Encyklika Piusa XII "Haurietis aquas" - o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego

Haurietis aquas - Pius XII - Portal OPOKA

Wam Czcigodni Bracia, pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie! HAURIETIS AQUAS - "Będziecie czerpać z radością wody ze zdrojów Zbawicielowych"(1)…
Matricaria
c) Serce Jezusa - znak zbawienia dla współczesnego świata
Na widok takich mas zła, które dzisiaj, więcej niż kiedy indziej trapią jednostki, rodziny, narody i świat cały, gdzie, Czcigodni Bracia, znajdziemy lekarstwo? Czy znajdzie się lepsza forma pobożności, niż kult Najświętszego Serca Jezusa, więcej odpowiadająca właściwym cechom religii katolickiej, nadająca się więcej dla dzisiejszych …More
c) Serce Jezusa - znak zbawienia dla współczesnego świata
Na widok takich mas zła, które dzisiaj, więcej niż kiedy indziej trapią jednostki, rodziny, narody i świat cały, gdzie, Czcigodni Bracia, znajdziemy lekarstwo? Czy znajdzie się lepsza forma pobożności, niż kult Najświętszego Serca Jezusa, więcej odpowiadająca właściwym cechom religii katolickiej, nadająca się więcej dla dzisiejszych potrzeb duchowych Kościoła i rodu ludzkiego? Cóż skuteczniej poruszy wiernych do wprowadzenia w życie prawa ewangelicznego? Gdy się zaniedba to prawo miłości, jak upomina Duch święty: "dziełem sprawiedliwości - pokój", czyż zdołamy kiedyś zdobyć prawdziwy pokój?

By zaś z tego kultu Najświętszego Serca Jezusa spłynęły obfite duchowe korzyści na rodziny chrześcijańskie, na wszystkich ludzi, niech wierni starają się dołączyć ściśle do tego kultu kult dla Niepokalanego Serca Maryi. W dziele Odkupienia z woli Bożej Najświętsza Panna Maryja była jak najściślej złączona z Chrystusem. Z miłości Chrystusa i Jego Męki oraz z miłości i cierpień Matki, wewnętrznie ze sobą złączonych, powstało nasze zbawienie. Wypada najoczywiściej, że skoro chrześcijanie przez Maryję od Chrystusa otrzymali Boże życie, by po spełnieniu kultu należnego Sercu Jezusa uczcili także Najsłodsze Serce Matki Niebieskiej pobożnością, miłością, dziękczynieniem, wynagrodzeniem.

Pius XII Haurietis aquatis
Matricaria
Przyzwyczailiśmy się widzieć Jezusowe Serce obok Niepokalanego Serca Maryi,szczęśliwy kto ma w domu tak pięknie wyrażone owe prawdy zbawcze.Te dwa Serca płoną tą samą miłością,ku ludziom i ku Bogu.Najprostsza katecheza wiary katolickiej w jakiej nas wychowywano,patrzysz i rozumiesz co jest prawdziwe i wieczne.

b) dary Serca Jezusowego najwyższe
Darem najcenniejszym, jak już powiedzieliśmy, jest …More
Przyzwyczailiśmy się widzieć Jezusowe Serce obok Niepokalanego Serca Maryi,szczęśliwy kto ma w domu tak pięknie wyrażone owe prawdy zbawcze.Te dwa Serca płoną tą samą miłością,ku ludziom i ku Bogu.Najprostsza katecheza wiary katolickiej w jakiej nas wychowywano,patrzysz i rozumiesz co jest prawdziwe i wieczne.

b) dary Serca Jezusowego najwyższe
Darem najcenniejszym, jak już powiedzieliśmy, jest także Maryja, Matka Boża, umiłowana Matka wszystkich. Była ona Matką Zbawiciela co do ciała, towarzyszką Jego w udzielaniu dzieciom Ewy życia łaski Bożej, słusznie więc pozdrawiamy ją jako duchową Matkę całego rodzaju ludzkiego. Tak pisze o tym święty Augustyn: "Zaiste jest matką członków Zbawiciela, którymi my jesteśmy, bo współdziałała miłością, by dla Kościoła rodzili się wierni, jako członkowie tej Głowy"
Pius XII Haurietis aquas
One more comment from Matricaria
Matricaria
Kult Bożego Serca kojarzy się z romantycznymi obrazkami Pana Jezusa z Sercem na dłoni,obrazki mogłyby pójść w zapomnienie gdyby nie mały szczegół że to Serce płonie.Obok ognia nie da się przejść obojętnie,ogień to blask i ciepło żywiące ludzi po wygnaniu z luksusowego Raju gdzie wszystkiego mieli dostatek.Namiastką powrotu do szczęśliwości rajskiej są nasze kościoły,oświetlone jak nawspanialej …More
Kult Bożego Serca kojarzy się z romantycznymi obrazkami Pana Jezusa z Sercem na dłoni,obrazki mogłyby pójść w zapomnienie gdyby nie mały szczegół że to Serce płonie.Obok ognia nie da się przejść obojętnie,ogień to blask i ciepło żywiące ludzi po wygnaniu z luksusowego Raju gdzie wszystkiego mieli dostatek.Namiastką powrotu do szczęśliwości rajskiej są nasze kościoły,oświetlone jak nawspanialej świecami,żarówkami i czym się da.

b) dary Serca Jezusowego najwyższe
Nie ulega więc wątpliwości, że Serce Jezusa jest w najgłębszy i bezpośredni sposób złączone z życiem Słowa Wcielonego i tak stało się niejako narzędziem Bóstwa więcej niż wszystkie inne cząstki ludzkiej natury Jezusa, i wobec tego stało się także prawowitym symbolem niezmierzonej onej miłości, która skłoniła Zbawiciela, że przez przelanie Krwi wszedł jakby w małżeństwo mistyczne z Kościołem: "Cierpiał z miłości za Kościół, żeby go połączyć ze sobą jako oblubienicę".
Kościół zrodził się z rany Serca Zbawiciela i stał się zarządcą Krwi zbawczej, rozdawcą Sakramentów świętych, stąd dzieci Kościoła czerpią wyższe życie, jak o tym czytamy w Liturgii świętej: Ex Corde scisso Ecclesia Christo jugata nascitur - z rany Serca rodzi się Kościół złączony z Chrystusem - ze Serca rozdajesz łaski".
Pius XII Haurietis aquas