Clicks1.1K

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa k snahám o legislatívnu zmenu potratového zákona

Vyhlásenie trnavského arcibiskupa k snahám o legislatívnu zmenu potratového zákona

TRNAVA 28. júna 2021 – V týchto dňoch prebieha úsilie o legislatívne zmeny v otázkach lepšej ochrany nenarodeného života.
V súlade s uvedenou informáciou trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vydal vyhlásenie, v ktorom vyzýva všetkých občanov bez rozdielu, aby sa na Slovensku rešpektovalo základné ľudské právo na život.

Toto vyhlásenie vám prinášame v plnom znení:
„Zavraždená je ľudská bytosť na prahu života, a teda bytosť najnevinnejšia, akú si vôbec možno predstaviť: nemožno ju preto nikdy považovať za útočníka, tým menej za nespravodlivého útočníka! Je slabá a bezbranná do tej miery, že je zbavená aj tej minimálnej formy obrany, akou je u novonarodeného dieťaťa jeho prosebné kvílenie a plač.“ (Evangelium Vitae, 58)

Tieto slová pápeža sv. Jána Pavla II. dramatickým spôsobom opisujú zlo potratu. Práve tento veľký pápež a bojovník proti zlu komunizmu si uvedomoval, že spoločnosť, ktorá zabíja nenarodené deti, nemá žiadnu budúcnosť a nemôžu v nej platiť žiadne práva, ak v nej nie je rešpektované právo na ľudský život. Je tragédiou našej spoločnosti, že ani 30 rokov od pádu komunistického režimu nebola schopná na väčšinovo katolíckom Slovensku schváliť zákon, ktorý by pomáhal, aby bol rešpektovaný každý ľudský život od momentu jeho počatia.

V časoch, keď sme konfrontovaní so snahou o záchranu ľudských životov pred ochorením Covid-19 a robíme všetko preto, aby sme zamedzili úmrtiam nášho obyvateľstva, je paradoxné, že mnohým – medzi nimi aj kresťanom v našom zákonodarnom zbore – je otázka nenarodeného ľudského života ľahostajná.

Akákoľvek snaha o obmedzenie potratov nie je záležitosťou politiky, ale záležitosťou rešpektovania základného ľudského práva na život. Preto je povinnosťou každého čestného politika, ktorému úprimne záleží na úcte k ľudskému životu, hlasovať za každý zákon, ktorý pomáha, aby bolo toto právo rešpektované. Kým u nás nebude rešpektované právo na život od momentu jeho počatia, nemôžeme mať ani nádej, že sa budú dodržiavať iné práva v spoločnosti.

V Trnave 28. júna 2021, na spomienku sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup
alianciazanedelu.sk/archiv/9304
dyk
Začíname.
Nasaďte si rúška!!!
facebook.com/login/

O žiadnú pandemiu sa nejedná!!!
Peter(skala)
ten odkaz ti nejako nefunguje, už len ked vidim: login, tak viem, že že ten odkaz nie je ucelený, niečo tam chýba
dyk
ľubica
kiežby sa takto pan arcibiskup vyjadril aj k vakcinačnému, resp. potratovo-vakcinačnému priemyslu, ktorý si práve plní gágor ziskami z pseudovakcín, ktoré sú biologickými zbraňami, vyrobenými z potratených detí.... a tiež ku genocíde, ktorá odštartovala v jeho arcidiecéze:hlavnespravy.sk/…ockovat-vekovu-kategoriu-od-12-do-15-rokov/2590520
prečo pan arcibiskup nepočúva prolife lekárnikov, ktorí …More
kiežby sa takto pan arcibiskup vyjadril aj k vakcinačnému, resp. potratovo-vakcinačnému priemyslu, ktorý si práve plní gágor ziskami z pseudovakcín, ktoré sú biologickými zbraňami, vyrobenými z potratených detí.... a tiež ku genocíde, ktorá odštartovala v jeho arcidiecéze:hlavnespravy.sk/…ockovat-vekovu-kategoriu-od-12-do-15-rokov/2590520
prečo pan arcibiskup nepočúva prolife lekárnikov, ktorí vypracovali ešte na sklonku roka 2020 prehľadne zložky vakcín proti C19, lzz.sk
Prosba slovenským biskupom, aby bránili výhradu vo svedomí pred svetom