Clicks813
csk.news

Vysviacky kňazov: Čísla z Francúzska

Tento rok bude vo Francúzsku vysvätených 99 diecéznych alebo kvázi diecéznych kňazov a 21 náboženských kňazov.

Najlepšie diecézy sú Fréjus-Toulon (8), Saint-Brieuc (6), Paríž, Versailles a Avignon (každých 5).

Medzi obcami sú to: Saint-Martin (11), Chemin Neuf (6), Emmanuel (5), Saint John (4).

Ďalej je vysvätených 11 kňazov pre Starý obrad (PiusX nie je súčasťou): Dobrý pastier (3), sv. Peter (5) a Kristus kráľ (5).

Obrázok: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsDtvksqyego