Clicks3

Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına!

Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına! Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi? [...] Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz.More
Vay kendi kendini güden İsrail çobanlarına! Çobanların sürüyü gütmesi gerekmez mi?
[...] Ancak sertlik ve şiddetle onlara egemen oldunuz.