Clicks25
vi.news

Viganò: Mối liên hệ giữa chủ nghĩa tiến bộ giáo lý và sự đồi trụy đạo đức rất hiện hữu

Sử dụng phương pháp hành chính thay vì tư pháp để hoàn tục Hồng y McCarrick đã cho phép Francis bảo vệ những người liên quan đến vụ việc, Tổng Giám mục Viganò nói với MarcoTosatti.com (ngày 25 tháng 7).

Viganò gọi đây là "sự lừa dối". Ông tố cáo sự đồng mưu của truyền thông đầu sỏ, "Nếu những vụ việc này xảy ra dưới thời Benedict XVI, họ sẽ giải phóng cơn thịnh nộ của truyền thông."

Những cải cách mà Francis hứa đối với ông là không tồn tại và "chỉ để phục vụ mục đích tuyên truyền thuần túy."

Viganò tuyên bố rằng Vatican tập trung tất cả sự chú ý vào [số lượng rất nhỏ] các vụ án ấu dâm nhằm đánh lạc hướng khỏi sự tha hóa đồng tính tràn lan, vì "Với Bergoglio và đoàn tùy tùng của ông, sự kê gian không phải là một tội lỗi đáng để kêu thét trước Chúa."

Trong số các thành viên của đoàn tùy tùng này, Viganò có đề cập đến Hồng y Tobin, Cha James Martin và Hồng y Cupich, "Tôi nhớ rằng Cupich đã được Bergoglio đưa đến Chicago, chống lại ý kiến của Khâm sứ tòa."

Viganò tố cáo hành lang đồng tính do Francis đưa vào Vatican: Paglia, Edgar Peña, Maradiaga, Gustavo Zanchetta, Tổng Giám mục Montanari (Thư ký Hội đồng Giám mục).

Vào năm 2014, sau khi Hồng y McCarrick tới Châu Phi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Viganò đã hỏi Ngoại trưởng Parolin rằng những hạn chế trước đây của Benedict XVI có còn hiệu lực hay không, Hồng y Parolin chưa từng trả lời thư của tôi.

Đối với Viganò, sợi chỉ đỏ liên kết giáo lý tiến bộ với sự đồi trụy đạo đức là rất hiển nhiên. Ông liệt kê ba yếu tố, dị giáo, kê gian, tham nhũng, và nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này được sử dụng bởi những người hiện đại để áp đặt một đạo đức và học thuyết sai lầm và làm mất uy tín của Giáo hội và Giáo hoàng.

Vấn đề lớn đối với Viganò là những người chịu trách nhiệm điều tra các vụ bê bối có liên quan đến việc bổ nhiệm, thúc đẩy và bảo vệ kẻ có tội, "Bergoglio đã vây quanh mình bằng những nhân vật thỏa hiệp, và rất đẽ bị tống tiền."

Hình ảnh: Theodore McCarrick, Carlo Maria Viganò, #newsTjsshyqlfw