori-2000
Samozrejme, že platia Ježišove slová :
Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich …More
Samozrejme, že platia Ježišove slová :
Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.
Matúš 23:1-11
hajaj búvaj ovečky
Telesný otec s nikým stále ani večne nebude. To je zmysel zamerania sa na Božiu prítomnosť vo svojom každodennom živote. Mimochodom, váš fyzický otec má toho Otca tak ako vy, iba Ho nájsť.
Dori-2000
Prečítali ste si článok ?
hajaj búvaj ovečky
Nie. Reagujem na titulok.