3
4
1
2
Clicks1.6K
Libor Halik
2
Blahoslavená Anna Maria Taigi měla 7 dětí. Prorokovala. (1769-1857). Má na tváři líbezný úsměv v Římě v kostele sv. Chrysogona v zasklené rakvi. „Na zemi budou války a revoluce. Francie upadne do …More
Blahoslavená Anna Maria Taigi měla 7 dětí. Prorokovala.

(1769-1857). Má na tváři líbezný úsměv v Římě v kostele sv. Chrysogona v zasklené rakvi. „Na zemi budou války a revoluce. Francie upadne do strašné anarchie. Prožije zoufalství občanské války, ve které i staří lidé sáhnou po zbrani. Politické strany, které budou vylévat svůj hněv a prolévat svou krev, nakonec se jako pro poslední prostředek obrátí na Svatý stolec. Papež pošle do Francie ihned legáta a SÁM jmenuje křesťanského krále, který se ujme ve Francii vlády. Druhý trest přijde z nebe. Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno! Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže. Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi." Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.11-15, rok 2012 www.maticecm.cz/index.php Proroctví i o Francii od sv. Hildegardy z Bingen na: St. Hildegard's prophecy
Public domain
Libor Halik
Пророчества итальянской крестьянки Марии Тайджи (1769-1857) которой по сообщениям прессы явилось в 1835 году видение Иисуса Христа, поведала миру: Бог устроит два наказания для людей, живущих на земле одно в виде войн, революций и других бедствий, другое будет послано с небес. Я вижу над землей полную темноту, которая продлится три дня и три ночи.
Ничего не будет видно, а …More
Пророчества итальянской крестьянки Марии Тайджи (1769-1857) которой по сообщениям прессы явилось в 1835 году видение Иисуса Христа, поведала миру: Бог устроит два наказания для людей, живущих на земле одно в виде войн, революций и других бедствий, другое будет послано с небес. Я вижу над землей полную темноту, которая продлится три дня и три ночи.
Ничего не будет видно, а воздух будет источать мировую язву, которая заберет почти всех и не только врагов религии. В течение этих трех дней искусственный свет зажечь будет невозможно. Только священные свечи будут светить и дадут свет. Во время этого бедствия верующие должны остаться в своих домах и читать молитвы. Тот, кто из любопытства откроет свои окна или выйдет из дома, упадет мертвым на месте.
Во время этого бедствия многие из нечестивых людей, врагов Его Церкви, а также их Бога, будут убиты божественным бичом. Их трупы в окрестностях Рима будут столь же многочисленны, как рыбы, которая после недавнего наводнения Тибра была в городе. Все враги церкви тайные и явные погибнут на всей Земле во время этой всеобщей темноты, за исключением небольшой части, которая уверуют в Бога. Воздух будет насыщен демонами, которые будут появляться в виде всевозможных отвратительных форм». floxasia.ru/…/2
Libor Halik
Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1857) měla 7 dětí. Prorokovala. Má na tváři líbezný úsměv v Římě v kostele sv. Chrysogona v zasklené rakvi. „Na zemi budou války a revoluce. Francie upadne do strašné anarchie. Prožije zoufalství občanské války, ve které i staří lidé sáhnou po zbrani. Politické strany, které budou vylévat svůj hněv a prolévat svou krev, nakonec se jako pro poslední prostředek …More
Blahoslavená Anna Maria Taigi (1769-1857) měla 7 dětí. Prorokovala. Má na tváři líbezný úsměv v Římě v kostele sv. Chrysogona v zasklené rakvi. „Na zemi budou války a revoluce. Francie upadne do strašné anarchie. Prožije zoufalství občanské války, ve které i staří lidé sáhnou po zbrani. Politické strany, které budou vylévat svůj hněv a prolévat svou krev, nakonec se jako pro poslední prostředek obrátí na Svatý stolec. Papež pošle do Francie ihned legáta a SÁM jmenuje křesťanského krále, který se ujme ve Francii vlády. Druhý trest přijde z nebe. Na celou zemi sestoupí temnota, která potrvá tři dny a tři noci. Nic nebude vidět a země bude zamořena morem, který postihne hlavně nepřátele církve. V této hrozné chvíli ohromný počet zlých lidí a nepřátel církve a Boha bude usmrcen Božím dechem a jejich mrtvoly kolem Říma budou tak četné, jako když zaplavila město voda z Tibery. Všichni nepřátelé církve, zjevní i skrytí, zahynou během této hrozné temnoty s výjimkou těch, kterým Bůh dopřeje milost náhlého obrácení. Vzduch bude přeplněn démony, kteří se budou zjevovat ve všech možných formách. Jediné světlo v temnotě poskytnou posvěcené svíce. Kdo se ze zvědavosti podívá z okna, nebo opustí dům, na místě zemře. Lidé mají v tu dobu zůstat doma, modlit se před křížem růženec a prosit Boha o smilování. Když uslyšíte hrozný hluk, zavřete okna a dveře, aby nemohlo zvenku přijít žádné světlo, nebuďte zvědaví, jinak budete potrestáni. Uslyšíte hlasy známých a drahých, ale neotevírejte, to nejsou oni, ale démoni, kteří by chtěli vstoupit do vašeho domu. Shromážděte se v modlitbě před křížem a odevzdejte se s důvěrou Bohu, a všechna soužení té strašné noci pominou. Opět zasvítí slunce a vrátí se Boží království na zemi. Bděte a modlete se, očekávejte s důvěrou chvíli milosti. Blahoslavení, kteří uvěří Božímu slovu a budou trpět pro jeho jméno! Po třech dnech temna sestoupí z nebe svatý Petr a svatý Pavel, budou kázat na celém světě a určí nového papeže. Z jejich těl bude vyzařovat velký jas a oni vyberou kardinála, který se stane papežem, a křesťanství se bude šířit po celém světě. Bude to svatý papež, kterého si vybral Bůh, aby kladl odpor bouři. Bude mít dar zázraků a jeho jméno bude chváleno po celé zemi."Zdroj: Světlo (týdeník Matice cyrilometodějské) č.11-15, rok 2012
www.maticecm.cz/index.php
Proroctví i o Francii od sv. Hildegardy z Bingen na: St. Hildegard's prophecy