Clicks12
vi.news

Paul VI: "Yêu mẹ Trái đất!" - và Tiền bạc

"Người nông dân, hãy yêu mẹ Trái đất!" - Paul VI (+1978) nói với nông dân Ý trong một buổi tổng khán ngày 22 tháng 4 năm 1964.

Ông khăng khăng rằng, "bạn phải yêu Trái đất" và lặp đi lặp lại, "Hãy yêu mẹ Trái đất."

Paul VI nói với những người nông dân yêu thích sự cần cù của họ đan xen sức lao động của con người với "công việc kỳ quặc, mạnh mẽ và bí ẩn của thiên nhiên."

Nói với nông dân rằng "công lý cũng sẽ được đưa đến cho bạn trong tiến trình phát triển của xã hội đương đại", ông đã hứa với họ một "sự tiến bộ về kinh tế và xã hội."

Có khả năng do sự lạc hậu của thời đại, Paul VI cũng đề cập đến Giáo hội, "Hãy yêu Mẹ Giáo hội! - trái đất cho bánh mì thực thể; Nhà thờ cho bánh tâm linh."

Ông nói với những người nông dân đừng tin rằng đức tin Kitô giáo của họ, "ngăn cản bạn tiến lên một địa vị xã hội tốt hơn hay đẳng cấp kinh tế cao hơn."

#newsZzbfwhyehy