Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.4K
csk.news

Kardinál Schönborn: „Poznámka pod čiarou 132 rieši veľký problém“

Viedenský kardinál Schönborn povedal pre Avvenire.it (12. februára), že poznámka pod čiarou č. 132 z Queridy Amazonia „rieši veľký problém“.

Uvádza sa v nej, že v niektorých Amazonských krajinách prichádza do Európy alebo do USA viac misionárov, ako zostáva vo svojich Amazonských vikariátoch.

Len z Kolumbie odišlo do zahraničia viac ako 1200 kňazov, Schönborn vie: „Keby iba tretina alebo štvrtina týchto kňazov bola k dispozícii pre Amazonské diecézy, ťažko by tam bol nedostatok kňazov.“

Spomína nedostatok miestnych seminaristov (poznámka pod čiarou 133) a stálych diakonov, ktorí sa pýtajú, prečo po 500 rokoch Kresťanstva „v tomto regióne prakticky neexistuje miestne duchovenstvo“.

Odpoveď: 60% až 80% miestnych obyvateľov sa obrátilo na Protestantské skupiny, pretože Letničné hnutie hovorí o Ježišovi Kristovi - a Katolíci nie.

Preto by podľa Schönborna bolo znásobovanie duchovenstva zrušením celibátu „príliš obmedzeným cieľom“.

#newsPyatuixgpu