bronek
193.8K
henryk33 shares this
166
To musisz wysluchac !!! Wszyscy, którzy to widzieli nawrócili się! W Betlejem przy żłóbku bydlęta upadały na kolana przed Dzieciątkiem Jezus, a dzisiaj przyjmuje się Pana Jezusa na rękę. KLĘKAJ
bronek
Kochani PAMIETAJCIE ! Kto wierzy – klęka.
Kto nie wierzy – nie klęka.
Kto uczy klękać – prowadzi do wiary.
Kto eliminuje klękanie – prowadzi do niewiary!! Módlmy się za kapłanów PARAFIALNYCH !! którym brak odwagi KOCHANI !
MementoMori+++
Klękanie przed Bogiem jest ważne, jednak nie jest wszystkim tzn nie można tylko na tym poprzestać. Ktoś kto klęka bo mu powiedziano że ma klękać przed Bogiem, a nie wie przed Kim klęka, to nie można powiedzieć że to prowadzi do wiary. Nie da się miłować kogoś kogo się nie poznało. Bo wiara bierze się ze słyszenia Słowa, a klękanie jest czymś wtórnym pod wpływem Słowa. Jeżeli więc ludzie nie …More
Klękanie przed Bogiem jest ważne, jednak nie jest wszystkim tzn nie można tylko na tym poprzestać. Ktoś kto klęka bo mu powiedziano że ma klękać przed Bogiem, a nie wie przed Kim klęka, to nie można powiedzieć że to prowadzi do wiary. Nie da się miłować kogoś kogo się nie poznało. Bo wiara bierze się ze słyszenia Słowa, a klękanie jest czymś wtórnym pod wpływem Słowa. Jeżeli więc ludzie nie klękają, znaczy to że mają fundamentalne braki w szukaniu i poznawaniu Prawdy i nie wiele ich obchodzą fundamentalne sprawy jak po co żyją, dokąd zmierzają, czy Bóg istnieje. Piszę o tym bo widziałem jak wiele osób i ludzi Kościoła zachwycało się gdy pewna wysoko postawiona osoba klękała przed Bogiem, a okazało się że był to tylko pozór i mydlenie ludziom oczu. Tak więc zewnętrzne postawy nic nie oznaczają a pod faryzejskie puste uczynki zewnętrzne można również odnieść słowa" lecz także i złe duchy wierzą i drżą"

"Bogu oddajemy cześć i chwałę nie ze względu na Jego korzyść, gdyż Bóg jest sam w sobie pełen chwały i stworzenie niczego nie może Mu dodać, ale ze względu na nas w tym znaczeniu, że przez oddawanie Bogu czci i chwały duch nasz poddaje się Jemu, a na tym właśnie polega nasza doskonałość, gdyż każda rzecz doskonali się poddając się wyższemu bytowi, np. ciało doskonali się dzięki temu, że ożywia je dusza, a powietrze dzięki światłu słonecznemu. Otóż duch ludzki do zjednoczenia z Bogiem potrzebuje rzeczy zmysłowych jakby poręczy, gdyż jak mówi Apostoł (Rzym 1, 20): „Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga i bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”. Dlatego w oddawaniu czci Bogu niezbędne jest posługiwanie się rzeczami cielesnymi jako, pewnymi znakami, pobudzającymi umysł ludzki do czynności duchowych, jednoczących nas z Bogiem. Dlatego w religijności czynności wewnętrzne są pierwszorzędne oraz istotne dla niej; natomiast czynności zewnętrzne są jakby drugorzędne i podporządkowane czynnościom wewnętrznym. Rozwiązanie trudności. Powyższe słowa Chrystusa dotyczą tego, co jest pierwszorzędne oraz istotne w czci Bożej. Rzeczy zewnętrzne składamy Bogu nie dlatego, by ich potrzebował. „Izali będę jadł mięso wołowe, albo krew kozłową będę pił?” pyta sam Bóg (Ps 49, 13). Składamy je dlatego, że są znakiem wewnętrznych i duchowych czynności, które same przez się są miłe Bogu. Dlatego powiada św. Augustyn), że ofiary widzialne są symbolem, czyli świętym znakiem rzeczy niewidzialnych. Bałwochwalcy zostali wyśmiani dlatego, że bóstwu oddawali ta, co jest stosowne dla ludzi, nie dlatego by to pobudzało ich da działań duchowych, ale dlatego że myśleli, iż to samo przez się jest miłe bóstwu, a jeszcze więcej dlatego że chodziło tu o rzeczy próżne i brzydkie.

Religijność to cnota oddająca Bogu należną Mu cześć. Należy więc w niej odróżnić dwa czynniki, a mianowicie to, co religijność Bogu oddaje, a więc należną Mu cześć stanowiącą jej tworzywo i przedmiot, oraz osobę, której tę cześć oddaje się, a więc Boga. Otóż czynności, którymi oddajemy cześć Bogu, nie odnoszą się do Niego w ten sposób, jak to czyni wiara, której przedmiotem jest Bóg, nie tylko w tym znaczeniu, że wierzymy w Boga, ale dlatego że wierzymy Bogu. Oddajemy zaś Bogu należną Mu cześć wykonując ku Jego chwale pewne czynności, które tę cześć wyrażaj, np. składanie ofiar itp. Jasne więc, że Bóg nie jest ani tworzywem, ani przedmiotem cnoty religijności, ale tylko jej celem. Dlatego religijność nie jest cnotą boską której przedmiotem jest ostateczny cel, lecz cnotą obyczajową, odnoszącą się do środków służących do osiągnięcia tego celu.
Zawsze moc oraz cnota odnosząca się do celu, swoim nakazem pobudza do działania moc czy cnotę wykonującą to, co służy do osiągnięcia tegoż celu. Otóż cnoty boskie, a mianowicie wiara, nadzieja i miłość mają samego Boga za właściwy sobie przedmiot. Dlatego cnoty te nakazuj wykonanie pewnych czynności religijnych, odnoszących się do Boga. Z tego powodu św. Augustyn powiedział, że Boga czcimy wiar, nadzieją i miłością.Religijność zwraca człowieka do Boga, jako do celu, a nie jako do przedmiotu. Religijność nie jest cnotą boską ani umysłową, ale obyczajową, gdyż jest działem sprawiedliwości. Złoty zaś środek w niej zachodzi nie między uczuciami, ale między czynnościami odnoszącymi się do Boga, polegając na pewnej równości, oczywiście nie bezwzględnej, gdyż Bogu nie da się oddać tyle, ile się Jemu należy, ale uwarunkowanej ludzką możliwością i Bożym przyjęciem. Nadmiar zaś w czci Bożej może pochodzić nie od okoliczności: ile, ale ad innych okoliczności, np. gdy się oddaje cześć Bożą komuś, komu nie należy jej oddawać albo wtedy gdy nie należy, względnie w sposób, w jaki nie należy
. (Suma tom 19 "Religijność")
real898
Ks. Natanek to święty ksiądz …najlepszy w tym kraju (wiadomość od mistyków ) jak ktoś zna lepszego to dawać nazwiska gdzie taki jest
Mariusz habit
Dla mnie idealnym kapłanem jest ksiądz Karl Stehlin FSSPX.
V.R.S.
Wiadomość od "mistyczki" Agnieszki i "aniołka" Bartłomieja?
Brygada Świętokrzyska NSZ
Pamiętaj bronek , że wiara musi iść w parze z Prawdą a ks.Natanek oderwał się od Tradycji i wpadł w sidła kobiety wysłanej przez złe moce , która go zwodzi fałszywymi orędziami ! Jeśli prawdziwie kochacie ks .Natanka to módlcie się za to ,aby dostał Bożego olśnienia ! przede wszystkim MUSI zacząć od odprawiania Mszy Św. w rycie rzymskim według Bulli Św.Piusa V-go !
bronek
Kochani ludzie słabej wiary, nie rozumiejąc dlaczego i kiedy należy klękać, chętnie przyjmują wszelkie ułatwienia i uproszczenia, nie licząc się z chwałą Bożą.Komunia tylko do ust z rąk kapłana i na kolanach.W Kościele zanika Sakrum a wchodzii protestantyzm....
V.R.S.
W Kościele nic nie zanika a jeśli gdzieś wchodzi protestantyzm to znaczy że to nie Kościół mimo że może mury te same zostały.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU