Clicks329
csk.news

Kardinál Sarah: „Neznalí Kňazi a Teológovia Ničia Cirkev“

Pre Kardinála Sarahu „nie teológovia ako celok, ani nie samotnú teológia, je to čo poškodzuje Cirkev“, ale „rozšírený slepý pragmatizmus mnohých duchovných.“

Sarah vo svojej najnovšej knihe „V službách pravdy“ vysvetľuje „pragmatizmus“ ako postoj, ktorý myslí iba na skutky. Je „slepý“, pretože nie je osvietený Božím slovom. Pragmatizmus sa často maskuje ako dobro, ale v skutočnosti ide o dobro-robenie.

Pastieri, ktorí konajú motivovaní „dobrým“ konaním a ničím iným, bez toho, aby sa riadili doktrínou, „sú vlkmi v ovčom rúchu,“ vysvetľuje Sarah, „Hovoria, že slúžia stádu, ale chcú to využiť pre svoje vlastné účely.“

Preto je štúdium dôležité. „Ak musí byť právnik, sudca, lekár alebo inžinier veľmi kompetentný na to, aby mohol dobre vykonávať svoju prácu, o koľko viac musí byť kňaz?“ - vysvetľuje Sarah.

Používa predstavu „poľnej nemocnice“, ktorá je Františkovi taká drahá: „V poľnej nemocnici sú potrební veľmi kompetentní lekári, ktorí sú schopní zachraňovať životy.“

#newsSdratmzhzf