Lech42
21.7K

Historia korony na jednej z wież Bazyliki Mariackiej

Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu sławny ze swej świętości jezuita, o. Juliusz Mancinelli. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanej i świętych polskich. 14 sierpnia 1608 …
Spes 1
....obyśmy to tylko zrozumieli sami.
Amen.
Matricaria
Wizjonerski kazanie abp Rysia na 3 Maja.
"Myślę że ten motyw z Apokalipsy jest ważny dlatego że ten motyw opisuje te momenty dziejowe w którym Polacy w ten szczególny sposób wybierali królowanie Maryi nad sobą.
To zawsze były takie momenty jak te z Apokalipsy w którym widzimy kobietę brzemienną stojącą naprzeciwko smoka.Kobieta brzemienna,ta która ma prawo by sie nią zaopiekowano,ta która ma …More
Wizjonerski kazanie abp Rysia na 3 Maja.
"Myślę że ten motyw z Apokalipsy jest ważny dlatego że ten motyw opisuje te momenty dziejowe w którym Polacy w ten szczególny sposób wybierali królowanie Maryi nad sobą.
To zawsze były takie momenty jak te z Apokalipsy w którym widzimy kobietę brzemienną stojącą naprzeciwko smoka.Kobieta brzemienna,ta która ma prawo by sie nią zaopiekowano,ta która ma prawo przeżywać we wszystkich swoich wymiarach słabość,ona stoi naprzeciwko smoka który ma na głowie siedem diademów czyli pełnię królewskiej władzy,ma siedem głów czyli dysponuje całą mądrością świata,ma dziesięć rogów czyli reprezentuje całą brutalną siłę tego świata i ona stoi naprzeciwko niego,ogromna dysproporcja.
Tak było kiedy Jan Kazimierz przywoływał Maryi by była Królem Polski,nie w sytuacji szczęścia,pomyślności,tylko w sytuacji uciemiężenia,potopu,zagrożenia państwa.
Tak było w dobie Konstytucji 3 Maja właściwie na progu zagłady niepodległości,tak było w latach 50-tych i 60-tych kiedy ksiądz Prymas Wyszyński pokazywał nam na nowo z całą mocą Królowę Polski.W takich właśnie sytuacjach kiedy naród był jak ta kobieta spodziewająca się dziecka,jakoś bezradna,krzycząca,wijąca się z bólu naprzeciw całej potęgi świata.
Myślę że w tym się wyrażała z jednej strony ogromna ufność,przekonanie że Bóg jest Panem historii i w jego rękach są losy narodów a z drugiej strony było też takie poczucie że w takim momencie kiedy jesteś słaby i stoisz naprzeciwko rozmaitych potęg to tym bardziej musisz uznać nad sobą królowanie Chrystusa,królowanie Boga,wtedy musisz je nad sobą uznać,wyznać,dlatego że taka sytuacja kiedy jesteś sponiewierany,prześladowany,kiedy jesteś cierpiący,uciemiężony,taka sytuacja nieraz nam podpowiada że teraz to my jesteśmy zwolnieni z tego czego od nas wymaga prawo Boga,czego wymaga od nas prawo władzy Chrystusa nad nami,że wtedy moglibyśmy pójść na skróty i usprawiedliwić cały szereg naszych nieewangelicznych postaw."www.youtube.com/watch